Tag: State Grid Corporation

Bouw langste stroomtransmissienet opgestart

In Tibet werd de bouw gestart van ‘s werelds langste en moeilijkste elektriciteitstransmissienetwerk. De lengte van het netwerk is 1774 km, op een gemiddelde hoogte van 4650 meter. Daar wordt 16 miljard yuan in geïnvesteerd. De bouw van het nieuwe netwerk begon tegelijkertijd op twee plaatsen, namelijk in Golmud in Qinghai en in Lhasa in Tibet. Het transmissienetwerk start in Xining, de hoofdstad van Qinghai, en loopt tot Lhasa, 1774 km verder. Van dit parcours ligt 565 km op…

Intelligente netwerken voortaan genormeerd

State Grid Corporation, de grootste Chinese electrisch netbeheerder, heeft normen bekend gemaakt voor  een smart grid, of intelligent netwerk. Deze normen zullen uitgetest worden in 228 pilootprojecten. Op vraag van State Grid zal de regering de invoering deze normen opnemen in het national ontwikkelingsplan 2011-2015; State Grid Corp. hoopt zo  tegen 2020 een aantal ervan als gestandaardiseerde wereldnormen te kunnen doorduwen. Intelligente netwerken produceren steeds energie op de goedkoopste plaats en regelen ook de verbruikende…

De stand van zaken 5

Werken Sinopecoliereserve in Tianjin gestart In Tianjin is olieraffineerder Sinopec gestart met de uitbouw van een strategische oliereserve. Deze zal een capaciteit hebben van 3,2 miljoen m³, namelijk 32 olietanks van 100.000 m³. Daarnaast wordt een pijplijn van 22 km aangelegd naar een raffinaderij van Sinopec in de omgeving. Kostenplaatje: 980 miljoen yuan.  De maatschappij is nog bezig met de bouw van haar reserve in Guangdong, die tijdens de tweede helft van 2011 af moet zijn. Sinopec…

Intelligent energienet klaar tegen 2015

Volgend jaar begint elektriciteitsnetwerkbeheerder “State Grid Corporation” met de uitbouw van een intelligent energienetwerk  en dit netwerk moet af zijn tegen 2015 volgens de plannen die ook staan in het twaalfde vijfjarenplan. Een klassiek netwerk is gebaseerd op een klein aantal electriciteitscentrales; een “smart grid” is een modern netwerk waarin plaats is voor veel kleine producenten, van windmolens tot individuele huizen met zonnepanelen; die worden optimaal gecoordineerd zodat energie wordt bespaard, de kosten gedrukt en…

Netwerk laadstations elektrische wagens uitgebouwd

De ‘State Grid Corporation’ zal in 27 steden 75 oplaadstations bouwen voor elektrische wagens. In die stations komen er 6207 herlaadmodules. De stad Shenzhen legt alvast zijn eigen netwerk aan. De markt voor dit soort infrastructuur wordt op 1,4 miljard geraamd. De ‘State Grid Corporation’ is de grootste elektriciteitsleverancier in China. Dit jaar wil de maatschappij in 27 steden een netwerk aanleggen van 75 laadstations voor elektrische wagens met 6000 ‘pompen’, of liever oplaadmodules. Vorig…

UHV-lijn gepland van Binnen-Mongolië naar kust

Het Staatselektriciteitsnet is van plan om volgend jaar een Ultrahogevoltlijn (UHV) aan te leggen, die in Binnen-Mongolië opgewekte stroom zal overbrengen naar Jiangsu aan de kust. Het gaat om elektriciteit opgewekt door zowel steenkoolcentrales als windenergie. De ‘State Grid Corporation’ zei eerder 100 miljard yuan te willen besteden aan Ultrahogevoltlijnen gedurende de komende drie tot vier jaar. UHV-lijnen kunnen tot 1000 Kv overplaatsen over hoge afstand met weinig verlies. De lijn is erg nodig omdat vele windboerderijen…

Naar verdrievoudiging UHV-elektriciteitslijnen tegen 2012

Het grootste Chinese electriciteitsnetwerk wil de Ultra Hoge Volt-lijnen verdrievoudigen tegen 2012 en spendeert meer dan 100 miljard yuan om de stroom van west naar oost te brengen. Dan zouden er 17.600 km UHV-lijnen zijn.  Ultra-hoge voltlijnen leveren 800 à 1000 Kv over lange afstand. Er is minder verlies dan bij de meer gebruikte 500 Kv transmissie-lijnen. China’s “State Grid Corporation” voleindigde een eerste 640 km UHV-lijn van de steenkoolrijke provincie Shanxi naar Hubei met…