Topleiders creëren groep voor internetbeveiliging en informatisering van China


Er is nu ook een richtinggevende groep voor internetveiligheid en informatisering. Xi Jinping staat aan het hoofd ervan. Li Keqiang en Liu Yunshan zijn de vicevoorzitters. Het team zal voorstellen uitwerken om van China een ‘cybermacht’ te maken. Ze willen internet toegankelijk te maken voor meer verschillende bevolkingsgroepen en de technologie en veiligheid ervan verbeteren, zowel intern als extern.

CNIC geeft informatie over internet in heel China

CNIC geeft informatie over internet in heel China

De drie leiders van dit comité voor oriëntatie en coördinatie van het internetbeleid zijn leden van het belangrijkste politiek orgaan, het Permanent Comité van het Politiek Bureau van de CPC. Naast de leider van de partij-staat en de eerste man van de regering treedt Liu Yunshan op, die de media in zijn takenpakket heeft en de lopende campagne ‘voor de massalijn’ en ‘een correcte werkstijl’ leidt. Onmiddellijk na het Derde Plenum, dat van de veelomvattende hervormingen, werden twee invloedrijke groepen opgericht, een panel voor de hervormingen (weer verdeeld in zes subgroepen) en een voor de nationale veiligheid. Nu is er een derde werkgroep. De oprichting en wie hem voorzit laten het belang ervan zien.
Wat staat er op de agenda? De inzet van de informatietechnologie voor de nationale veiligheid en de bescherming van de Chinese cyberspace tegen aanvallen van buiten en tegen binnenlandse ondermijning. Een evenwichtige spreiding van internet, na de kwantitatieve explosie. Het scheppen van gunstige voorwaarden voor innovatie en voor de ontwikkeling van de IT-industrie en economie. Bij dat alles zegt China altijd open te staan voor de samenwerking en het delen van kennis met andere landen.  

Internetbeveiliging

Officiële media zoals de Global Times en de China Daily wijzen erop dat al meer dan 50 landen een strategie hebben uitgewerkt voor internetbeveiliging en dat er meer dan 40 zijn die speciale afdelingen van hun strijdmacht vormen voor cyber warfare. Zij kijken meer bepaald naar de VS die sinds 2009 beschikt over een cybercommando voor operaties in cyberspace. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben in datzelfde jaar regeringsdepartementen gevormd om hun infrastructuur voor IT en communicatie te beschermen, versterken en betrouwbaarder te maken. De boodschap is glashelder: ‘waarom zou China dan moeten achterblijven?’.
De media noemen ook de 3.000 websites van de regering die in de afgelopen jaren gehackt zijn, volgens het Technisch Coördinatiecentrum voor Computernetwerken (National Computer Network Emergency Response Technical Team Coordination Center, CNCERT). Dat centrum meldt ook dat bijvoorbeeld begin februari 690.000 computers in China met internetvirussen waren geïnfecteerd en dat er 280 mazen in het veiligheidsnetwerk werden vastgesteld, wat een gestage toename van de risico’s zou zijn. In de pers staan ook veel verwijzingen naar het incident van afgelopen maand: een grootscheeps aanval zorgde ervoor dat honderdduizenden Chinese internetgebruikers urenlang geen toegang hadden tot websites met de domeinnamen .net en .com (zoals de populaire Sina.com en Baidu.com). Experts van het China Internet Network Information Center (CNIC) eisten toen een betere bescherming van het domeinnaamsysteem (DNS), temeer omdat in augustus 2013 de sites met hun eigen nationale domeinnaam .cn al het slachtoffer van hackers waren.
Het officiële persbureau Xinhua schrijft verder over internationale terroristische bewegingen die online rekruteren, propaganda maken voor haat en geweld, fondsen werven  en aanvallen plannen. China heeft dan ook VN-resolutie 2129 tegen het internet-terrorisme onderschreven en warm toegejuicht. Beijing is een groot voorstander van het US-China Internet Industry Forum. Er zijn al zes van dergelijke dialogen geweest waarin China en de VS hun meningsverschillen proberen te overstijgen om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor computercriminaliteit en voor de uitwisseling van deskundigheid vooral in de mobiele sector.

Informatisering

De internetgroep die nu is gevormd wil bovendien zoeken naar een andere invulling van de online democratisering. Eind 2013 waren er in China vier miljoen websites en rond de 618 miljoen internetgebruikers, maar slechts 28,6 procent van hen waren mensen van het platteland. Ook de gemiddelde bandbreedte waarvan de computergebruikers genieten is zeer ongelijk verdeeld. De informatisering moet gespreid worden over alle geografische gebieden, economische sectoren en bevolkingsgroepen. Internetveiligheid betekent volgens Xi Jinping evenzeer nationale veiligheid als ontwikkeling ten dienste van het leven en het werk van de bevolking. Voor de partij en de staat is dat verder onverbrekelijk verbonden met het aannemen van wetten en regelingen tegen het verspreiden van geruchten en voor een ‘positieve voorlichting van de publieke opinie’. Specialisten vragen dat de regels specifieker en minder vaag worden, zodat internetbedrijven weten waaraan zich te houden. Dat zal de samenwerking tussen hen en de overheid bevorderen. De South China Morning Post geeft het woord aan enkele bloggers die vrezen dat de werkgroep de censuur strenger zal maken. De oprichting van de richtinggevende groep voor internetveiligheid en informatisering is voor de krant uit Hongkong vooral een argument voor de theorie van sommige journalisten dat Xi Jinping steeds meer macht naar zich toe zou trekken.

Techniek en economie

Internetbeveiligers: aandelen stijgen

Internetbeveiligers: aandelen stijgen

Nog terreinen die door de werkgroep zullen worden bestreken zijn die van de technologie en de economie. De totale marktwaarde van de internetbedrijven in China is nu meer dan 300 miljard dollar en drie van die ondernemingen zijn te vinden in de top tien van de wereld in de IT-sector, volgens het CNIC. De SCMP merkt op dat de aandelen van bedrijven voor internetbeveiliging in elk geval meteen sterk stijgen na de instelling van de groep. Xi wil een totaalplan om nog meer middelen te bestemmen voor de aanleg van vitale infrastructuur en voor onderzoek en ontwikkeling in de informatie- en communicatietechnologie. Ook hierbij zijn er geluiden te horen over de noodzakelijke internationale samenwerking en uitwisseling.

Bronnen: Xinhua, Global Times, China Daily, BBC, SCMP
De Engelse website van de twee grote overheidsinstanties voor internet zijn
http://www.cert.org.cn/publish/english/index.html
http://english.cnic.cas.cn/rh/div/cnnic/cnnicintro/

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.