Weer cruises op de Suzhou Creek

Tijdens de jaren 90 was de rivier ‘Suzhou Creek’ een stinkende open riool. Rond 2000 begon de schoonmaak van de rivier en nadien volgde de heraanleg van de buurt. Pakhuizen werden vernieuwd en er kwam meer open ruimte. Nu worden weer toeristische cruises georganiseerd met het oog op het tonen van zowel het rijke industriële verleden als de leefbaarheid van de buurt nu.

Zicht op de Suzhou Creek nu Foto China Daily disclaimer

De voormalige Wusong rivier kreeg de naam Suzhou Creek in het midden van de 19de eeuw omdat hij Shanghai met Suzhou verbond. Door de rol van Shanghai als handelshaven werd de kreek een belangrijke verschepingsroute van goederen naar het Chinees binnenland. Langs de oevers werd een veelheid van pakhuizen en fabrieken gebouwd. Vanaf 1920 gold de Suzhou Creek als de vuilste en meest stinkende rivier van China. Met de verstedelijking trokken nijverheden zich terug uit het stadscentrum.

De rivier is steeds een demarcatielijn geweest in de verdeling van de stad. Na het verdrag van Nanking en de internationale ontsluiting van China, scheidde de rivier de Britse concessie in het zuiden van de Amerikaanse concessie in het noorden voor dit in 1863 de Internationale Concessie van Shanghai werd. Met de zuidelijke oever in het rijke en kosmopolitische Jing’an-district en de noordelijke oever in het sociaal ondervertegenwoordigde Zhabei-district, was Suzhou Creek een fysieke en mentale kloof die de tweedeling van het hedendaagse Shanghai onderstreepte.

Vernieuwing

Suzhou kreek Foto Wikimedia/Daniel Case Disclaimer

Nog tot in de jaren negentig was de stank duidelijk waarneembaar; In 1992 doken de eerste ideeën op voor de heraanleg van de buurt. In 1998 werd het twaalfjarige Suzhou Creek Rehabilitation Project gelanceerd om de waterkwaliteit te verbeteren, de gevolgen van overstromingen te verminderen, afvalwater- en waterbeheer te introduceren en aan te dringen op stedelijke revitalisering en een hogere levensstandaard in de verlaten gebieden. Het was oorspronkelijk de bedoeling om de oude fabrieken en warenhuizen plat te gooien om er moderne torengebouwen te plaatsen. Door protest van artiesten werd het gebied bestemd  als beschermde erfgoedzone.  Veel pakhuizen zijn bewaard gebleven en bieden nu onderdak aan de bloeiende kunstscene van Shanghai.

In 2002 werden de plannen voor de heraanleg van de rivieroever goedgekeurd en dit op basis van voorstellen door 3 internationale bureaus. Die pleiten voor de bouw van amusementsfaciliteiten en 1 vierkante kilometer parken langs het centrum van Suzhou Creek met als doel de commerciële aantrekkelijkheid van dit centrale deel van de rivier te vergroten. Nieuwe structuren omvatten winkels, bars en in totaal 95 groenstroken aan de oevers van de rivier. Hoofdinspecteur Zhu Jianhao, an het Shanghai Municipal Housing and Urban-Rural Development Management Committee, legt uit hoe van 2002 tot 2018 bijna 3.500 bedrijven langs de rivier werden verplaatst en verhuisd, waardoor onroerend goed aan de rivier vrijkwam voor groene ruimten en parken. Vervolgens werden van 2018 tot 2020 63 dokken geopend en werd ongeveer 15 kilometer groene wegen langs de rivier aangelegd. Nu verbinden 42 kilometer aan paden ongeveer 150 hectare groen en andere open ruimtes aan weerszijden van de rivier. Op 4 november 2015 fuseerde het Zhabei-district met het Jing’an-district,. Met deze nieuwe administratieve verandering was 12,5 km aan waterkant van Shanghais centrum nu verenigd.

Ex pakhuizen omgevormd tot kunstgalerij Grafiek Sasaki disclaimer

Het Sasaki-plan dat als winnaar uit de bus kwam? speelt in op de fusie van gemeentelijke districten als een katalysator, niet alleen voor ontwikkeling, maar ook voor de vernieuwing van de belabberde waterkant om enorme fysieke en sociale hiaten in het stadsweefsel aan te pakken. Geïsoleerde buurten worden gestimuleerd door nieuwe ontwikkeling voor gemengd gebruik toe te voegen en verbindingen met nabijgelegen bestemmingen zoals het Centraal Station van Shanghai en het M50 Arts District te versterken. Het Sasaki-plan reorganiseert de eentonigheid van de waterweg in meerdere afleveringen van stedelijke knooppunten en parken die ritmische momenten langs de kreek verankeren. Parken liggen niet meer dan 500 meter uit elkaar, wat het lang gekoesterde verlangen van de stad naar meer gemeenschapsgerichte open ruimte vorm geeft en waardoor de kreek dynamisch in contact kan komen met de omliggende wijken. Binnen deze buurten worden de unieke lokale architectuur en ingewikkelde voetgangersnetwerken van Shanghai behouden met minimale, strategische interventies die ze omvormen in nieuwe bestemmingen voor gemengd gebruik met behoud van hun bestaande karakter.

Cruises

Cruise op de rivier Foto Sixthtone Disclaimer

De meer dan  $5 miljard kostende omvorming van de Suzhou Creek, kreeg zijn culminatiepunt met het lanceren van toeristische cruises. Op de rivier zijn geen andere boten toegestaan. Nogal een verschil met de Hangpu river waar je op elk ogenblik op de hoede moet zijn voor andere vaartuigen en voor de snel veranderende stromingen, vertelt de 40 jarige kapitein Zhou Wenrong die nu een elektrische cruiseboot op de Suzhoukreek bestuurt. De toeristen kunnen opstappen op 8 kades. De boot vaart langs meerdere bruggen en de toeristen zien de architectuur langs beide oevers. De toer duurt twee uur en is 17 km lang. Na het verlaten kunnen de deelnemers nog nagenieten van een wandeling door parken en handelsgebieden.

Bron Sixthtone, Sasaki bureau, Wikipedia

Voor meer foto’s zie ook Shanghai Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *