Tag: boeddhisme

‘Tempels zijn er voor religie, niet om winst te maken.’

Boeddhistische en taoïstische tempels in China hebben van de overheid waarschuwingen tegen overdreven commercialisering gekregen.   Maar liefst 12 departementen van de regering hebben een richtlijn opgesteld betreffende commerciële activiteiten in de tempels van het boeddhisme en het taoïsme. Staatstoezicht De instellingen die zich met de zaak bezighouden zijn onder andere de Staatsdienst voor Religieuze Aangelegenheden (SARA), de Afdeling Publiciteit (vroeger propagandadienst genoemd) van de communistische partij, de Centrale Leidende Groep Cyberspace en het ministerie…

Geschiedenis van het Tibetaans boeddhisme

Het boek “Histoire du Bouddhisme tibétain” is meer dan een geschiedenis van het Tibetaans boeddhisme. Het legt telkens de band tussen de evolutie van dit geloof en de economische- en sociale verhoudingen of de verrechtvaardiging van de verschillende sociale klassen. Bovendien legt het mythe bloot die Hollywood verspreidt vanuit een idolate houding tegenover het boeddhisme dat noch oog heeft voor het gewelddadig aspect van de leer, noch voor de inferieure positie van de vrouw.

Karmapa in Indië beticht van omkoping door China (upd)

De derde Tibetaanse geestelijke leider de Karmapa Lama die ook in Dharmsala verblijft, wordt verdacht van banden met de Chinezen omdat bij zijn boekhouder valuta van 25 landen in een koffer zijn aangetroffen voor in totaal  7 miljoen € waaronder meer dan 1 miljoen yuan. Het kabinet van de Karmapa beweert dat het gewoon geld betreft dat hij van overal ontvangt, ook van gelovige Chinezen. Naast de Dalai Lama en de Panchen Lama is er ook…