Zuidwesten beleeft droogte van één in honderd jaar

De uitzonderlijke droogte in Zuidwest-China – de ergste in honderd jaar- treft al 60 miljoen mensen. Zo’n 18-20 miljoen mensen hebben een tekort aan drinkwater. De economische schade bedraagt al 23 miljard yuan. Sinds de herfst vorig jaar viel maar 40 % van de normale hoeveelheid regen in de provincies Yunnan, Guizhou, Sichuan, de minderheidsregio Guangxi en de stadsregio Chongqing. Verwacht wordt dat de droogte nog twee maanden zal aanhouden.

Premier Wen bezocht deze week gedurende drie dagen erg getroffen gebieden in Yunnan. Hij riep op tot alle noodmaatregelen noodzakelijk om de landbouw draaiend te houden, anders zou China de voorziene oogst van 500 miljoen ton graangewassen dit jaar niet halen. Ongeveer 65.000 km² landbouwgrond en 16 % van het totale bebouwde oppervlak voor graanteelt is door droogte aangetast. O0k aan de bossen is al grote schade aangericht; 53.000 km² is aangetast met een economische schade van 10 miljard yuan.

Volgens het ministerie van Watervoorziening is een tank van 30 m³ voldoende voor een gezin om ten allen tijde drinkwater te hebben. De centrale regering geeft 2000 yuan subsidies voor zo’n tank. In sommige streken hebben de autoriteiten intussen diepe putten geboord en er geprobeerd regen te maken door de wolken in te zaaien.
In sommige kringen wordt echter de vraag gesteld of deze ramp niet kon vermeden worden. In Global Times verwijt reporter Wu Meng de regering en de meteorologische diensten dat ze de ramp niet hebben zien aankomen. Ernstiger is Zheng Fentian, een vicedecaan aan de prestigieuze Renminuniversiteit in Beijing die dikwijls heel kritisch is; hij verwijt de regering dat ze al 30 jaar niet meer geïnvesteerd heeft in kleinschalige watertanks en vijvers voor boeren in afgelegen streken. De bouw van grote stuwmeren met waterkrachtcentrales is voor hen van geen nut geweest.
Economic Information Daily, een ander kritisch blad, gaat nog verder: 60% van de kleinschalige irrigatiesystemen in het land zou niet werken wegens onvoldoende onderhoud; daardoor is de helft van de landbouwgronden onbeschermd tegen droogte. Maar professor Chen Xiaohong van de Sun Yat-sen Universiteit wijst op de uitzonderlijke klimaatsveranderingen waartegen de normale maatregelen voor watervoorziening machteloos staan. In die omstandigheden kwam een rapport van het Nationale Rekenhof olie op het vuur gooien. Het Rekenhof onderzocht in 19 provincies de beschikbaarheid van veilig drinkwater in een aantal plattelandskantons, met in totaal 7,8 miljoen inwoners. Vier jaar geleden werd besloten 3,79 miljard yuan te investeren om hen binnen twee jaar allemaal veilig drinkwater te bezorgen. Maar tot op heden zitten nog altijd 1,2 miljoen mensen zonder. Zo bleken op vele plaatsen de lokale besturen een deel van het budget aan andere doeleinden te hebben besteed; door geldgebrek waren er talrijke technische tekortkomingen aan de installaties, en er waren soms ook ontwerp- en planningsfouten.
Bronnen: Global Times, Xinhua, China Daily)
Bekijk de video: http://english.cctv.com/video/china/

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar