Afgevaardigden vijfjaarlijks Partijcongres verkozen UPD

Voor het 18de Partijcongres dat binnenkort plaatsvindt zijn 2.270 afgevaardigden verkozen. De verkozen  deelnemers worden wel nog eens finaal gecheckt.

Persconferentie over de voorbereiding van het congres


Er zijn deze keer 50 deelnemers meer dan 5 jaar geleden. De verkiezingen daarvoor gebeurden in de basiseenheden van de nu 82 miljoen leden tellende CPC tussen april en juli dit jaar.
Wat valt op bij de selectie? Er zijn meer jongeren: De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 52 jaar. 5% van de afgevaardigden is zelfs jonger dan 35 jaar. 72% van de afgevaardigden trad tot de Partij toe na de dood van Mao, wat een grote meerderheid geeft aan de generatie van de hervormers. De jongste afgevaardigde is Jiao Liuyang, 22 jaar en winnaar van Olympisch goud op de 200 m vlinderslag bij de dames.De oudste heet toevallig ook Jiao, en is een gewezen burgemeester van Beijing, bijna 97 jaar oud.
Er zijn deze keer ook meer afgevaardigden uit basiseenheden verkozen dan in 2007: 30,5% tegenover 28.4 toen; dit weerspiegelt inspanningen om binnen de Partij meer dynamiek van de basis naar de top te bevorderen. Zo zitten er onder de afgevaardigden nu ook meer binnenlandse migranten, plattelandsdokters en –leraren,boeren en dorpsverantwoordelijken. Het aantal arbeiders nam toe van 51 vorige keer naar 169. Daarvan zijn er 26 binnenlandse migranten. Ze werken zowel in de industrie als in de dienstensector.Vrouwen maken 23% uit en minderheden 11%. Het officiële communiqué vermeldt niet of hun aantal is toegenomen.
Er is geprobeerd de verkiezingen democratischer te laten verlopen dan vroeger. Zo werden er voor het eerst een soort voorverkiezingen gehouden met verschillende kandidaten. Tijdens de eigenlijke verkiezingen moesten er minstens 15% meer kandidaten dan verkozenen zijn. In een aantal partijcomités heeft men voor het eerst vooraf de namen van de kandidaten via de media gepubliceerd om meer discussie loste weken. Bijna 98% van de partijleden nam deel aan de verkiezingen. Ook partijleden zonder vaste partijcel, zieken en gepensioneerden werd via diverse kanalen om hun opinie gevraagd. Er was een strenge controle op de verkiezingsprocedures, vanuit de basis en van bovenaf om manipulatie en kiesbedrog te vermijden. Volgens een steekproef zou 97% van de partijleden tevreden zijn over de gevolgde procedures.
Deze gegevens komen uit een persconferentie die de Organisatie-afdeling van de CPC gaf en ook dat is een primeur in transparantie.
Op het vorige Congres in 2007 werd een nieuw systeem van permanente verantwoordelijkheid voor de afgevaardigden ingesteld. Elk partijlid dat afgevaardigd wordt voor een partijcongres, (nationaal, provinciaal, lokaal) krijgt het recht en de plicht om het partijcomité op datzelfde niveau gedurende de volledige periode tot het volgende congres te controleren, te beoordelen en voorstellen te doen voor een wetenschappelijke en harmonische ontwikkeling van de maatschappij. De huidige afgevaardigden zullen dit systeem voor het eerst in de praktijk gaan toepassen.

interne voorbereidende vergadering


Naar aanleiding van dit congres is voor het eerst ‘de ambtstermijn voor de afgevaardigden’ ingevoerd, waarbij ze hun mandaat ook na de zittingen behouden. De ‘vertegenwoordigers in functie’ zullen het partijcomité op het niveau waarvoor zij verkozen zijn kritisch volgen en met meningen en voorstellen bestoken, in de tijd tussen twee congressen. Het systeem is een ingreep om de CPC intern democratischer te laten functioneren en om signalen vanuit de bevolking dieper tot de partij te laten doordringen. De ambtstermijn geeft de verkozen leden meer verantwoordelijkheden en heeft tot gevolg dat de partij hogere eisen aan hen stelt m.b.t. tot deskundigheid en ideologische kwaliteit. Op dit vlak zijn de codewoorden van het moment: wetenschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke harmonie.
Bronnen: Xinhua, Volksdagblad (Renmin Ribao, People’s Daily)
Zie ook Dialogue (27 min)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *