Tag: massalijn

Zero tolerance voor corruptie en verval (upd)

Dit jaar staan een nog hardere aanpak van corruptie en de verdere ontwikkeling van ‘de massalijn’ op de agenda. Er komt een nieuwe procedure voor aanwervingen en bevorderingen. De inspectie zal autonomer en met meer gezag opereren. Alle media houden de recente strafmaatregelen tegen hoge heren bij. De partijleiding jaagt de campagnes aan. De media en de blogosfeer nagelen nog meer hoge heren en hun connecties aan de schandpaal, nadat de inspectie van de partij…

Drie genuanceerde visies op de strijd tegen corruptie in China

Sinds het aantreden van Xi Jinping lijkt corruptiebestrijding hoger dan ooit op de Chinese agenda te staan. In juli troffen in Brussel drie boeiende sprekers met verschillende relevante invalshoeken elkaar en een geïnteresseerd publiek. Een Europees studiecentrum was erin geslaagd hen rond de tafel te krijgen: een topman bij de disciplinecommissie van de CPC, een van de jonge Chinese kapitalisten die het systeem gunstig gezind zijn en een westerse academica. Wat volgt is de samenvatting…

'Massalijn' keert weer

Xi Jinping is als hoogste partijleider een campagne begonnen om de massalijn te versterken en de banden tussen de CPC en de bevolking aan te halen. Xi organiseerde gisteren een telefonische vergadering met zijn 6 collega’s van het permanent comité in het Politbureau, waarin hij opriep tot ‘een grondige schoonmaak’ om een eind te maken aan ‘vier vormen van verval: het vasthouden aan uiterlijke schijn, bureaucratisme, genotzucht en verkwisting’. Rond deze thema’s zou onder de bevolking…