Vicepremier Liu He legt de economie uit

Na de bekendmaking van de statistieken voor de drie eerste kwartalen en op het ogenblik dat de beurs zich op een dieptepunt bevond, heeft vicepremier Liu He aan journalisten uitvoerig de toestand van de economie uiteen gelegd. Vrijdag werden overigens eveneens nieuwe belastingvoordelen voor particulieren aangekondigd.

Fabricage SST-onderstel

Gedurende de drie eerste kwartalen ging de Chinese economie er met 6,7 % op vooruit, zij het dat de groei tijdens het derde kwartaal met 6,5% iets lager uitviel. Dit is eveneens het streefcijfer voor het gehele jaar. De dienstensector ging tijdens de 3 kwartalen er met 7,7% op vooruit, iets meer dan tijdens het eerste semester en boven de groei in de landbouw (3,4%) en die in de secundaire sector (5,8%). De kleinhandel groeide met 9,3% iets minder dan tijdens het eerste semester. De aangroei van de handel  in de landbouwgebieden oversteeg die in de steden. De online verkoop bleef met 27% sterk stijgen.

De investeringen in vaste activa groeiden met 5,4% aan. Koploper waren de sectoren cultuur, sport en ontspanning met een groei van 19% op jaarbasis. De groei van investeringen in infrastructuur zwakte af tot 3,3% groei. Volgens de cijfers van het National Bureau of Statistics (NBS) stegen de investeringen in vastgoed met 9,9% op jaarbasis, dat is lichtjes achteruit in vergelijking met het eerste semester. 70% van dit geld werd in woonprojecten gepompt. Hoewel de gegevens lijken te bevestigen dat China zijn jaarlijkse doeleinden zal halen, viel de beursindex van Shanghai naar zijn laagste punt sinds vier jaar.

Waakhonden

Afgang beurs

De gouverneur van de Nationale Bank Yi Gang reageerde: hij wees op de stabiele en positieve ontwikkeling wat de economische ‘fundamentals’ betreft en schreef de fluctuaties toe aan gevoelsfactoren. De voorzitter van de China Securities Regulatory Commission (CSRC) Liu Shiyu kondigde het uitrollen aan van een reeks maatregelen om aandelen terug te kopen van beursgenoteerde bedrijven. De voorzitter van de China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) Guo Shuqing deelde mee dat zijn commissie een regelgeving uitwerkt die de banken meer middelen toelaat uit de verzekeringen en het vermogensbeheer te pompen in de markten. De toezichthouder vraagt de banken eveneens om op een gepaste wijze de risico’s bij de financiering van aandelen te behandelen.

De uitspraken samen met die van vicepremier Liu He deed de beurs vrijdag vooruit gaan met 2,6% zodat het weekverlies tot 2,2 % beperkt werd. Ook maandag is er een flinke opstoot bezig. Dit neemt niet weg dat de beursindex van Shanghai dit jaar al 23% verloor wat dan weer de aanleiding is voor de website in contrair beleggen ‘Slim beleggen’ om zijn abonnees aan te raden in de ondergewaardeerde Chinese aandelen te stappen. De site vermoedt dat de uitverkoop zo goed als achter de rug is en dat het in Azië snel en hard omhoog kan.

Vicepremier

Het was vicepremier Liu He die in een gesprek met journalisten het meest uitvoerig was in zijn reactie en uitleg over de economische toestand. Hij schreef de beursfluctuaties meer toe aan psychologische effecten dan aan de renteverhoging door andere nationale banken en aan de handelswrijvingen tussen VS en China. ‘De toekomst van de Chinese economie is op lange termijn schitterend’, vond hij.

‘Vooreerst wijzen de grotere economische indicatoren op een stabiele groei binnen redelijke perken. In de financiële sector blijft de monetaire politiek voorzichtig en gaat de structurele schuld afbouw verder zodat de blinde groei van instellingen in bedwang is. Toch gaat de structurele omvorming verder en moet de hervorming langs de aanbodzijde verder worden doorgetrokken. De groeiende middengroepen scheppen een grote vraag evenals een verouderende bevolking. Ook de groene ontwikkeling en een nieuwe ronde van technologische evoluties scheppen mogelijkheden’.

Complementair

Merkwaardig in zijn redenering is dat hij geen tegenstelling ziet in zowel steun voor de staatssector als die voor de privésector. Voor Liu He zijn beide complementair: de staatssector zorgt voor de levenslijnen in de bovenstroom van de economische keten, terwijl de privébedrijven vooral sterk staan in de vervaardiging van verbruiksproducten. De vicepremier vond het gepraat over ‘Guo Jin Min Tui’ of de opgang van de staatssector ten nadele van de privésector eenzijdig en vals.

‘De privésector draagt meer dan de helft bij van het belasting inkomen, 60% van het bnp, 70% van de technologische innovatie, 80% van de stedelijke tewerkstelling en 90% van nieuwe banen en bedrijven. Zonder privéondernemingen kan de gehele economie zich niet stabiel ontwikkelen’, aldus Liu die de KMOs/MKB van verdere steun verzekerde. Hij onthulde in dit verband dat de regering in samenwerking met de All-China Federation of Industry and Commerce speciale inspectiegroepen naar de KMO’s/MKBs zal sturen die hen zal informeren over moeilijkheden, noden en mogelijkheden. Tot slot benadrukte de vicepremier nog het belang van een gezonde en stabiele ontwikkeling van de beursmarkt en beloofde hij dat de deur nog wijder open gezet zal worden op het vlak van banken, effecten en verzekeringen;

Belastingvoordelen

De Administratie voor de Belastingen heeft vrijdag een reeks nieuwe belastingvoordelen bekend gemaakt die de belastingbetalers duizenden yuan per jaar kunnen opleveren. Indien de wetgever ze goedkeurt, gaan de maatregelen in op één januari. Het gaat om een aftrek voor en hypotheek bij eerste eigendom, tegemoetkoming in de kosten van onderwijs van de kinderen, aftrek in geval van ernstige ziekte en ook voor zij die voor de ouders zorgen.

Deze nieuwe belasting voordelen komen bovenop de opgetrokken grens voor het betalen van belastingen. Tijdens de parlementaire zitting in maart had de regering beloofd om de belastingen voor bedrijven en bedrijven met 800 miljard yuan te verlichten. Dit maakt deel uit om van de politiek om het binnenlands verbruik te stimuleren. Dus valt de maatregel juist op het ogenblik van meer te verwachten moeilijkheden en heffingen op het vlak van de buitenlandse handel.

Bronnen: China Daily, Peoples Daily, slimbeleggen.com/groeimarkten

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *