Vervangt G20 de G8?

Zich baserend op Reuters schrijft De Standaard over de G20-vergadering: G20 gaat voor ‘evenwichtiger groei’. Belangrijke elementen daarin zijn banken met meer eigen vermogen en veiliger beleggingsfondsen. Bonussen van bankiers zullen beperkt worden. Groeilanden krijgen meer zeg in het IMF (minstens 5 %) en de Wereldbank (minstens 3 %). Het IMF en de Wereldbank moeten namelijk de meeste afspraken van de G20 uitvoeren. Daartoe vergroot de rol van het IMF dat voortaan het economisch en vooral financieel beleid van landen beter zal begeleiden (bedoeld is wel degelijk ook de meest ontwikkelde landen). De G20 krijgt een belangrijke rol in de mondiale economische politiek: voor 2010 en 2011 liggen al afspraken voor bijeenkomsten vast.Het lijkt erop dat de rol van de G8 uitgespeeld is.
Ook de Chinese media benadrukken het belang van een consensus over een evenwichtige en duurzame herneming van de wereldeconomie. President Hu vertaalt dat in drie punten: 1. Verder stimuleren van de groei: het is zeker nog te vroeg om te denken dat de crisis voorbij is. 2. Herziening van het internationaal financieel systeem om de economische verhoudingen van de 21e eeuw uit te drukken; alleen zo kunnen krachtdadige regels toegepast worden om de westerse stal met toxische producten op te ruimen. Dit is geen expliciete oproep om de dollar als reservemunt te laten vallen, maar… . 3. Een evenwichtige groei: dat betekent het bevorderen van de consumptie in uitvoerlanden als China maar ook het terugschroeven van het leven op krediet in de Verenigde Staten. Het grootste gevaar nu is protectionisme; protectionisme kan alsnog de wereld na een korte heropleving in een recessie meesleuren. Xinhua wijst erop dat de quota van de groeilanden in het IMF tegen januari 2011 met minstens 5 %van het totaal moeten toenemen (De Standaard meldde verkeerdelijk ‘tot 5 %’). De quota van de armste landen blijven echter beschermd. En vermits de VS hun quota niet kunnen verminderen zonder hun vetorecht te verliezen, zal Europa moeten inleveren, wat, aldus Xinhua, de dalende economische rol van Europa in de wereld gedurende de voorbije twee decennia vertaalt. Het Volksdagblad vraag zich ook nog af of en hoe de G20 tot een vaste instelling kan uitgebouwd worden.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *