Hervorming van de ziekteverzekering lokt protest(jes) uit

Recentelijk zijn er kleine protesten geweest van gepensioneerden in Wuhan en Dalian. Zij zijn ontevreden over de hervorming van de ziekteverzekering. Wat is er aan de hand? De krant China Daily legt het uit.

Ffoto Xinhua/ Ju Juanzong Disclaimer

Hoe werkt de ziekteverzekering voor werknemers in China?

Het huidige systeem bestaat al twintig jaar. Het heeft 354 miljoen aangesloten leden. Het bestaat deels uit een individuele rekening en deels uit een publiek fonds.

Het publieke fonds wordt gefinancierd door verplichte bijdragen van de werkgevers. Het dekt opnames in ziekenhuizen, zware behandelingen met dagopnames en sommige chronische ziekten.

Op de individuele rekening komen verplichte bijdragen van werkgevers en werknemers. Ze dekt ziektekosten die geen opname in het ziekenhuis vereisen.

Wat is er nieuw?

In april 2021 is een nieuwe richtlijn uitgekomen. Bedoeling is het gemeenschappelijk publiek fonds te versterken zodat meer kosten zonder opname die nu van de individuele rekening betaald worden onder het publieke fonds zullen vallen. Daarvoor moet uiteraard meer geld naar het publieke fonds gaan.

In dat kader zijn een aantal provincies begonnen met het verschuiven de de bijdragen van de individuele rekening naar het publieke fonds. Het deel van de bijdragen dat naar de individuele rekening gaat wordt er beperkt tot de gemiddelde pensioenuitkering in de regio.

Waarom deze hervormingen?

Het huidige systeem leidt tot inefficiënt gebruik van de middelen. De individuele rekeningen van gepensioneerden en andere veelvuldig zieke personen raken leeg, terwijl grote sommen ongebruikt staan op de rekeningen van jonge en gezonde personen, die 80% van de aangeslotenen vormen. Men wil dit verbeteren via het principe van de mutualiteit, de onderlinge solidariteit.

Welke voordelen belooft het nieuwe systeem?

Kosten voor een aantal behandelingen zonder ziekenhuisopname of voor chronische ziekten die voordien niet terugbetaald werden, kunnen nu toch vergoed worden uit het publieke fonds.

Nieuw is de mogelijkheid om individuele rekeningen te delen binnen de familie met diegenen die ze meest nodig hebben. De individuele rekeningen zullen ook kunnen gebruikt worden voor de aankoop van bepaalde geneesmiddelen.

Waarom is er protest?

Mensen zien minder geld verschijnen op hun individuele rekening en sommigen voelen zich daardoor bestolen.

Dit is een misverstand. De individuele rekening is geen spaarrekening waarvan men willekeurig gebruik kan maken. Ze kan uitsluitend gebruikt worden om ziektekosten te dekken.

Door de versterking van het publieke fonds en het principe van onderlinge bijstand verkrijgt iedereen een betere ziekteverzekering. Iedereen wordt oud en kan ernstig ziek worden, en dan grotendeels afhangen van een individuele rekening is altijd een risico. Een systeem van sterke duurzame onderlinge bijstand via het publieke fonds biedt de beste garanties op betaalbare ziekenzorg.

Gaat het eigenlijk niet om een besparingsoperatie?

Nee, het nationaal fonds voor de ziekteverzekering had vorig jaar een overschot van 630 miljard yuan.

Experten voorzien een duurzaam evenwicht tussen uitgaven en inkomsten rekening houdend met de sociale en economische evolutie.

De verschuiving van individuele naar publieke fondsen is een politiek streven om het principe van onderlinge bijstand te versterken en de verzekering te verbeteren.

Wat is de rechtstreekse impact op gepensioneerden en zieken?

Onder het huidig systeem hebben ouderen die veel of ernstig ziek worden dikwijls te weinig geld op hun individuele rekening om de ziektekosten en geneesmiddelen te betalen.

Door de hervorming gaan alle zieken meer terugbetaald krijgen, en de gepensioneerden en chronisch zeken in het bijzonder.

De totale voordelen voor deze categorieën zullen aanzienlijk hoger zijn dan de vermindering van de bijdragen die nu op hun individuele rekening gestort worden

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email