Tijdens Europese bezoeken benadrukt China strijd tegen unilateralisme

Zowel de Franse premier Philippe als EU-commissievoorzitter Jyrki Katainen bezochten deze week China en hadden politieke topgesprekken. De Chinese leiders wilden hen duidelijk winnen voor het respecteren van de regels op wereldvlak en kantten zich tegen het afglijden naar het unilateralisme.

Enkele maanden na de Franse president Macron bracht ook de Franse premier Edouard Philippe een bezoek aan China: na Shenzhen en Shanghai trok hij naar Peking waar hij ontvangen werd door de topleiders. In Shanghai bezocht hij ’s werelds grootste containerhaven waar hij onder de indruk was van de volledig geautomatiseerde terminal. Op de kaai bevond zich het grote containerschip Théodore Roosevelt eigendom van de Franse groep CMA-CGM die jaarlijks één miljard dollar omzet realiseert in China.
De Franse premier stelde dat hij de handelsbalans met China in evenwicht wil brengen door te profiteren van de ongelooflijke Chinese markt. Om sterker vertegenwoordigd te zijn citeerde hij de mogelijkheden van de nieuwe zijderoutes. Frankrijk heeft een tekort van 30 miljard in te halen, voegde hij er aan toe. Hij schatte de mogelijkheden van de zijderoutes op een markt van 1000 miljard dollar. De Franse premier pleitte wel voor transparantie opdat de Franse bedrijven ook zouden kunnen deelnemen. Als voormalig burgemeester van Le Havre benadrukte hij ook het milieuaspect van de wereldhandel en het belang dat Frankrijk hecht aan bescherming van het klimaat. Tenslotte pleitte hij voor een eendrachtig Europees optreden.

Beijing

De Franse premier had ook een gesprek van vijftig minuten met president Xi Jinping. Xi zei dat China het alomvattend strategisch partnerschap wil verrijken zodat de betrekkingen tussen de beide landen een model voor andere landen worden van wederzijds respect, win-win samenwerking en uitwisseling en wederzijds van elkaar leren. Hij waardeerde dat China wil meedoen aan de nieuwe zijderoutes en verklaarde het Chinees initiatief af te willen stemmen op de ontwikkelingsstrategie van Frankrijk en van de EU. Hij verklaarde dat beide landen het vaandel van het multilateralisme hoog houden en de basisnormen van de internationale betrekkingen vrijwaren. Philippe hoopte de uitwisselingen op het vlak van economie, handel en cultuur te stimuleren en een strategische samenwerking te promoten qua kernenergie, ruimte- en luchtvaart.
Gezien Frankrijk een onafhankelijke politiek nastreeft op internationaal vlak en het multilateralisme nu voor uitdagingen staat, is het van onschatbare waarde om over een stabiele samenwerkingspartner te beschikken. De eerste minister was aanwezig bij het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord tussen de haven van Marseille en de haven te Shanghai. Beide havens gaan ervaringen uitwisselen qua goede ervaringen over de energie-overgang, de weerslag van de maritieme economie op het milieu en over de promotie van de kringloop economie. Met zijn ambtsgenoot Li Keqiang tekende Philippe een akkoord waardoor het Frans rundvlees voor het eerst sinds 2001 weer op de Chinese markt mag verhandeld worden. Het opheffen van dit embargo ging gepaard met het tekenen van een protocol voor uitvoer van rundsperma, akkoorden voor twee varkensslachterijen en twee instellingen voor babymelk.

Commissie

Ook EU vicevoorzitter Jyrki Katainen was in Beijing voor besprekingen en deze stonden in het teken van het beheersen van de mondialisering. Vicepremier Liu He wilde dat Europa en China hun tegenstand herbevestigen tegen het protectionisme en het multilateralisme verdedigen. Liu He zei het eens te zijn om de samenwerking te versterken op het financiële vlak en om een oplossing te zoeken voor het probleem van de markttoegang. In ruil voor een betere markttoegang voor Europese bedrijven in China vroeg Liu He dat Europa zijn investeringsregels liberaliseert en de regels voor uitvoer naar China versoepelt.
Jyrki Kationen was ook bezorgd om de heffingen die de VS oplegt. Hij vreest dat nog meer Chinees staal naar Europa komt en riep de vicepremier op de inspanningen te steunen van het Wereldforum over de staal overproductie. De dialoog in Beijing was bedoeld om de jaarlijkse top voor te bereiden tussen EU en China. Dit jaar wordt deze gehouden op 15 juli te Beijing. Katainen was tevreden over gemaakte vooruitgang qua investeringen en was overtuigd dat de top een succes wordt. Ondertussen werd een onderlinge werkgroep opgericht om de WTO nieuw leven in te blazen in de strijd tegen het multilateralisme.
Bronnen: China Daily,Rfi , euronews.com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *