Op een groen blaadje 186

Naar controlesysteem op elke vervuiling

Minister Zhou Shengxian

Minister Zhou Shengxian


De focus bij de hervormingen op milieuvlak komt te liggen op een allesomvattend controlesysteem van elke vorm van vervuiling ongeacht de bron, aldus minister van milieu Zhou Shengxian (foto) die beloofde dat alle overheidsorganen toegang zullen krijgen tot het systeem. Vicepremier Zhang Gaoli beloofde op dezelfde zitting van de China Council for International Cooperation on Environment and Development dat er een nultolerantie is voor de ontwikkeling van vervuilende nijverheden. Op deze driedaagse conferentie van experts werd nog bekend dat gedurende de eerste drie kwartalen in 2014 de uitstoot van fijn stof net 6,2 % verminderde en in Beijing zelfs met 14,6% chinagate

 515 invasieve plantensoorten

goldenrodChina telt 515 bedreigende uitheemse plantensoorten, aldus directeur Chen Xiaoya van het Chenshan Plant Science Research Center. Zijn team samen met specialisten van 7 andere instellingen onderzochten gedurende 3 jaar deze invasieve plantensoorten. Meer dan de helft komt uit Amerika. Yunnan telt er met 334 soorten het meest, in het zuidoosten huizen er 108. 40 % van de soorten behoren tot de families van de zonnebloemen, peulvruchten en grassen die hun Chinese tegenhangers bedreigen. Zo heeft de introductie van de Solidago Canadensis (foto) geleid tot de uitroeiing van 30 lokale soorten. Van de 100 meest invasieve plantensoorten die in de International Union for Conservation of Nature lijst zijn opgenomen, zijn er 50 naar China gebracht. Sinds half november werd gestart met een databank van de invasieve planten en 30 onderzoekers gaan vier jaar werken op geschiedenis, verdeling en gevaren.  wantchinatimes

 Kwaliteit melk verbetert

Chinese dairies ordered to stop production after government safety auditVolgens het witboek van het Sino-Dutch Dairy Development Centre dat opgezet werd door de China Agricultural University, de universiteit van Wageningen en Royal Friesland Campina verbetert de kwaliteit van de binnenlandse Chinese melk. Voor 2009 bedroeg het vetgehalte en dat van proteïne in de melk 3,62 % en 2,94% en dit steeg na 6 jaar tot respectievelijk 5,3% en 6,5%. Toch is er nog een kloof met meer ontwikkelde landen die over meer hooi en kwaliteitsvoer beschikken. Recentelijk worden de melkboerderijen grootschaliger en vanuit Nieuw Zeeland is er ook interesse in het opzetten van melkboerderijen. FrieslandCampina heeft daartoe een joint-venture met China Huishan Dairy Holdings en.ce.cn

Gree leidinggevend in e-cycleren

CHINA-CLIMATE-WARMING-ECONOMYVooraanstaand producent van elektrische huishoudtoestellen Gree zet centra op waar die elektrische apparaten kunnen worden gerecycled wat e-cycling wordt geheten. Sinds 2010 werden in China 100 miljoen elektrische toestellen verwijderd en dit aantal stijgt met 20% jaarlijks. Sinds 2012 heeft Gree in Anhui, Hebei, Henan en Hunan 4 operationele e-cycling centra waar alle toestellen ongeacht het merk worden behandeld. Metalen en andere bestanddelen worden weer verkocht en dat levert elk centrum 140 miljoen yuan aan inkomen op. Gree ontwerpt ook airco’s met zonne-energie en een nieuw soort airco’s met meer groene technologie. China Daily

Nieuwe spinnen ontdekt

spinnenWetenschappers van de Chinese Academie voor Wetenschappen hebben dertig nieuwe spinnen gevonden in het tropische regenwoud van Xishuangbanna. Dit gebied staat bekend om haar rijke biodiversiteit. Professor Shiqiang Li en zijn collega’s verzamelen en analyseren sinds 2006 spinnen in Huludao. Dit is een 200 ha groot gebied ,een fractie van het Xishuangbanna-regenwoud dus. Toch zijn er al 700 spinnensoorten in kaart gebracht, waarvan 250 nieuwe exemplaren. Van deze 250 soorten zijn er nu 30 omschreven in  het wetenschappelijke tijdschrift ZooKeys. Professor Li hoopt binnenkort nog honderd nieuwe soorten te publiceren en zijn onderzoek toont aan dat het belangrijk is om tropisch regenwoud te behouden, want door ontbossing verdwijnen veel soorten.   Scientia.nl

Vervuiling brengt Deens bedrijf op

katalysDe Chinese vervuiling wordt onder meer door het Deens bedrijf Haldor Topsoe te gelde gemaakt rapporteert Guangzhou’s 21st Century Business Review. China werd voor dit bedrijf van katalysatoren de tweede grootste maand wereldwijd. In 2011 zette Topsoe een eigen filiaal op in China en dit liet de raffinaderijen toe te raffineren met hoge kwaliteit en voor elektriciteitscentrales en dieselfabrikanten het verwijderen van nitraten. Tot 2014 voerde Topsoe in en begin dit jaar investeerde het $ 150 miljoen voor een fabriek van autokatalysatoren in Tianjins speciale economische zone. Ook het Zweeds bedrijf Alfa Laval specialiseert zich in producten die olie, water, chemicaliën, drank, voeding en pillen behandelen en de zaken van Alfa Laval stegen sinds 2000 met 20% jaarlijks. Het artikel maakt geen melding van het Belgische Umicore dat al sinds 2005 katalysatoren produceert in China. wantchinatimes

De zware metalen in Hunan

xiangvervuilVzw Changsha Shuguang Environmental Charity Development Centre vond dat de grond in Hunan 1500 maal meer zware metalen bevat dan toegelaten. De hoeveelheid cadmium was 200 maal zo veel als toegelaten en het niveau aan arsenicum ligt 715 maal hoger dan de standaard, aldus de bevindingen die te lezen staan in China Economic Weekly. Het centrum dat anderhalf jaar bestaat, baseert zich op meer dan 500 stalen van meer dan 10 steden langs de Xiang-rivier. De non-ferro mijnen in de provincie brengen jaarlijks 50 miljoen ton afval voort. De provinciale milieudienst beweert echter dat de gegevens niet accuraat zijn, maar de directeur van het milieutoezicht van het provinciale congres vindt publieke informatie dan weer een sleutel in de controle en beperking van de vervuiling. 50 miljoen personen hangen af voor drinkwater en irrigatie van de rivier. In 3 steden loopt een proefproject om landbouwgrond langs de Xiang te herstellen.

Ontziltingsinstallatie in Caofeidian

ontziltfabDe provincie Hebei heeft een ontziltingsinstallatie van zeewater goedgekeurd te Caofeidian. Het project dat afgewerkt moet zijn tegen 2019 kan dagelijks 1 miljoen ton zeewater ontzilten en zal tot een tiende van Beijings behoeften aan water kunnen dekken. De installatie zal twee compartimenten tellen: de eigenlijke ontzilting en daarnaast het sturen van het water naar de hoofdstad. Het zeewater te Caofeidian is van goede kwaliteit. Naast de installatie komt er ook een zoutbedrijf en een chemische fabriek die de overtollige bijproducten zullen verwerken tot zout en scheikundige stoffen.     wantchinatimes
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.