Strijd tegen corruptie wordt nog opgedreven

Op de plenaire zitting van de Central Commission for Discipline Inspection (CCDI), de organisatie die de discipline in de Communistische Partij (CPC) moet bewaken, riep partijleider Xi Jinping op tot een meer opgedreven strijd tegen corruptie. De feiten tonen aan dat die niet uitgeroeid is.

De drie corrupte politiechefs van Liaoning op televisie Foto CCTV Disclaimer

De nationale campagne tegen corruptie is aan haar elfde jaar begonnen, maar volgens Xi blijven de problemen ‘ernstig en complex’. ‘Het gevecht tegen corruptie moet op volle kracht verder gaan’, verklaarde hij.

Xi wil vooral inspanningen in sectoren waar de macht gecentraliseerd is en domeinen waar veel geld en materiaal circuleert. Als voorbeelden noemde hij financiën, staatsbedrijven, energie, geneesmiddelen en infrastructuurprojecten.

Sommige van deze sectoren zijn al vermeld in het vijfjarenplan tegen ‘industriële, systemische en lokale corruptie’ dat in september 2023 gelanceerd werd door de Nationale Anti-corruptie Coordinatiegroep.

In 2023 werd gefocust op de gezondheidszorg en lanceerde men onderzoeken tegen 150 ziekenhuisdirecteurs. Een andere focus was financiën, waarbij verschillende topkaders van grote ‘bad banks’ (speciale banken voor het opkopen van aandelen of obligaties van bedrijven in moeilijkheden) vervolgd werden voor corruptie.

Xi wil meer strijd tegen het gebruik van macht voor eigen gewin, maar ook tegen het ‘binnensluipen van belangengroepen in de politieke sfeer’.

Hij vroeg om de wetgeving tegen corruptie aan te passen aan recente uitdagingen. Een van de recente wijzigingen was het straffen van de omkopers samen met diegenen die geld ontvingen. Een verdere stap is het efficiënter recupereren van de illegaal verworven winsten van omkopers.

Publieke campagne tegen corruptie

Dat corruptie niet uitgeroeid is illustreert de nieuwste documentaire reeks over corruptie, gemaakt in opdracht van de CCDI samen met de Chinese nationale televisie. Dit soort reeksen maakt de CCDI jaarlijks sinds 2014.

In de eerste aflevering gaat het over drie politiechefs die elkaar over een periode van 20 jaar opvolgden als directeur openbare veiligheid van de provincie Liaoning.

Li Wenxi was de eerste. Hij kreeg 30% van de aandelen van een ijzerertsmijn door er voor te zorgen dat de eigenaar ontsnapte aan een straf in een geval van illegale mijnbouw. De aandelen waren bijna een half miljard yuan waard.

In 2005 klasseerde hij samen met Xue Wenxi een beschuldiging van afpersing tegen een bevriende zakenman. Xue volgde Li in 2011 op. Ook hij gebruikte zijn macht om zich te verrijken.

In 2013 werd hij op zijn beurt opgevolgd door Wang Dawei. Hij verzamelde 550 miljoen yuan aan steekpenningen. Bijna de helft kreeg hij van Zhongwang Group, een intussen failliet verklaard groot bedrijf voor de extrusie van aluminium profielen. De eerste schijf van 40 miljoen yuan plus 4 miljoen dollar werd contant uitbetaald in 22 kartonnen dozen.

Naast die grote zaken ontvingen de drie ook geld om medewerkers aan een promotie te helpen, waardoor de sfeer in het provinciale bureau voor openbare veiligheid verziekte. Sinds 2021 zijn 43 medewerkers van het bureau in verdenking gesteld.

In 2023 kreeg Li de doodstraf met uitstel en werd Xue veroordeeld tot 17 jaar gevangenis. Wang wacht nog op zijn vonnis.

Gekochte promoties, nutteloze projecten

De volgende episodes gaan over gewezen ambtenaren in Fujian, Guizhou, Hunan, Jilin en Qinghai die in ophefmakende corruptiezaken betrokken waren. Het aanvaarden van geld om promoties te regelen komt opnieuw aan bod. In Qinghai werd in 2022 ter gelegenheid van dergelijke verwachte promoties een drankorgie georganiseerd door zes kaderleden; één van hen overleefde het niet.

Een ander geval is Li Zaiyong, gewezen vice-gouverneur van Guizhou. Hij ,kreeg steekpenningen voor ondoordachte toeristische en landbouwprojecten, zoals een skistation dat slechts één maand per jaar sneeuw zag. Zo zadelde hij de lokale regering op met een schuldenberg. Van de 23 toeristische projecten die hij in de stad Liupanshui lanceerde liggen er 16 stil, en de lokale overheidsschuld verviervoudigde tussen 2013 en 2017.

Een aflevering gaat over 14 kaderleden die beschuldigd werden van betrokkenheid bij een corruptieschandaal in het voetbal.

Een illustratie van wat Xi Jinping vertelde over meer complexe corruptie in de financiële sfeer vormt het geval van Fan Yifei, voormalig adjunct-directeur van de centrale bank. Deze kon zich gedurende dertig jaar onder de radar verrijken. In ruil voor zijn gunsten organiseerden bedrijven schijnbaar normale financiële operaties met een investeringsmaatschappij van zijn broer; maar de operaties waren zodanig opgezet dat de winst systematisch naar die laatste ging.

Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email