Strengere milieu-inspectie op luchtvervuiling

Gedurende een jaar zal China 18.000 meer milieucontroleurs uitsturen naar 28 steden. In de meest vervuilde steden zullen ze de toestand van het milieu inspecteren en dit met een accent op de luchtvervuiling.

Milieuminister Li Ganjie

Het was het Milieuministerie dat bekend maakte dat er in vervuilde steden gedurende een jaar een controle zal verricht worden op de toestand van het milieu. Niet minder dan 18.000 milieu inspecteurs zullen uitgestuurd worden naar de regio Beijing-Tianjin-Hebei en omgeving, maar ook naar de Jangtserivierdelta en de vlakten rond de rivieren Fenhe en Weihe. Meer bepaald worden 28 steden geviseerd in 11 provincies zoals Shanxi, Shaanxi en Henan evenals Jiangsu, Zhejiang, Anhui en Shanghai.
De toestand is het ergst in de regio Beijing-Tianjin-Hebei terwijl in sommige provincies zoals Henan en Shandong het aantal dagen met goede luchtkwaliteit minder dan 60% bedraagt. In de vlaktes van de rivieren Fenhe en Weihe verslechterde de toestand zelfs de voorbije jaren.

Luchtvervuiling

De controleurs worden geselecteerd uit lokale milieudiensten. Hun taak is om de structurele problemen bloot te leggen in industriële ontwikkeling, energieverbruik, transport en grondgebruik die een gevaar kunnen betekenen door de luchtvervuiling. De inspectie gaat zich speciaal toeleggen op belangrijke klachten van het publiek zoals noodoplossingen in geval van hevige verontreiniging, het verbranden van stro en stadsverwarming door steenkool. Steden die falen worden verantwoordelijkheid gesteld. Desnoods kan een centraal inspectieteam worden gestuurd voor supervisie. Minister van Milieu Li Ganjie zei dat de controle vooral de strijd tegen de luchtvervuiling prioritair wil stellen.

Berisping

De minister vindt het opstellen van een driejarig actieplan om terug te keren naar blauwe lucht een prioriteit. Hij ontkende dat de inspectie een modegril is, maar zei dat ze integendeel een duurzame verbetering van de toestand beoogt. Om aan te tonen dat het hem ernst is, heeft minister Li Ganjie al milieuverantwoordelijken uit Shizu (Chongqing), Yulin (Guangxi) en Yichun (Jiangxi) berispt omdat ze de eisen van de inspectieteams niet te nauw namen. Van niemand zal geaccepteerd worden dat hij tijdelijke economische groei ten koste van het milieu laat gaan, aldus nog de minister.
Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *