Top dit weekend bijeen voor dubbele vergadering over 2016

Dit weekend zitten de topkaders te Beijing bijeen voor twee vergaderingen. De eerste is de jaarlijkse vergadering om de economische politiek van het volgend jaar voor te bereiden. Het is echter nu al duidelijk dat vooral het aanbod van de economie opgekrikt zal worden. Hierop haakt de tweede vergadering naadloos  in met het integreren van de migranten in de steden.

reformDe “Centrale Economische Werkconferentie” over de economische politiek van het komend jaar wordt elk jaar in december gehouden. Het gaat over een toepassing en concretisering met cijfers van de politiek die het Politiek Bureau van de CPC al uitstippelde. De tweede vergadering gaat over de stedelijke politiek, namelijk hoe de 270 miljoen migranten beter te integreren in de steden. De beslissingen die hierover genomen worden, zullen allicht niet enkel volgend jaar beïnvloeden, maar ook de jaren daarna. Het 25-koppig Politbureau heeft al de algemene lijn voor de economische politiek uitgestippeld.
De honderden aanwezigen dit weekend waarbij staats- en provinciale leiders, ministers, migrcitsvoorzitters van grote banken en staatsondernemingen, zullen de details uitwerken van de economische doelstellingen zoals de bnp-groei, de investeringen en de groei van het geldaanbod. Deze zullen echter naar verwachting maar openbaar worden gemaakt tijdens de twee parlementaire zittingen in maart. De vergadering dit weekend volgt juist na het optrekken van de eerste intrestverhoging in de VS sinds lang, een groeivoet die onder 7% dreigt te vallen en een te groot aanbod van vastgoed in de steden. Welke groeivoet ook aangehouden wordt, zolang deze in China niet beneden 6,5 % valt, kan het land zijn doelstelling voor 2020 bereiken om tegen dan een verdubbeling te kennen van de economie en van het inkomen van zijn burgers uit 2010.
Uit een commentaar in het Volksdagblad blijkt vooral dat bij de toekomstige politiek gewerkt zal worden langs de aanbodzijde van de economie. Meest dringende taak voor de regering is het verminderen van de voorraad huizen en een middel daartoe is het bevorderen van de integratie van de migranten waar ze wonen, aldus het Volksdagblad. Ten tweede pleit het blad voor het schrappen van overtollige industriële capaciteit, vooral in nijverheden met lage technologie en povere marktvooruitzichten. Ten derde pleit het blad voor een verdieping van financiële hervormingen.

Steden

Het is echter onmogelijk een welvarende maatschappij uit te bouwen met zovele miljoenen diestedenbouw2 maar half verstedelijkt blijven. 750 miljoen personen leven in de stedelijke gebieden of een verstedelijkingsgraad van 55 %, maar enkel 40 % van de vastelanders hebben een echt stedelijke registratie of hukou met het er aan verbonden onderwijs en pensioen. In het verleden was de stedelijke politiek vooral gefocust op gronden en gelden, nu zal de klemtoon liggen op de mensen, aldus hoofd Guan Qingyou van de Minsheng Securities-onderzoeksdienst.
Volgens Economic Information Daily bestaan er plannen om boeren en migranten te subsidiëren bij het kopen van een eerste huis in derde- of vierderangs steden. Vaak is het hebben van een huis een voorwaarde die de lokale overheden stellen voor het toekennen van de stedelijke hukou. In Luoyang krijgen de migranten toelagen voor hun taks op de notariële akte en het eerste jaar van hun afbetaling wordt volledig gesubsidieerd.  Een andere hypothese volgens het blad is ook de migranten te integreren in het Huisvestingsfonds waar werkgever en werknemer bijdragen tot een Fonds dat kan aangesproken bij het kopen of renoveren van een woning. Volgens officiële statistieken bezit maar 1 % van de migranten een huis waar ze werken. Veelal leven ze -indien niet naast de werkplaats- in stadsdorpen.  Mochten veel migranten een huis kunnen betalen zou het overschot aan leegstaande woningen vlug afnemen is de redenering.
Probleem is dat de lokale overheden al flinke schulden opgebouwd hebben bij het aanleggen van migrhousbinfrastructuur na 2008. Volgens China Business Journal  wil het ministerie van huisvesting dat de lokale overheden bij promotors leegstaande woningen opkopen om deze als volkshuisvesting opnieuw te verkopen. Nog een andere manier waarop de migranten hun overstap naar de steden kunnen financieren is de overdracht van het verbruiksrecht van hun grond aan een collega of aan coöperatieven. In juni 2014 was meer dan 250.000 km2 landbouwgrond getransfereerd of 30 % van het totaal, aldus onderdirecteur Chen Xiwen van de leidende landbouwgroep.
Bronnen: SCMP, China Daily, En.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email

4 comments for “Top dit weekend bijeen voor dubbele vergadering over 2016

 1. Het aanbod van de economie: Adam Smith is hierin de grondlegger (The Wealth of Nations). Zijn tegenpool is John Keynes (The General Theory of Employment, Interest and Money).
  Elk economisch beleid streeft naar evenwicht tussen AS (aggregate supply) en AD (aggregate demand). Het doel van elk economisch beleid is groei van het BNP. Smiths visie is AS verhogen zodat er groei is. Die theorie liep op zijn einde tijdens de crisisjaren 1930. Keynes stelde voor om AD te verhogen zodat er toch nog groei mogelijk is.
  AS > AD -> deflatie en recessie
  AS (hyper)inflatie
  AS ≈ AD -> evenwicht
  Om groei na te streven moeten AS en AD samen verhoogd worden zodat het evenwicht behouden blijft.
  Componenten van AS: kapitaal, arbeid, natuurlijke rijkdommen, grond en innovatie
  Componenten van AD: https://nl.wikipedia.org/wiki/Totale_vraag
  De bedoeling is te sleutelen aan deze componenten.

 2. Correctie op de automatische correctie van de website:
  AS groter dan AD -> deflatie en recessie
  AS kleiner dan AD -> (hyper)inflatie
  AS ongeveer gelijk aan AD -> evenwicht

 3. Hoe sleutelen?
  Op korte termijn is AS constant en AD variabel. AD wordt gestimuleerd via budgettair en monetair politiek. Dat is wat normaal (na WO II) in de praktijk gebeurt.
  Op lange termijn zijn zowel AS als AD variabel en stimulering gebeurt via hervormingen.
  AS:
  * kapitaal: meer inbreng van efficiëntere privékapitaal in de economie
  * arbeid: interne en externe migratie, bevolkingspolitiek, verhoging pensioenleeftijd
  * natuurlijke rijkdommen: toepassen van nieuwe gewassen in de landbouw en veeteelt
  * grond: landwinning op zee en landhervorming
  * technologie/innovatie: onderwijshervorming
  AD:
  * natuurlijke vraag: bevolkingstoename = grotere AD
  * correctievraag: milieuverontreiniging
  * vermogensherverdeling: grotere gelijkheid = hogere AD
  * innovatie: nieuwe uitvinding = nieuwe vraag
  * destructieve vraag: rampen, oorlogen
  In China is dit een ‘hot issue’ onder economen sinds een tweetal maanden. In het Westen horen we hier amper iets van en kennen we enkel het Keynesiaans model.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *