Tag: dierenbescherming

Op een groen blaadje 190

Grootste milieuboete bevestigd Het Provincial Higher People’s Court in Jiangsu heeft 6 bedrijven uit Taizhou 160 miljoen yuan boete opgelegd omdat ze chemisch afval loosden in een rivier. Het gaat om de hoogste milieuboete ooit opgelegd. De 6 werden schuldig bevonden aan het lozen van 25.000 ton zuur in 2 rivieren. In augustus had het Taizhou Intermediate People’s court de 14 betrokkenen al veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot 5 jaar en een dwangbevel uitgegeven…

Op een groen blaadje 186

Naar controlesysteem op elke vervuiling De focus bij de hervormingen op milieuvlak komt te liggen op een allesomvattend controlesysteem van elke vorm van vervuiling ongeacht de bron, aldus minister van milieu Zhou Shengxian (foto) die beloofde dat alle overheidsorganen toegang zullen krijgen tot het systeem. Vicepremier Zhang Gaoli beloofde op dezelfde zitting van de China Council for International Cooperation on Environment and Development dat er een nultolerantie is voor de ontwikkeling van vervuilende nijverheden. Op…

Op een groen blaadje 185

Rol China in strijd tegen klimaatwissel beslissend Het Chinese energieverbruik zal tegen 2030 met 60 % stijgen, adus directeur generaal A. Amin van het International Renewable Energy Agency. Het IREA berekende dat indien China tegen 2030 zijn bronnen aan hernieuwbare energieën kan verdubbelen tot 26%, het land dan de grootste markt voor hernieuwbare energie zal zijn. Concreet betekent dit volgens Amin dat indien de wereld er in slaagt de klimaatwissel te keren, dit in doorslaggevende…

Op een groen blaadje 183

Naar productie e-vliegtuig Op de vliegshow van Zhuhai werden twee prototypes van een elektrisch vliegtuig getoond. Verwacht wordt dat het Bestuur voor Burgerluchtvaart dit RX1E genaamd vliegtuigje een vergunning verleent, een première. Het is de bedoeling dat binnen de 3 jaar jaarlijks 100 toestellen vervaardigd worden te Shenyang. De prijs zal 1 miljoen yuan bedragen. Het toestel kan 160 km vliegen met 480 kg vracht en tot 90 minuten vliegen met opgeladen batterijen tot op…

Op een groen blaadje 179

Meer spoor- en waterbeheersingsprojecten Mede om de economie aan te zwengelen zal China meer infrastructuurprojecten uitvoeren. Dit jaar staat 76 miljard yuan begroot voor waterinfrastructuur, 5 miljard meer dan vorig jaar. Tussen nu en 2020 wil China voor 172 waterbeheersingsprojecten uitvoeren die 600 miljard zullen kosten. Vorige week werden ook drie nieuwe spoorverbindingen goedgekeurd waarvan 2 in Yunnan. De lijn tussen Yuxi en Mohan kost 44 miljard yuan, deze tussen Dali en Ruili 25 miljard.…

Op een groen blaadje 173

“China kampioen fietsendelen” Wereldwijd bestaan in 600 steden uit 52 landen programma’s tot fietsendelen. Parijs nam in 2007 het idee van Rennes over en dit diende op zijn beurt als model voor Londen en New York. Parijs heeft een netwerk van meer dan 20.000 fietsen. Op 7 jaar tijd overvleugelde China elke concurrentie van nul openbare fietsen tot 650.000 nu. De Chinese steden Hangzhou en Wuhan zijn de leiders. In China is het de overheid…

Op een groen blaadje 172

Naar steun voor verspreide zonnepanelen Verwacht wordt dat China de verspreide zonnepanelen gaat promoten. Dit zijn de zonnepanelen dichtbij gebruikers en KMO’s. Momenteel produceren deze in China maar 1 % van de met zonne-energie opgewekte capaciteit terwijl dit 70% bedraagt in Duitsland en 80% in de VS. Hoofd Wu Xinxiong van het Energiebestuur gaf tijdens een vergadering van de sector al de hint dat zonneprojecten aangemoedigd zullen worden op brakke gronden en heuvels, bij meren…

Op een groen blaadje 167

China “uitmuntend” in energiepolitiek Volgens hoofdeconomist Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap doet China buitengewone inspanningen voor meer duurzame energie en meer energiebesparing. Tegen 2035 zou het land naar verluidt $ 5700 miljard besteden aan het vinden, produceren en het besparen van energie. Het Agentschap verwacht dat China enkel aan energiebesparing $ 1400 miljard uitgeeft of een vijfde van het wereldtotaal. Verwacht wordt dat  71% van dit geld naar het transport gaat, gevolgd door de…

Op een groen blaadje 163

Meer geld voor waterhuishouding De regering zet een tandje bij in de waterhuishouding. De uitvoering van projecten voor irrigatie, waterputten en het omleiden van water wordt versneld, vooral in het westelijke en centraal deel van het land. De 172 projecten die nog voor 2020 gelanceerd worden, moeten de waterbevoorrading jaarlijks met 26 miljard m3 water opvoeren zodat 5,2 miljoen ha meer geïrrigeerd kan worden. http://www.chine-informations.com/  Eerste milieu hof Vrijdag werd in Fujian het eerste milieu…