Tag: bosbouw

Op een groen blaadje

Peking start ook fietsenverhuur Het bestuur van Peking plant tegen het jaareinde te starten met een publieke fietsenverhuurdienst, aldus het blad Jinghua Times. Drie experimentele gebieden zullen worden uitgetest: binnen een straal van 3 km van metrolijn 5 in de districten Wenbao en Dongcheng; rond lijn 4 in Zhongguancun en ten slotte rond de Batonglijn in het district Tongzhou. In deze gebieden komt om de 500 meter een verhuurstand. Er zal worden gewerkt met de…

Bamboenijverheid floreert met de groene economie

China’s bamboenijverheid wordt een steunpilaar in China’s bosbouw en tevens een peiler wat betreft het streven naar een stikstofarme economie. Met 5,38 miljoen hectare bamboeaanplantingen en een jaarlijkse aangroei van 100.000 ha leidt China internationaal de bamboenijverheid in het aantal soorten, de hoeveelheid reserves én de productie. Gezien de nijverheid helpt om de groene doelstellingen van de regering te verwezenlijken, krijgt ze van deze ook een steuntje. Een rapport uit 2009 wees immers uit dat…

Waarom steeds meer zandstormen?

Noord-China werd zaterdag en maandag door twee opeenvolgende zware zandstormen geteisterd. Het zijn de eerste dit jaar; april heeft gemiddeld 5-6 dagen met zandstorm. De afgelopen vijftig jaar is het aantal zandstormen in China verzesvoudigd tot twee dozijn per jaar. Over de oorzaak – ontbossing of opwarming van de aarde- is er polemiek maar internationale instellingen zoals FAo en IPCC wijzen naar het laatste.
De gigantische zandstormen hebben

Bosplanting houdt woestijn tegen in Shaanxi

Door het planten van bomen lijkt het verder oprukken van de woestijn rond Yulin een halt toegeroepen. Het aantal zanddagen in de stad, die nu voor 30 % groen heeft, daalde van 30 in de jaren ’60 tot 10 nu. China begon in 1978 met een grootschalig bebossingsprogramma in het noordwesten en noordoosten. Bedoeling was door een groene “lange muur” van 7000 km de oprukkende woestijn en zandstormen een halt toe te roepen. Neem bijvoorbeeld de…

Strijd tegen illegale houtkap en -handel

China bestrijdt wel degelijk illegale houtkap en de import van hout dat onwettelijk gekapt wordt in andere landen, aldus het Bestuur voor Bosbouw, dat beweert nu geen massale houtsmokkel meer te kennen. Het was de milieu-NGO ‘Global Witness’ die bekendmaakte dat, hoewel de houtimport uit Myanmar sedert 2005 en 2008 daalde met 70 %, de illegale activiteiten toch zijn blijven bestaan door corruptie, vervalsingen en het slecht afdwingen van de wet. Volgens het rapport bereikt het hout…

Volgend jaar beslaat bos één vijfde van het grondgebied

China heeft z’n plannen voor bosaanplanting bijgesteld. Volgend jaar moet de dekking 20 % bedragen, tegen 2020 moet het 23 % zijn en na een derde fase 26 % in 2050, aldus het ‘Bestuur voor Bosbouw’. Het nieuwe plan is bedoeld als een antwoord dat kadert in de plannen tegen klimaatverandering. In 2008 bedroeg de bebossing 18,21 % van het grondgebied, maar dit moet verhogen tot 26 % in 2050. Elke m³ absorbeert jaarlijks 1,83…

Individuen, organisaties én bestuur vergroten bebossing

China heeft met het geld van het ‘China Green Carbon’-Fonds 66.000 ha grond bebost. Het Fonds werd in 2007 opgericht door het ‘Bestuur voor Bosbouw’ en de ‘Stichting Groen China’. Zowel individuen als organisaties kunnen zo hun steentje bijdragen tot het reduceren van CO². De grootste schenker tot nu toe was de ‘China National Petroleum Corporation’, die 300 miljoen yuan gaf. Daarnaast schonken meer dan 1000 individuen een bijdrage. Dit werd donderdag meegedeeld op het vijfde…

Strijd tegen woestijnvorming kostelijk

China staat op het punt de strijd tegen woestijnvorming te winnen, maar het bestrijden kost wel 120 miljard per jaar, vertelde Liu Tuo, de topman van de dienst ‘Zandpreventie- en controle’, op een forum in Binnen-Mongolië. Verwoestijning veroorzaakt een sterke vermindering in biodiversiteit, beschadigt biologische variëteiten en leidt tot een daling in productiviteit en leefkwaliteit, aldus nog Liu. Zo’n 15 % van de specimen in die gebieden is bedreigd. Leidend researcher inzake de woestijnproblematiek, Wang…

Tibet strijdt tegen woestijnvorming

De “Autonome Regio Tibet” heeft 40.000 ha woestijn opnieuw onder controle gebracht en spendeert nog 2 miljard yuan voor verdere verbetering. Van Tibets oppervlakte is 18 % verlaten gronden. De schaarse begroeiing en bosoppervlakte beslaan nauwelijks 11 % van het grondgebied. De natuurlijke omstandigheden maken Tibet dan ook kwetsbaar voor woestijnvorming. Deze kost de regio jaarlijks 860 miljoen yuan. Vooral landbouw en veeteelt zijn getroffen. Sedert de jaren ’80 doet de autonome regio aan preventie tegen…

Debat over wegwerpstokjes

De Chinese producenten van wegwerp-eetstokjes verweren zich tegen een boycot van hun producten. Vice-minister van Handel Jiang Zengwei had voordien de restauranthouders opgeroepen om geen wergwerp-eetstokjes meer aan te bieden uit zorg voor het milieu en voor het behoud van de bossen. De Federatie van producenten repliceert dat hun eetstokjes uit berkenhout zijn, die anders toch geen economische functie hebben.  Ze beweren dat er geen beter alternatief is, want de andere soort bevat een hoog…