Tag: CPC

Jongere provinciale secretarissen benoemd

Deze week werd een reeks benoemingen bekendgemaakt van provinciale partijsecretarissen. Bij hen behoren de twee jongste secretarissen uit de geschiedenis en ook één vrouwelijke benoeming. Velen komen uit de kring van de Jeugdliga. Bij de benoemingen die deze week bekendgemaakt werden, zijn alle betrokkenen geboren na 1949 en is de gemiddelde leeftijd 54 jaar. De oudste zijn Henans partijbaas Lu Zhangong, die 57 is, en Lioanings partijleider Wang Min, die 59 is. De eerste vrouwelijke…

Communistische Partij van China in cijfers

Eind 2008 had de Communistische Partij van China (CPC) bijna 76 miljoen leden en  3,7 miljoen basisorganisaties. Ze is daarmee de grootste partij ter wereld. Een vijfde van de partijleden zijn vrouwen en vijf miljoen leden komen uit etnische minderheden. Eén op de drie leden heeft een universitaire achtergrond. Wat de leeftijd betreft, komen alle leeftijdsgroepen voor: er zijn bijvoorbeeld even veel leden onder de 35 als er ouder zijn dan 60 jaar. Hetzelfde geldt ongeveer voor…

CPC wil meer partijdemocratie en eenheid onder het volk

Op vrijdag 18 september eindigde de plenaire vergadering van het centrale comité van de CPC. Tegen alle verwachting in werd Xi Jinping niet verkozen als vicevoorzitter van de militaire commissie. Het officieel communiqué richt de schijnwerper op een aantal punten en besluiten. De interne democratie van de partij, het levenssap van de organisatie genoemd, moet worden uitgebreid en verbeterd ‘om de democratie in de maatschappij tot volle ontwikkeling te kunnen brengen’. De CPC ‘houdt daarbij…

CPC over werkstijl en strijd tegen corruptie

Van 15 tot 18 september vergadert het huidige (17e) centrale comité van de CPC voor de vierde keer plenair. Het politiek bureau heeft de ‘verbetering van de partijopbouw’ als voornaamste punt op de agenda gezet. Uit recente artikelen van Xinhua en in de China Daily valt af te leiden dat dit vooral een bezinning zal zijn op de juiste manier om  de corruptie te bestrijden en om sociale conflicten te voorkomen of op te lossen.…

'When China rules the world' – Martin Jacques

When China Rules the World. When is het Engelse voegwoord voor als je weet dat iets zal gebeuren. De Britse publicist Martin Jacques* voorspelt de dominantie van China met uitdagende zekerheid (door het met opzet niet te hebben over if, indien, mocht…). Na 200 jaar komt er een einde aan de heerschappij van het Westen op economisch en politiek gebied en aan de macht van westerse opvattingen en waarden.  De overheersing door het Westen was…

CPC: meer aansprakelijkheid voor functionarissen

De communistische partij (CPC) heeft op 12 juli maatregelen afgekondigd om de aansprakelijkheid van de ambtenaren te vergroten en om ervoor te zorgen dat er onkreukbare kaderleden aan het hoofd van de staatsbedrijven staan. Ook de interne partij-inspectie moet beter functioneren, zodat de corruptie met succes kan worden bestreden en het regeringswerk competenter verloopt. Ambtenaren zullen hun ontslag krijgen als foute beslissingen, verwaarlozing van taken of laksheid in hun werkgebied aan de basis liggen van grote…

Deng toonde China weg naar ontwikkeling

Deng wordt in 1956 als beloning voor 30 jaar loyale trouw aan Mao benoemd tot secretaris-generaal van de partij op het 8ste Congres. In zijn toespraak voor het Congres stelt Deng dat gebeurtenissen zoals in Hongarije en Polen kunnen vermeden worden als aan 3 voorwaarden wordt voldaan: democratie binnen de partij, partijleiderschap en een goede relatie tussen volk en partij.  Hij had de indruk dat sommige kaders op hun lauweren rustten en als remedie ziet…

Partijcongres bereidt overdracht naar jongere garde voor

  De Chinese Communistische partij hield midden oktober haar 17° partijcongres. In het rapport en de resoluties werden de sociale- en groene correcties die zowel door Hu als premier Wen al gedurende de laatste vijf jaren aan het Chinese marktmodel werden aangebracht, geofficialiseerd. Bij de benoemingen door het congres valt op dat een “jonge garde” van vijftigers aantreedt die tijdens de komende jaren en op het volgende congres het roer zullen overnemen.            De…

Derde blauwdruk wil hervormingen op een hoger peil brengen

Jan Jonckheere/Dirk Nimmegeers De eerste hervormingsblauwdruk die de Communistische Partij van China (CPC) in oktober 1984 opstelde bracht de hervormingen naar de steden. In oktober 1993 kwam er een vervolg met als meest spectaculaire innovatie het begrip ‘socialistische markteconomie’. Het Centraal Comité doet nu een poging om de hervormingen te vervolmaken. In oktober 2003 werd de derde hervormingsblauwdruk gepubliceerd, waarin geen enkele sector van het maatschappelijk leven aan de hervormingsdrift ontkomt. Wie de tekst leest…