Tag: verlichting

Op een groen blaadje 2

Shanghai vooraan in LED-verlichting Op de Wereldexpo in Shanghai produceren 1 miljard LED-chips zowel 80 % van de indoorbelichting in de paviljoenen als 80 % van de belichting buiten ’s nachts. Daarmee is het expoterrein de grootste demonstratiebasis van de LED-technologie in China. De LED-technologie wordt de toekomst genoemd, omdat deze milieuvriendelijk is. Spaarlampen bevatten immers het toxisch kwik, wat tot milieuvervuiling kan leiden indien de lampen niet passend worden gerecycleerd. Bij de LED-lampen gebeurt…

Guangzhou wil lichtpollutie aanpakken

De hoofdstad van Guangdong, Guangzhou, wil als eerste stad in China straffen opleggen tegen de lichtvervuiling. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan bestudeerd. Kanton wordt wel eens de stad zonder nacht genoemd. Medisch onderzoek toont aan dat een teveel aan licht diverse schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals hoofdpijn, stress, angst en een verminderde seksuele functie. Het aantal oogziekten is ook hoger bij stedelingen dan bij rurale bewoners. De normale lichtintensiteit is 15 lumens, maar in…

Spaarlampen zelf milieuonvriendelijk

Nauwelijks een week geleden voerde de ‘Global Times’ Greenpeace op, dat de voordelen opsomde van China’s spaarlampenprogramma, maar nu komt de keerzijde: de lampen bevatten kwik en op dit ogenblik bestaat er amper recyclage hiervoor in China. Sedert 1996 begon China met het promoten van spaarlampen door het ‘Groen licht’-project. Enkel in 2008 alleen al werden meer dan 62 miljoen dergelijke lampen, die 10 yuan waard zijn, verkocht voor één yuan per stuk en dat…

China blijft spaarlampen promoten

Na het aflopen van een eerste fase wordt de samenwerking met een UNO-Fonds voor het promoten van spaarlampen en het uit de handel nemen van gloeilampen nog vier jaar voortgezet. Zoals de vorige fase betreft het een samenwerking tussen de ‘Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie’ (NOHC) en het ‘United Nations Development Program’. Het project ‘Groene lampen’ krijgt opnieuw zo’n 14 miljoen $ ter promotie van spaarlampen. Wanneer het project in 2012 afgelopen zal zijn, wordt verwacht dat China op 10…

Sunday Times: Spaarlampen vergiftigen werkers

De Chinacorrespondent van ‘The Sunday Times’ meldt dat in China honderden werkers ziek zijn door het kwik in spaarlampen die bestemd zijn voor het westen. Spaarlampen beogen minder koolstofdioxyde de lucht in te jagen. De Europse Unie wil dit soort lampen binnen drie jaar verplichtend maken. Dit heeft in China volgens ‘The Sunday Times’ tot de heropening geleid van kwikmijnen, die het milieu ondergraven. China levert naar verluidt twee derden van deze lampen in het Verenigd…