Streken met minderheden sneller ontwikkelen

Deze week is er in Beijing een tweedaagse nationale conferentie gehouden over het minderhedenbeleid. Zowat alle topleiders van de Partij waren aanwezig. De leiders van de Partij riepen op tot meer inspanningen voor een zeer snelle economische ontwikkeling van streken waar veel minderheden wonen. Er komen aanmoedigingen die minderheden stimuleren hun eigen sterke punten te ontwikkelen.

Afbeelding1Er komen op maat gemaakte regels voor grensstreken, arme streken en natuurreservaten. Het bestaande systeem van subsidies en van steunprogramma’s door zusterstreken zal verder geperfectioneerd worden, centrale overheden, ontwikkelde regio’s en het bestuur van minderhedenregio’s moeten allen voluit hun rol spelen.
Liefst 64% van het Chinese grondgebied is minderheidsgebied. Sommige van die gebieden kennen nog veel armoede en lopen aanzienlijk achter op het nationale doel van een welvarende maatschappij. Om dat te verhelpen zijn maatregelen nodig zoals meer investeringen in infrastructuur, opzetten van grenshandel, aanmoedigen van de cultuur van de minderheden, rechtvaardige verdeling van de welvaart, bescherming van het leefmilieu, armoedebestrijding en het leveren van inspanningen om het levenspeil te verhogen.
De centrale overheid zal verder een versnelde economische en sociale ontwikkeling ondersteunen. De regio’s van hun kant moeten zoeken naar hun lokaal sterke punten en die volledig benutten zodat ze zich meer op eigen kracht kunnen ontwikkelen.

Concreet

De investeringen in infrastructuur hebben als doel het groeipotentieel van de streek te verbeteren; men denkt vooral aan wegenbouw en voorzieningen voor zuiver water. Armoedebestrijding moet efficiënter;  het gevecht tegen armoede in heel China wordt immers gewonnen of verloren in de streken met minderheden. De verstedelijking zal versnellen wanneer rekening gehouden wordt met de bestaande plannen voor economie, vervoer en landbouw. Dorpen en kleine steden met minderheden dienen de plaatselijke bouwcultuur te respecteren. Milieubescherming krijgt een hoge prioriteit: zowel de nationale als de lokale overheid behoren zich daar volledig voor in te zetten, ondermeer door milieucompensaties. Economische sectoren waarvoor lokaal gunstige omstandigheden bestaan, worden door de lokale overheden aangemoedigd. Minderheden regio’s krijgen de opdracht hun deel van de hervormingen door te voeren, via marktmechanismes een sterkere band te scheppen met naburige regio’s of met de kuststreken. Er kunnen projecten gelanceerd worden waarbij verschillende regio’s samenwerken. Cruciaal is de werking van basis openbare diensten die een positieve impact hebben op het levensniveau van de mensen. Standaard krijgen minderheidsgebieden de verplichting gratis lagere- en middenschool aan te bieden; het dan gratis hoger beroepsonderwijs wordt gehouden aan het verbeteren van de kwaliteit, het aanbieden van tweetalig onderwijs in het Mandarijn en de lokale minderhedentaal. De gezondheidszorg heeft de taak overal de situatie te verbeteren en bekwame gezondheidswerkers voor het veldwerk aan te stellen. Het systeem waarbij een ontwikkelde streek verantwoordelijk is om een arme minderhedenstreek er bovenop te helpen, zal versterkt worden, waarbij de nadruk nu wel gelegd wordt op het verbeteren van het levensniveau van de lokale bevolking.
Bronnen: Xinhua, Wantchinatimes

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar