‘Verklaring G7 is het echte gevaar voor wereldeconomie en vrede’

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kant zich hevig tegen anti-Chinese verklaringen die op de top van de G7* in Hiroshima zijn aangenomen.

G7
Demonstratie tegen G7 in Japan. Foto Xinhua disclaimer

Een woordvoerder van het ministerie gaf antwoord op de volgende vragen. ‘Wat te denken van de documenten die tijdens de G7* van Hiroshima zijn aangenomen en die beschuldigingen tegen China bevatten over de situatie in de Straat van Taiwan, de Oost-Chinese Zee, de Zuid-Chinese Zee, Hongkong, Xinjiang, Tibet. Hoe te reageren op de verklaringen van de G7 met ongegronde aantijgingen over de nucleaire macht van China, zogenaamde pogingen om de status quo te veranderen en beweringen over economische dwang?’

Woorden en daden

Hier volgt een selectie uit de antwoorden van het ministerie. ‘De G7 doet hoogdravende beweringen over “het bevorderen van een vreedzame, stabiele en welvarende wereld”, maar wat de groep doet is juist de wereldvrede belemmeren, de regionale stabiliteit ondermijnen en de ontwikkeling van andere landen afremmen’. De woordvoerder die de tekst heeft opgesteld wordt niet met naam genoemd, de stijl lijkt op die van Wang Wenbin.

Inmenging

Volgens de tekst van het ministerie stelt de G7 zich op als een bondgenootschap om China te belasteren en aan te vallen. ‘De groep mengt zich daarbij schaamteloos in de binnenlandse aangelegenheden van China’.

‘De G7 blijft vrede in de Straat van Taiwan benadrukken, maar zegt niets over de noodzaak om zich te verzetten tegen onafhankelijkheid voor Taiwan. Dit komt neer op medeplichtigheid aan en steun voor de krachten die Taiwanese onafhankelijkheid nastreven, en het zal alleen maar resulteren in een ernstige impact op de vrede en stabiliteit aan beide oevers van de Straat van Taiwan’. De oplossing van de kwestie Taiwan is uitsluitend een zaak van de Chinezen. Het één-China-principe is de solide waarborg voor vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van China.

Mensenrechten als wapen

‘Ook zaken met betrekking tot Hong Kong, Xinjiang en Tibet zijn puur Chinese interne aangelegenheden’ zei de woordvoerder, die benadrukte dat China resoluut gekant is tegen inmenging door buitenlandse machten onder het voorwendsel van mensenrechten.

Voor vrede in de Pacific

China is een vurig verdediger van de internationale maritieme rechtsstaat en levert daar een grote bijdrage aan volgens de tekst. De visie van Beijing is dat er over het algemeen vrede en stabiliteit heersen in de Oost-Chinese Zee en de Zuid-Chinese Zee en dat andere landen de inspanningen van landen in die regio moeten respecteren om vrede en stabiliteit te handhaven en moeten ophouden maritieme kwesties te gebruiken om verdeeldheid te zaaien, blokvorming te bevorderen en confrontaties aan te wakkeren.

Vanwaar komt economische dwang?

Betreffende economische dwang wees de woordvoerder in de eerste plaats naar de Verenigde Staten. ‘Het is juist de regering van de VS die echt economische dwang toepast. Met haar massale unilaterale sancties en haar ingrepen ontkoppelt en ontwricht ze de industriële en toeleveringsketens. Ze  misbruikt economische en handelsbetrekkingen voor politiek gewin. Wij dringen er bij de andere landen van de G7 op aan geen medeplichtige te worden aan deze reële economische dwang’.

Nucleair

De nucleaire strategie van China is principieel defensief: het land zal zijn plechtige belofte houden om nooit als eerste kernwapens in te zetten en de nucleaire capaciteit altijd tot het minimumniveau te beperken dat nodig is voor de nationale veiligheid. China is de enige van de vijf kernwapenstaten die zich daartoe verbonden heeft.

De VN centraal

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken benadrukte dat ‘China als verantwoordelijk groot land vasthoudt aan het internationale systeem waarin de VN centraal staat, aan de internationale orde die wordt geschraagd door het internationale recht en aan de basisnormen voor internationale betrekkingen die zijn opgebouwd rond de doelstellingen en beginselen van het VN-Handvest. China zal nooit de zogenaamde regels aanvaarden die slechts door enkelen worden opgelegd.’

Trend van de tijd

China merkt op dat ook de internationale gemeenschap ‘niet langer de door de G7 gedomineerde westerse regels volgt waarmee de groep de wereld wil verdelen op basis van ideologieën en waarden, en die vooral bedoeld zijn om America-first en de gevestigde belangen van enkelen te dienen. Daarom dringt het er bij de G7-leden op aan de trend van de huidige tijd te volgen, zich te concentreren op de verschillende problemen die zij in eigen land hebben, op te houden met het vormen van blokken om landen uit te sluiten, en met het indammen en afknijpen van andere landen’.

Tegen conflict, voor dialoog

De verklaring van Buitenlandse Zaken eindigt met de oproep aan de landen van de G7 om terug te keren tot de weg van de dialoog en de samenwerking. Daarmee wil China nogmaals duidelijk maken dat het geenszins de bedoeling heeft de VS en het Westen te overtroeven, te verslaan of als alleenheerser te vervangen. Het land wil met zijn grote ontwikkeling een bijdrage leveren aan de technologie en de economie in de wereld, en uiteraard zijn zelfverdediging op orde houden en de binnenlandse welvaart verder laten toenemen. Wel wordt China door het westen gedwongen zich te verdedigen. Het is daarom van plan op zoveel mogelijk technologische en academische gebieden een plaats in de wereldtop in te nemen. Het doel is een positie te bereiken waarin het Westen niet meer in staat is China met sancties te hinderen.

Bronnen: Xinhua, www.fmprc.gov.cn (website BuZa China)

*Op Wikipedia staat de G7 als volgt beschreven:

De Groep van Zeven of G7 is een intergouvernementeel forum van zeven vooraanstaande industriële staten. Het gaat om Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie neemt ook deel aan de G7, maar is geen soevereine staat en telt daarom niet mee als lid. Sinds 2009 woont de voorzitter van de Europese Raad, die fungeert als de belangrijkste buitenlandse vertegenwoordiger van de Unie, ook regelmatig de topconferenties van de G7 bij.

Print Friendly, PDF & Email