Tag: rivier

Op een groen blaadje 88

Plan voor maritieme ontwikkeling –Het Bestuur voor de Zeeën heeft een plan voor maritieme ontwikkeling en de maritieme reserves en deze worden op 5 % van ’s lands oppervlakte gerekend. Dit National Marine Functional Zoning (2011-2020) classificeert het zeegebied onder 8 functies waaronder aquacultuur, visserij, havens, nijverheid en verstedelijking, grondstoffen, reserves….De gebieden voor zee-cultuur zouden tegen 2020 2,6 miljoen ha beslaan, de 2000 km kustlijn zal worden hersteld en 35 % van de kustlijn zal…

Op een groen blaadje 60

Grote investering in rivieren China is van plan de komende 20 jaar meer dan 200 miljard te zullen investeren in het verbeteren van de riviertransport-infrastructuur. Viceminister van Transport Xu Zuyuan heeft meegedeeld dat dit kadert in het opdrijven van de binnenlandse vraag, terwijl er minder vraag verwacht wordt uit westerse landen. Tijdens het 12° vijfjarenplan heeft Peking 45 miljard yuan opzij gezet om de waterwegen uit te breiden en te investeren in binnenhavens. Xu vroeg…

Op een Groen blaadje 57

Groene ontwikkeling brengt jobs –De China Council of International Cooperation on Environment and Development vindt dat China het komend decennium 5700 miljard moet uitgeven voor milieu en energiebesparing. Het sluiten van vervuilende en energievretende ondernemingen kan 100 miljard kosten en ook 952.000 banen. Anderzijds kan de meer groene ontwikkeling 1430 miljard besparen op 5 jaar en het BNP met meer dan 8000 miljard opdrijven en zo 10 miljoen banen scheppen aldus nog de eigen berekeningen.…

Op een groen blaadje 54

-Kort milieunieuws– Tibet: beter management rivieren Tibet gaat gedurende het twaalfde vijfjarenplan het management van haar 99 kleine en middelgrote rivieren verbeteren. 3 miljard zal hier in worden geïnvesteerd. Daardoor zal het overstromingsgevaar worden ingedijkt en irrigatie verbeterd. Daarnaast zullen 24 kleinschalige reservoirs worden aangelegd om het gevaar van bevroren meren uit te schakelen. Helft grondwater onveilig De helft van China’s grondwater haalt niet de standaarden van drinkbaar water, aldus het ministerie. Dit was het…

Bronnen 4 rivieren nader gepreciseerd

Jarenlange studie heeft meer details verschaft over 4 grote Aziatische rivieren die in China ontspringen. Nu zijn niet enkel de bron, maar ook de lengte van de rivieren en de grootte van hun bekken bekend en dit is van groot wetenschappelijk belang. De Chinese wetenschappers bestudeerden informatie over de Brahmapoetra, Indus, Salween en Irrawaddy. De informatie was zowel het resultaat van veldwerk ter plaatse als van satellietbeelden. Researcher Liu Shaochuang van het Insitute of Remote…

Op een groen blaadje 28

Kort milieunieuws uit China Zandstormen kunnen toxisch zijn Greenpeace heeft gewaarschuwd voor de gevaren die zandstormen in Noord-China met zich kunnen brengen. Gezien in dezelfde regio zich ook de steenkoolmijnen bevinden, kunnen deze stormen toxisch stof met zich meebrengen. De streek rond Peking kent immers vaak zandstormen, maar deze komen langs de steenkoolrijke provincies Shanxi en Shaanxi. Volgens prof Pan Xia kunnen deze zandstormen zware metalen en andere toxische stoffen bevatten zoals kwik, lood, cadmium,…

Een nieuwe grote kunstmatige rivier

De Yongding rivier is de belangrijkste van de regio Beijing; hij loopt over een afstand van 170 km door het westelijke, minst ontwikkelde deel van de stad. De rivier van 747 km die ontspringt in Binnen-Mongolië en Shanxi en water uit zeven provincies krijgt, staat echter grotendeels droog in Beijing: stroomopwaarts zijn 267 verzamelbekkens gebouwd zodat er voor de laatste 78 kilometer sinds 1992 geen water overblijft; een bedding vervuild met afval, een bron voor…

Meer geld voor waterzuiveringsstations

Een op vier Chinese steden en zeven op de tien kantons beschikken niet over een waterzuiveringsstation. Om dat euvel te verhelpen, zal de regering de komende 2 à 3 jaar 90 miljard yuan besteden aan de bouw van nieuwe stations. Volgens gegevens van het ministerie bedroeg de graad van waterzuivering in 2008 66 %: in totaal zuiveren 1792 zuiveringsstations 99 miljoen ton water per dag. Niettemin beschikt een kwart van de steden en meer dan 70…

Waterkwaliteit online geplaatst

Het ministerie van Leefmilieu is begonnen met het online publiceren van de waterkwaliteit in rivieren en meren op 100 meetpunten. De informatie wordt elke vier uur aangepast. In zeven grote rivieren en drie meren wordt de waterkwaliteit gevolgd aan de hand van vijf parameters. Voorheen werd enkel COD (Chemical Oxygen Demand) als maatstaf gehanteerd. Met DO (Dissolved Oxygen) en TOC (Total Organic Carbon) wordt nu ook de graad van organische vervuiling in kaart gebracht. Het gehalte aan ammoniak/stikstof…

Herstelde Tarimrivier doet bekken herleven

De Tarim is China’s grootste binnenrivier die uitmondt in een uitgedroogd meer. De 1321 km lange rivier is een levenslijn in de Xinjiang Oeigoer autonome regio. Meer dan 10 miljoen personen of de helft van de regio, leeft langsheen de Tarim en ze verbouwen 1,7 miljoen ha landbouwgrond. Met hulp van de Wereldbank werd de rivier tijdens een project over 8 jaar in ere hersteld. Het project dat eind 2008 klaar was,  hield 456 afzonderlijke…