Steenkoolrijk kanton verschaft gratis gezondheidszorg

Het steenkoolrijk kanton Shenmu in de provincie Shaanxi heeft 150 miljoen opzijgezet om z’n 400.000 inwoners gratis gezondheidszorg te verstrekken. Gehospitaliseerden krijgen 90 % terugbetaald en anderen maximum 60.000 yuan per jaar.

De patiënten mogen vrij één van de drie kantonale ziekenhuizen kiezen en voor ernstige gevallen mogen ze naar ziekenhuizen in Xi’an of Peking. Deze politiek was voorheen enkel voorbehouden voor ambtenaren. Het spenderen van de 150 tot 180 miljoen is geen probleem. Het kantonnale inkomen bedroeg vorig jaar 7,2 miljard yuan, waarvan 1,7 miljard wordt opzijgezet voor bepaalde lokale sociale uitgaven. Andere programma’s betreffen 12 jaar gratis onderwijs (ipv 9), betere huisvesting voor boeren en armen in steden en armoedehulp. Alleenstaande senioren en kinderen krijgen gratis logies en maaltijden in de kantonnale welzijnsinstellingen. Dit jaar zou het inkomen 10 miljard bedragen. Het kanton, met z’n jaarlijkse steenkoolproductie van 100 miljoen ton, klom op tot de 59e plaats bij China’s rijkste kantons. Van de nieuwe gezondheidspolitiek, die startte op 1 maart, hebben tot september reeds 20.000 personen gebruikgemaakt voor een totaal bedrag van 78 miljoen yuan. Het is momenteel onmogelijk deze politiek over te nemen in de arme kantons, maar toch wordt gehoopt dat Shenmu’s voorbeeld aanstekelijk zal werken voor andere kantons.
Zie ook uitzending Dialogue over Shenmu’s gezondheidspolitiek (27 minuten)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *