Bo Xilai uit de partij gezet, gerechtelijk vervolgd.

Bo na de zitting van het Nationale Volkscongres, na zijn laatste publiek optreden


De hoogste leiding van de CPC heeft besloten Bo Xilai zijn partijlidmaatschap te ontnemen. Het gerecht zal moeten oordelen over de wetsovertredingen waarvan hij wordt verdacht.
Xinhua publiceert een verklaring met de volgende inhoud. De beslissingen om Bo Xilai uit te stoten en gerechtelijk te laten vervolgen is genomen op basis van de lezing en bespreking van het rapport dat de Centrale (partij)Commissie voor Inspectie van de Discipline heeft opgesteld over zijn ernstige inbreuken op de regels. De aanleidingen voor een onderzoek naar Bo en de onmiddellijke schorsing uit zijn functies waren het feit dat een belangrijke ondergeschikte van hem, de viceburgemeester van Chongqing,  probeerde over te lopen en de noodzaak om een onderzoek te heropenen naar de moord op een Brit, begaan door Bo’s vrouw. Uit het onderzoek is gebleken dat Bo Xilai al in Dalian waar hij eerder de leiding had, in de noordelijke provincie Liaoning, als minister van Handel en uiteindelijk in Chongqing verschillende keren ernstig de discipline heeft geschonden. Hij heeft zichzelf en anderen verrijkt door misbruik te maken van zijn functie en door steekpenningen aan te nemen. Hij droeg een zware verantwoordelijkheid in de zaak van het overlopen van Wang Lijun en in die van de opzettelijke doodslag begaan door zijn echtgenote. Bo Xilai heeft volgens de Commissie ook buitenechtelijke affaires gehad en verkeerde beslissingen genomen in zijn personeelsbeleid. Dat alles had grote negatieve gevolgen. Het rapport zinspeelt erop dat hij ook aan andere misdaden is schuldig bevonden. De SCMP meent uit interne partijmeetings te weten dat hij verdacht wordt van het aanvaarden van 20 miljoen yuan smeergeld. Bo Xilai wordt verweten dat hij de Communistische Partij in opspraak heeft gebracht. Hij heeft grote schade toegebracht aan de reputatie van de CPC en de zaak van het socialisme, zowel internationaal als in China. De Guangming Daily beschuldigt Bo er van in Chongqing dictatoriaal te zijn opgetreden en het  Volksdagblad verwijt hem ongepaste verhoudingen met verschillende vrouwen.
Xinhua benadrukt in deze zaak dat de CPC de strijd tegen corruptie zonder pardon verder zet. Het persbureau zegt dat de partij daadkracht toont en transparantie nastreeft. De wet mag niet worden overtreden en iedereen moet zich aan de partijdiscipline houden. Drie commentaarstukken van de afgelopen maanden over de bovenstaande principes worden staan nu weer op de website Xinhuanet.
lees ook
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/19/c_131538897.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/18/c_131536237.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/14/c_122980036.htm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *