Tag: water

Rampzalige overstromingen, goedwerkende Drieklovendam

Na het Zuiden, het Westen en het Oosten is ook Noordoost-China getroffen door overstromingen: de Songhua, een machtige bijrivier van de Amoer, overstroomde in Jilin. Er dreigde bovendien een milieuramp. Intussen functioneert de Drieklovendam normaal. In totaal hebben de overstromingen deze zomer  in 28  provincies tot en met 2 augustus reeds 928 levens gekost en er zijn nog 477 vermisten. De directe materiële schade bedraagt 26 miljard dollar. Zo’n 875.000 huizen zijn verwoest, bijna 10 miljoen…

Luchtkwaliteit verslechtert opnieuw

In het eerste semester van dit jaar verslechterde de luchtkwaliteit in de steden, voor het eerst sinds 2005. Het aantal dagen met aanvaardbare luchtkwaliteit in 113 grote steden daalde met 0,3 % tegenover vorig jaar. Ook de hoeveelheid fijne stofdeeltjes stegen. Grote boosdoenenrs zijn het snel toenemend aantal auto’s, het opstarten van te veel nieuwe bouw- of industrieprojecten, en het hoge aantal zandstormen. Meer dan een kwart van het oppervlaktewater is verontreinigd, zodat het alleen…

McKinsey: "China heeft 200 miljard m³ water tekort in 2030"

Als niet dringend passende maatregelen worden genomen dreigt China tegen 2030 met een watertekort te zitten van 200 miljard m³, aldus het bureau McKinsey. Het rapport stelt dat er gezien de grote groei in industrieel en residentieel watergebruik tegen 2030 een behoefte zou zijn aan 818 miljard m³ water, terwijl er maar 619 m³ miljard zouden kunnen aangeboden worden. Toch heeft China mogelijkheden genoeg om hier aan te verhelpen, aldus Martin Joerss, die de studie…

Zuidwesten beleeft droogte van één in honderd jaar

De uitzonderlijke droogte in Zuidwest China – de ergste in honderd jaar- treft al 60 miljoen mensen. 18-20 miljoen mensen hebben een tekort aan drinkwater. De economische schade bedraagt al 23 miljard yuan. Sinds de herfst vorig jaar viel maar 40% van de normale hoeveelheid regen in de provincies Yunnan, Guizhou, Sichuan, de minderheidsregio Guangxi en de stadsregio Chongqing. Verwacht wordt dat de droogte nog twee maanden zal aanhouden.

Centrale overheid kampt met rampen door mens en natuur

Het ministerie van Landbouw heeft zeven hulpploegen naar de landbouwgebieden van het noordoosten van China gestuurd. Daar moeten ze bijstand verlenen aan de producenten van tarwe en groenten die te lijden hebben van de gevolgen van een koudegolf. Kassen en de voorziening van water en meststoffen zijn getroffen door een plotse sterke daling van de temperatuur. De overheid wil de voorziening van de markten van essentiële landbouwproducten verzekeren tegen de lente, en zorgen voor een…

Regering wil reductie CO²-uitstoot met 40 % (Upd)

De regering heeft donderdag bekendgemaakt tegen 2020 40 tot 50% minder broeikasgassen per geproduceerde eenheid te willen uitstoten vergeleken met 2005. De beleidsplannen voor de volgende jaren zullen daaraan aangepast worden. Het gestelde objectief is ambitieus.  Toch zal de uitstoot van broeikasgassen door China nog toenemen tot minstens 2030. Dat komt omdat de economische groei tot dan groter zal zijn dan de proportionele vermindering van uitstoot. Premier Wen Jiabao zal persoonlijk aan de onderhandelingen in Kopenhagen deelnemen.…

Toestand meren zorgwekkend

Elk jaar verdwijnen in China 20 meren en 90 % van de meren is vervuild. De centrale provincie Hubei heeft nog 2438 km ² meren over,  maar één derde van de oppervlakte in de jaren ’50. Dit blijkt uit cijfers van een internationale conferentie over de meren. In Wuhan, bekend om zijn talrijke vijvers en meren, kwam de afgelopen week de 13° conferentie over de toestand van de meren in de wereld bijeen, waaraan werd deelgenomen door 1500…

Videoreeks over diverse facetten van water

Van de 1283 openbare TV-stations is CCTV met zijn meer dan 16 kanalen het grootste. CCTV heeft een video-archief op het internetadres: http://english.cctv.com/video/china/ Gezien het belang van het water (zie ons waterdossier) stellen we de reeks documentaires voor die CCTV (in het Engels) gewijd heeft aan de diverse facetten van water. Elke aflevering duurt ongeveer dertig minuten. De eerste aflevering gaat over het temmen van rivieren. De tweede aflevering behandelt de voormalige hoofdstad Kaifeng, waar watertransport…

Noord-China: 5 miljoen mensen kampen met watertekort

De ergste droogte sedert 60 jaar heeft 5 miljoen personen zonder water gezet in Noord-China. De droogte strekt zich uit in een streek van Binnen-Mongolië tot Jilin over 11 miljoen ha gewassen. Daarvan is één miljoen opgedroogd. Het gebrek aan regen houdt aan sedert eind juli. Nu zijn al 4,6 miljoen mensen en meer dan 4 miljoen dieren betrokken. Vorige week was het nog 3,9 miljoen mensen. Volgens de officiële televisie is de droogte het…

Qingdao gebruikt zeewater voor toiletspoeling

Een pilootproject in kuststad Qingdao dat zeewater gebruikt voor toiletspoeling, zal worden uitgebreid. Een ander deel van de stad gebruikt zeewater in het aircosysteem voor appartementen, openbare gyms en zwembaden. Nu wordt opgeroepen dat Qingdao zijn ontziltingsstations zou uitbreiden. Zoals in 400 van China’s 600 andere steden wordt één derde van het huishoudelijk gebruik van water besteed om het toilet door te spoelen. In Qingdao betalen de gebruikers maar 0,7 yuan voor behandeld zeewater, één…