Stimuleringsplan helpt milieu

Meer waterzuiveringsstations in aanbouw

Waterzuiveringstation


Volgens officiële statistieken heeft het afkondigen van de stimuleringsplannen de energiebesparing en de controle van luchtvervuiling gestimuleerd. De energie-intensiteit daalde immers met 2,90 % tijdens het eerste kwartaal van dit jaar, wat meer is dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De energieconsumptie groeide maar met 3 %, terwijl de economie met 6 % steeg. De productie van energie-intensieve nijverheden daalde met 12 % vergeleken met vorig jaar, terwijl de dienstensector 1,6 % aangroeide en de nijverheid 1,9 % kromp. Van de 230 miljard yuan die de regering de afgelopen twee kwartalen spendeerde om de economie te stimuleren, gaat één tiende naar groene initiatieven. De komende 3 jaar zal 13 miljoen yuan worden besteed aan waterzuiveringsstations en de behandeling van afval. Naar het aanpakken van de rivierkwaliteit gaat 4 miljoen , terwijl bosbouw en energiebesparing samen 6 miljard yuan krijgen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *