Actieplan ter bescherming van de biodiversiteit

Het Milieuministerie heeft een actieplan uitgevaardigd ter bescherming van de biodiversiteit in China. Tegen 2030 moet minstens 30% van de aangetaste ecosystemen zijn hersteld en tegen dan moeten beleidslijnen, systemen, normen en monitoringsystemen met betrekking tot het behoud van biodiversiteit klaar zijn.

Wilde vogels in het Baiyangdian meer te Xiong’an Foto Xinhua Disclaimer

Het Chinese Milieuministerie heeft het China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2023-30) uitgegeven. Dit is een onderdeel om het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework te implementeren als wetenschappelijke leidraad zodat het biodiversiteitsbeheer in het land verbetert. Dit Framework werd in december 2022 aangenomen tijdens de VN-biodiversiteitsconferentie COP15. .

In het actieplan staat China’s strategie voor het behoud van biodiversiteit. Er zijn vier prioriteitsgebieden en elk prioriteitsgebied omvat zes tot acht prioritaire acties die een breed scala aan onderwerpen bestrijken waaronder wet- en regelgeving, beleidsplanning en duurzaam beheer van biologische hulpbronnen.

China heeft een uitgestrekt grondgebied met kenmerkende natuurlijke geografische omgeving en diverse klimaattypes, waardoor het een van de meest biodiverse landen ter wereld is. Volgens het actieplan telt China verschillende 135 061 soorten, waaronder 65.362 diersoorten en 39.539 plantensoorten.

De biodiversiteit in China wordt echter ook bedreigd door factoren die overeenkomen met het wereldwijde verlies aan biodiversiteit, zoals het verlies en de achteruitgang van natuurlijke habitats, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuiling, invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering. Ecosystemen, soorten en genetische diversiteit in het land zijn allemaal in verschillende mate aangetast of verloren gegaan, aldus het plan.

China is een van de eerste landen die het Verdrag inzake Biologische Diversiteit heeft ondertekend. Het land heeft een reeks van meer dan 40 beleidsdocumenten uitgegeven met betrekking tot de opbouw van een ecologische beschaving en meer dan 30 wetten en regels uitgebracht of herzien over de bescherming van het milieu, wilde dieren, het maritieme milieu en andere sectoren, waarin het belang van de bescherming van de biodiversiteit wordt benadrukt. Tegen 2030 zouden de beleidslijnen, systemen, normen en monitoringsystemen met betrekking tot het behoud van biodiversiteit moeten zijn vastgelegd. Het achtergrondonderzoek en de beoordeling van prioritaire gebieden en strategische regio’s voor het behoud van biodiversiteit zullen verder worden bevorderd en het nationale netwerk voor biodiversiteitsmonitoring zal worden uitgebouwd.

Ten minste 30 procent van de aangetaste ecosystemen op het land, in de binnenwateren, aan de kust en in zee zullen tegen 2030 effectief hersteld zijn, aldus het plan. De rode lijn van het minimumgebied voor milieubescherming te land moet 30 % bedragen van het totale landoppervlak, terwijl het minimumgebied voor de maritieme ecologische rode lijn 150.000 vierkante kilometer moet zijn.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email