Tegen 2025 geen smogdagen meer in Beijing

Beijing stelt zich als doel tegen 2025 geen dagen met zware luchtvervuiling meer te hebben. Dat is door de stedelijke milieudienst aangekondigd. De stad moet ook als motor dienen om de regio Beijing-Hebei-Tianjin schoner te maken;

Tot en met oktober dit jaar bedroeg het gemiddelde gehalte van PM2.5 deeltjes – kleiner van maximum 2,5 micron- 33 microgram per m³. Dat is minder dan de helft van vijf jaar geleden. PM2.5 is zeer fijn stof dat gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Het cijfer komt van een persconferentie met Liu Xianshu, onderdirecteur van het Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau.

Tot dusver waren er dit jaar in Beijing acht dagen met zware luchtvervuiling, dat wil zeggen met meer dan 200 microgram fijn stof per m³. Vorig jaar waren het er nog tien.

Peng Yingdeng, een onderzoeker bij het National Engineering Research Center for Urban Environment Pollution Control, zoekt de reden voor de significante verbetering vooral bij het elimineren van steenkool. Hij herinnert zich hoe tien jaar geleden de hele stad in de winter stonk naar brandende steenkool. Vandaag is dat gedaan.

Vorig jaar genoot Beijing van 276 dagen met goede luchtkwaliteit, dat waren er al 36 meer dan in 2019. Dit jaar zijn er tot nu toe 9 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Peng waren de belangrijkste pollutiefactoren in Beijing de energievoorziening en de industrie. Verkeer en bouwprojecten zorgen voor de rest. De laatste jaren is Beijing massaal overgeschakeld op schone energie, die nu 96% van het totaal uitmaakt. Verder stoot Beijing alle functies behalve die van hoofdstad af. Daarom moet de (vervuilende) industrie verhuizen.

Daardoor is de stad Beijing het verst gevorderd in de strijd tegen luchtvervuiling. Ze streeft nu naar meer coördinatie en helpt de naburige provincie Hebei om de grensoverschrijdende luchtvervuiling verder terug te verminderen. Zo zijn een aantal bedrijven uit Beijing verhuisd naar Hebei. Het is tijd dat die ook met de modernste schone productieprocessen gaan werken.

Liu zei verder dat de stad gaat streven naar synergie tussen vermindering van de luchtvervuiling en van de CO2 uitstoot.

De Olympische Winterspelen van 2022 bieden een uitgelezen kans om de hoeveelheid fijn stof en de CO2 uitstoot op regionale basis aan te pakken. Bij die gelegenheid zal ook de regionale coördinatie Beijing-Hebei-Tianjin versterkt worden. Tianjin is een grote buurstad en fungeert als haven van Beijing. Peng merkt op dat de regio qua vervuiling nog een belangrijke achterstand op Beijing moet inhalen.

Bron China Economic Net

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *