Tag: natuurgebied

Op een groen blaadje 148

Witte dolfijnen bedreigd Zeebiologen van de Sun Yat-sen University in Guangzhou vrezen dat het aantal witte dolfijnen de komende 60 jaar met 74% kan verminderen. Ze komen al weinig meer voor in de vervuilde Parelrivier. Hun leefsysteem wordt vervuild door zware metalen, insecticiden en kunstmest. De waterkwaliteit in de Parelrivier moet dringend beter worden om er het voortbestaan van de dieren te garanderen. Beijing wil eigen weg –Het hoofdstedelijk congres heeft deze week zijn eigen…

Op een groen blaadje 144

Driestromenland nog meer beschermd –De regering heeft een plan aangenomen voor de bescherming van Sanjiangyuan of het driestromenplateau en daarbij de hulp ingeroepen van de privésector. Het te rehabiliteren gebied wordt uitgebreid van de huidige 152.000 km2 tot 395.000 km2. Ook het controle- en alarmsysteem wordt verbeterd. Volgens onderzoeker Song Xianfang is het milieu er zeer fragiel en vereist de bescherming veel investeringen die niet enkel kan gedragen worden door de lagere besturen zelf. Ondernemingen…

Op een groen blaadje 143

Meer wilde dieren in Tibetaans natuurpark Gedurende de afgelopen 20 jaar is de populatie wilde dieren in het Tibetaanse natuurgebied Qiantang quasi verdubbeld. Sinds 1993 verhoogde het aantal wilde antilopen er van 80.000 tot 150.000. De wilde yak en de Tibetaanse apen namen toe van 20.000 en 50.000 tot 40.000 en 90.000. Die veroorzaakten ook meer schade aan eigendommen, maar deze werd vergoed. Stropen wordt verhinderd door het in beslag nemen van geweren. Qiantang ligt…

Op een groen blaadje 139

UNO milieu chef optimistisch UNO Onder secretaris-generaal Steiner tevens directeur van het UNO-milieuprogramma, is optimistisch dat China zijn probleem van luchtvervuiling met succes kan bestrijden. Hij verwijst niet enkel naar een actieplan van de regering uit september laatstleden, maar ook naar de bewustwording van de bevolking. Enkele jaren terug was er in China nauwelijks sprake van fijn stof, nu ziet hij de controle van de vervuiling gebeuren via een applicatie op de Gsm. Vooral sinds…

Op een groen blaadje 134

Redding sector zonnepanelen? Volgens officiële cijfers bedragen de schulden van de 10 PV-topproducenten meer dan 100 miljard en stopten tijdens het eerste semester 80 % van de PV-bedrijven hun productie. Om de sector te redden heeft het ministerie een document uitgevaardigd dat de sector aan meer controle onderwerpt. De toegang tot de industrie wordt moeilijker gemaakt door de drempel-vereiste dat 20% van de vereiste investering betaald wordt. Volgens analisten zal dit veel KMO’s “uitwassen”. Niet…

De bescherming van de natuurgebieden in China

China heeft meer dan 5 soorten natuurgebieden met eigen meesters en deze gebieden kunnen zowel nationaal erkend of meer van lokaal belang zijn. Naast de talrijke schoonmoeders is ook de relatie met het toerisme problematisch want vaak zorgt dat voor het inkomen in de te beschermen gebieden. Ook de lokale gemeenschappen worden nog te weinig betrokken bij de uitbating van de natuurgebieden. China is na Brazilië en Columbia het land met de rijkste biodiversiteit in…

Tianshan wordt werelderfgoed

De 37-ste zitting van het UNESCO-comité ter bescherming van het Werelderfgoed heeft vrijdag te Phnom Penh de Tianshan bergen aanvaard als werelderfgoed. De aanvraag was in 2010 door China ingediend. De Tianshan (Chinees: 天山; Tiān Shān) is een bergketen in Centraal-Azië, in het grensgebied van Kazachstan, Kirgizië en de Chinese autonome regio Xinjiang en betekent letterlijk “hemelse bergen”. De lengte bedraagt 2500 km van west naar oost en 100 tot 400 km van zuid tot…

Op een groen blaadje 122

Ook Nederland tegen strafheffing –Ook de Nederlandse minister van Economische zaken Kamp heeft het verzet van zijn Duitse collega vervoegd tegen de geplande EU-strafheffing op de invoer van Chinese zonnepanelen.  Kamp: “China wordt pas in 2016 door de World Trade Organization gezien als een markteconomie. Ze hebben de kostprijs van zonnepanelen uit China vergeleken met de kostprijs van de VS en deze bleek (flink) lager en toen is besloten daar tegen op te treden. Ik…

Op een groen blaadje 102

China topprovider wind- en waterkracht –Voorzitter Liu Zhenya van China’s Electricity Council heeft meegedeeld dat China’s windenergie en waterkracht groeiden tot ‘s werelds grootste. De windenergie nam het afgelopen decennium toe met 20% jaarlijks. De capaciteit qua zonne-energie steeg jaarlijks met 50%. Liu die ook het hoofd is van China’s grootste elektriciteitsverdeler beloofde zijn netwerk verder uit te bouwen voor de hernieuwbare energievormen (wantchinatimes)

Op een groen blaadje 97

Milieuprotest Ningbo succesvol –Na opnieuw protest van duizenden te Ningbo hebben de autoriteiten laten weten de geplande uitbreiding van een Sinopec-complex te zullen schrappen. De uitbreiding kostte 55 miljard en zou de raffinage jaarlijks met 15 miljoen ton doen toenemen en de ethyleen productie met 1,2 miljoen ton. Het Zhenhaidistrict bleef achter het project staan, maar de bewoners zijn vooral bezorgd om de productie van paraxyleen PX, die gebruikt wordt in verven en plastiek en…