Tag: staal

Hoofdstedelijke staalfabriek ging dicht

Na bijna 100 jaren dienst  werd de hoofdstedelijke staalfabriek -bijna synoniem van luchtverontreiniging in stedelijk milieu-  gesloten. De fabriek telde ooit 200.000 arbeiders en produceerde 10 miljoen ton per jaar.  Het bedrijf zet haar leven verder op een eiland 220 km ten oosten van Peking De staalfabriek van Peking dateert uit 1919 en bevond zich in het district Shijingshan, 17 km ten westen van Tiananmen. In de loop der tijden breidde de agglomeratie zich ook…

VS: Hardere standpunten tegenover China

Het staalcombinaat van Anshan heeft een akkoord afgesloten met een aantal Amerikaanse partners om samen in Amory (Mississippi) een fabriek te bouwen voor hoogwaardig betonstaal, een investering van 168 miljoen dollar. Indien dit een succes wordt, zouden er nog vier volgen, waaronder één voor speciaal staal dat in elektrische toepassingen gebruikt wordt. Anshan krijgt 14% van de aandelen in de nieuwe firma. De bouw is al begonnen, maar  Amerikaanse verenigingen van staalproducenten en protectionistische leden van…

Mijnmultinationals doen China in het zand bijten

Na de mislukking van 2009 met het bijhorende Rio Tintoproces is het doek nu ook gevallen over de jaarlijkse onderhandelingen voor een vaste ijzerertsprijs in 2010. De drie spelers die 70% van de wereldaanvoer controleren (twee Australiërs en een Braziliaan), hebben opnieuw hun wil doorgedreven: er komt geen vaste jaarprijs meer, alleen een vaste trimesterprijs, die meteen het dubbel bedraagt van de vorige jaarprijs.  De Japanse staalbedrijven, de grootste verbruikers na de Chinese, zijn begin…

Rio Tinto: Zware straffen (update)

Het proces in Shanghai van vier personeelsleden van Rio Tinto (drie Chinezen en de Chinese Australiër Stern Hu, verantwoordelijke voor verkoop van ijzererts aan China) wegens omkoperij en stelen van commerciële geheimen is afgelopen. De beklaagden kregen straffen van 7 tot 14 jaar gevangenis. De mediabelangstelling was enorm. Een aantal westerse media tonen zich verbaasd over de strafmaat. De beschuldigden hadden nochtans bekend en de minimumstrafmaat voor dergelijke feiten ligt vast. China neemt witteboordcriminaliteit ernstig , zeker wanneer het…

Chinese overheid neemt bijsturen van economie resoluut in handen

Eind september stelde de regering een gedetailleerd plan op om in sommige industrieën de overcapaciteit terug te dringen. Het gaat zoals verwacht om traditionele sectoren zoals staal, aluminium en cement, maar ook om windmolens en silicium voor zonnepanelen. Er wordt geen enkele nieuwe staalfabriek of uitbreiding meer goedgekeurd. Tegen 2011 moeten alle kleine hoogovens dicht. Probleem: de regering had al vroeger beperkingen aangekondigd met als resultaat dat iedereen halsoverkop begon te bouwen voor het te laat…

Nu arbeidersprotest tegen staalprivatisering in Linzhou

Zo’n 400 staalarbeiders in Henan protesteren tegen de geplande overname van hun fabriek door privégroep ‘Fengbao Iron & Steel Co Ltd’, die één kilometer van de staalfabriek ligt. De arbeiders van de ‘Linzhou staalcorporatie’ troepten samen buiten de onderneming. Ze wilden een opschorting van de overname en ze vroegen een hogere compensatie en een oplossing aangaande voordelen en onbetaalde lonen. Linzhou valt onder de bevoegdheid van Anyang en er was woensdag reeds een massaprotest. Daarop hielden de arbeiders…

Geen expansie meer in staalindustrie

De Chinese regering heeft een moratorium ingesteld op het starten van nieuwe staalprojecten in China. Naast de overcapaciteit als reden is ook veel te doen over de verspreide slagorde van de staalproducenten, waardoor ijzererts te duur betaald wordt. Volgens Yu Liangui, analist van een staalinstuut,  zei dat de beslissing om de productiecapaciteit aan banden te leggen als doel heeft de verwarde situatie onder controle te krijgen bij de onderhandelingen over ijzererts. Momenteel is er voor expansie…

Geruchten werden directeur staalbedrijf fataal

Bij een zware rel in het staatsbedrijf Tonghua Iron & Steel in de provincie Jilin (noordoosten van China) werd, zoals eerder gemeld, een directeur gedood. Dat zou gebeurd zijn door arbeiders die protesteerden tegen een herstructurering. Caijing, een belangrijk financieel magazine, heeft via interviews meer vernomen over de ware toedracht van de zaak. Slachtoffer Chen Guojun (39) was pas tot algemeen bedrijfsleider van Tonghua benoemd. Hij zou niet veel invloed hebben gehad op de bedrijfsactiviteiten…

Staalbaas komt om bij rellen rond overname

Een vertegenwoordiger van China’s grootste privéstaalgroep Jianlong is omgekomen bij rellen, die uitbraken toen bekend werd dat de privégroep een meerderheidsaandeel wou verwerven van  Tonghua, een staatsstaalgroep. Arbeiders blokkeerden de weg voor hulpdiensten nadat de man, waarvan verteld werd dat hij algemeen manager zou worden, was aangevallen De totaal van de activa van de privégroep Jianlong, gesticht door Zhang Zhixiang, bedraagt dit jaar, na het opkopen van 17 afdelingen in staal en scheepsbouw, 31 miljard yuan.…