Zero tolerance voor corruptie en verval (upd)


Dit jaar staan een nog hardere aanpak van corruptie en de verdere ontwikkeling van ‘de massalijn’ op de agenda. Er komt een nieuwe procedure voor aanwervingen en bevorderingen. De inspectie zal autonomer en met meer gezag opereren. Alle media houden de recente strafmaatregelen tegen hoge heren bij. De partijleiding jaagt de campagnes aan.

De eigen 'Verboden Stad' van de generaal. Foto Caixin

De eigen ‘Verboden Stad’ van de generaal. Foto Caixin

De media en de blogosfeer nagelen nog meer hoge heren en hun connecties aan de schandpaal, nadat de inspectie van de partij hun corruptie onthuld heeft. Een onderdirecteur van een plaatselijke partijschool, het hoofd van een dorp in Shenzhen, de belangrijkste politieke adviseur in de provincie Sichuan, allemaal vervolgd voor activiteiten waarmee miljoenen aan omkoopgeld, onrechtmatig bezit of seksueel wangedrag gemoeid zijn. Bij een vroegere luitenant-generaal tenslotte is er een huiszoeking verricht en dat is de zaak die het meeste sensatie veroorzaakt.

Gouden Mao’s en privéclubs in de parken

In 2012 heeft het leger Gu Junshan ontslagen. Hij was een topman bij de afdeling logistiek van het leger, verantwoordelijk voor aankopen en infrastructuur, en sinds het ontslag loopt er een onderzoek naar zijn handel en wandel. Het leger is echter, beducht voor imagoschade, zeer huiverig om informatie over de zaak te verstrekken, dus is er nog geen officiële verklaring. De media, zowel officiële als commerciële, hebben nu de ruimte gekregen om een en ander te onthullen over zijn vele eigendommen. Caixin, een vrij onafhankelijk en liberaal blad, bericht uitvoerig over het saillante feit dat de onderzoeksinstantie eerder deze maand vier vrachtwagens nodig had om alle onterecht verkregen bezittingen, onder andere vele kratten sterke drank, weg te halen uit een van de domeinen van de generaal, een soort replica van de Verboden Stad. De reporters noteren de voorkeur van Gu voor bizarre gouden voorwerpen: een modelboot, een wasbak en een levensgroot beeld van een zittende Mao. Om de uitspattingen en verkwistingen van ambtenaren en hun rijke vrienden in het algemeen tegen te gaan, besluiten plaatselijke overheden de privéclubs die zij blijkbaar bezaten in openbare parken en gebouwen, te sluiten of te reglementeren. Er komen steeds luidere protesten over het oneigenlijk gebruik van historische gebouwen en plekken waar de bevolking zou moeten recreëren. Xinhua heeft bijvoorbeeld onthuld dat een diner in een dergelijke club evenveel kan kosten als twee gemiddelde maandsalarissen. Na de provincies Jiangxi, Hunan en Jiangsu heeft ook Beijing besloten paal en perk te stellen aan dit soort toestanden.

Onafhankelijke en gezaghebbende inspectie

De berichten illustreren en ondersteunen de nieuwste maatregelen in de campagne tegen de corruptie en het moreel verval in de partij. Wat Xi Jinping deze week vertelde over de strijd tegen corruptie heeft van alle kanten aandacht gekregen. De partijleider sprak voor de derde voltallige zitting van de inspectiedienst CCDI (Central Commission for Discipline Inspection) en beloofde een nog meedogenlozer aanpak, waarbij iedere CPC-functionaris met vuile handen zal worden gepakt en bestraft. Xi die graag ‘in beelden spreekt’ zei dat de voorschriften tegen corruptie niet mochten verworden tot papieren tijgers of vogelverschrikkers. Hij bepleitte de oprichting van een ‘betrekkelijk onafhankelijke en gezaghebbende instelling van toezicht’. Dat was precies een van de innovaties waartoe de CCDI na afloop van zijn eigen derde plenum heeft besloten. De inspectiediensten van een niveau hoger zullen meer macht krijgen om de plaatselijke partijcomités te instrueren of op de vingers te tikken als het nodig is. Op die manier wil de inspectie voorkomen dat plaatselijke kaderleden elkaar in bescherming nemen of de andere kant op kijken bij overtredingen van collega’s en professionele of persoonlijke relaties.

‘Naked officials’, recidivisten vs. onkreukbare experts

Het Centraal Comité van de partij heeft woensdag een nieuwe procedure bekendgemaakt voor de selectie, aanstelling en promotie van kaderleden. Hier zijn opvallende hervormingen te bespeuren. Van de twee belangrijkste criteria, morele integriteit en professionele deskundigheid, zal het eerste voortaan de voorrang krijgen. Een pijlsnelle carrière maken zal voortaan alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan worden, als iemand barst van talent. Maar ook dat soort wonderkinderen mag niet op korte termijn de ene bevordering na de andere krijgen. Zogenaamde ‘naked officials’, ambtenaren van wie de echtgenote of kinderen in het buitenland wonen, kunnen niet langer promotie maken. Functionarissen die hebben gefaald zullen na hun sanctie een tijdje moeten wachten voor ze weer in aanmerking komen voor promotie. De reputatie onder de bevolking en de resultaten behaald bij de dienstverlening zullen zwaarder gaan doorwegen, naast de prestaties op het gebied van economische groei en milieubescherming.

Steuncomité

Premier Li Keqiang en Yu Zhengsheng, de man die de politieke adviesorganen moet leiden, hebben zich publiek aangesloten bij de voornemens die Xi Jinping eerder heeft geformuleerd. Yu kon het verband leggen met de kwestie van de politieke topadviseur in Sichuan (zie boven). Het voltallige Permanent Comité, het hoogste machtsniveau in de CPC, heeft een oproep gedaan om de ‘campagne voor de massalijn’ verder  op te voeren. De acht regels tegen verkwisting en genotzucht die daarbij gelden en de sessies voor kritiek en zelfkritiek, waar de topleiders in verschillende provincies aan hebben meegedaan, zijn van grote invloed op de sfeer en de stijl van werken in de partij.

Bronnen: Caixin, Financial Times, Xinhua, SCMP, China Daily

video:  http://www.ecns.cn/video/2014/01-16/97235.shtml

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *