Op een groen blaadje 88

Plan voor maritieme ontwikkeling
–Het Bestuur voor de Zeeën heeft een plan voor maritieme ontwikkeling en de maritieme reserves en deze worden op 5 % van ’s lands oppervlakte gerekend. Dit National Marine Functional Zoning (2011-2020) classificeert het zeegebied onder 8 functies waaronder aquacultuur, visserij, havens, nijverheid en verstedelijking, grondstoffen, reserves….De gebieden voor zee-cultuur zouden tegen 2020 2,6 miljoen ha beslaan, de 2000 km kustlijn zal worden hersteld en 35 % van de kustlijn zal in zijn natuurlijke staat hersteld/behouden worden. Het plan noteert at 1,98 miljoen ha zeegebied door de regering werden goedgekeurd voor economische ontwikkelingsactiviteiten.
1,7 miljard vergoeding Bohai-olielek
–De twee uitbaters ConocoPhillips en CNOOC van het olieboorplatform waaruit vorige zomer olie ontsnapte, zullen 1,7 miljard yuan (269 miljoen $) schadevergoeding betalen voor de vervuiling die het lek heeft veroorzaakt. Volgens het akkoord betaalt ConocoPhillps 1,1 miljard voor de milieugevolgen van het lek en partner CNOOC zal 480 miljoen bijdragen om milieuinitiatieven in de Bohaibaai te steunen.
70 % steden: onregelmatig grondbeheer
Uit een steekproef van de Nationale Auditdienst uit 2009 en 2010 bleek dat 70 % van de steden onwettelijkheden begingen in hun bestuur van gronden. In zeven steden en kantons kochten de lokale besturen 13.606 ha collectieve grond terug op zonder de procedures te volgen. Naast onwettelijk grondgebruik bleken ook gronden getransfereerd zonder de nodige toelatingen. Volgens de Auditdienst zouden 1,5 miljard gelden uit gronden onwettelijk gebruikt zijn om burelen, huizen of ander vastgoed te bouwen.
Dit jaar heeft Peking watertekort
Verwacht wordt dat de hoofdstad Peking dit jaar 1,3 miljard m3 water te kort komt, wat een derde is van het watergebruik. Het stadsbestuur wil het verbruik binnen de 3,7 miljard m3 houden, want lokale bronnen zullen maar 2,4 miljard kunnen aanleveren. De kloof zal worden gedicht door recyclage, wateromleiding en een matige exploitatie van het grondwater. Het gebruik van water per hoofd is gedaald tot 100 m3, een tiende van het internationaal alarmniveau. china.org
China : 600 miljard in herverkaveling
China zal tussen 2011 en 2015 600 miljard yuan investeren om kleine lapjes grond meer efficiënt te gaan beheren tot grotere gehelen. Het gaat om 26 miljoen ha die tot grotere gehelen zullen worden gemaakt en die de graanproductie met 25 miljoen ton zouden kunnen doen aangroeien. China Daily
Ook Peking zakt weg
Eind 2010 was ook een derde van de Peking vlakte met 200 millimeter weggezakt. De verzakkingen doen zich voor in de districten Changping, Chaoyang, Shunyi, Tongzhou en Daxing. De verzakkingen zijn toe te schrijven aan het oppompen van grondwater. Volgens een rapport van het China Institute of Geological Environment Monitoring. zijn verschillende fasen te onderscheiden. , de eerste (1967-1973) wanneer de verzakking tussen 2 en 10 mm per jaar bedroeg; de tweede fase (73-81) tot meer dan 10 mm/jaar; de derde fase (81-87) wanneer dit wat verminderde en de vierde (87-2000) toen de verzakkingen zich uitbreidden naar de randgebieden. Na 2011 zou de verzakkingsgraad twee maal zo groot zijn als tussen 1999 en 2005. Deze verzakkingen zijn gevaarlijk voor het breken van pijplijnen en ook voor treinsporen.
Top 100 groene ondernemingen
De lijst van de 100 meest groene ondernemingen voor 2012 werd in Wuhan bekend gemaakt. De jaarlijkse selectie gebeurt door een denktank van de China Entrepreneur Club. Tot de top 100 behoren Huawei, Lenovo, Sany Group, Baosteel, Haier, the State Grid Corporation of China, GE (China), Procter & Gamble (China) en Volkswagen (China). Huawei heeft in Belgie een Proximuscontract binnengehaald omdat hun bod groener was en minder energie verbruikte dan de concurrenten.
6 miljard naar Weihe-rivier
De provincie Shaanxi is van plan 6 miljard te investeren om overstromingen en vervuiling in de Weihe (bijrivier van de Gele Rivier) te bestrijden. Het gaat om de meest vervuilde vertakking van de Gele rivier. Het gehele provinciale waterplan voor 2012 beslaat 18 miljard. De Weihi is 818 km lang en vloeit langs nijverheidssteden als Baoji, Xianyang, Xi’an en Weinan. De dijken zullen worden verbreed, bomen geplant en bruggen vernieuwd. (Workers’ Daily)

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Op een groen blaadje 88

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.