VS provoceren China in Zuid-Chinese Zee

Een Amerikaans oorlogsschip is zonder toestemming van China door de 12 mijl territoriale zone rond de door China geclaimde Subi (Zhubi) en Mischief (Meiji Jiao) atollen in de Spratly (Nansha) archipel gevaren. China reageert verontwaardigd op wat het als een provocatie ervaart.

lassenHet gaat om de destroyer USS Lassen die uitgerust is met geleide raketten. De VS verdedigen hun actie in het kader van de ‘vrijheid van doorvaart’. Volgens hen gaat het om routineoperaties in overeenstemming met de internationale wet. Dit betekent concreet dat ze de Chinese claim op dit deel van de Zuid-Chinese Zee verwerpen. Het oorlogsschip was volgens sommige Amerikaanse bronnen vergezeld van twee verkenningsvliegtuigen want ook in het luchtruim erkent de VS de Chinese soevereiniteit over de regio niet. Nieuwe acties zouden gepland zijn voor de volgende weken.
Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken veroordeelt de actie als ‘illegaal’. In een verklaring spreekt het over een ‘bedreiging van de Chinese nationale soevereiniteit’ en ‘de beschadiging van de regionale vrede en stabiliteit’ en eist dat de VS ‘onmiddellijk een einde maakt aan zijn wangedrag’.
China claimt van oudsher het overgrote deel van de Zuid-Chinese Zee. Daarin liggen de Spratly (Nansha) eilanden, de Paracel (Xisha) eilanden en de Scarborough Zandbank (Huangyan Dao). Taiwan heeft dezelfde historische claims als de Volksrepubliek, en ook Vietnam heeft historische claims op de eilanden die onder controle van de Franse kolonialisten stonden. De Filippijnen, Maleisië en Brunei hebben in het kader van het VN-zeerechtverdrag UNCLOS, recente claims gelegd op een zone langs hun kusten. Alle betrokken landen hebben bepaalde van de eilanden bezet, maar recentelijk was China het meest actief bij het bouwen van infrastructuur zoals vuurtorens en landingsbanen. Washington beweert dat dit militaire infrastructuur is. De Subi en Mischief atollen kwamen slechts bij laag tij boven water, maar door zandopspuiting heeft China er sinds 2013 echte eilanden van gemaakt. De Zuid-Chinese Zee is belangrijk voor de vermoede onderzeese gas- en olievoorraden en de visgronden; voor China  is ze cruciaal voor de controle van de scheepvaart tussen Europa, Afrika, het Midden-Oosten en China.
In het kader van de ‘vrijheid van doorvaart’ hebben de VS in 2013 en 2014 al acties ondernomen in zones die door verschillende landen geclaimd worden. Maar de gerichte herneming van die activiteiten tegen China is onmiskenbaar een provocatie.
Bronnen: BBC, Xinhua
Over de Zuid-Chinese zee, lees hier meer.

Print Friendly, PDF & Email

19 comments for “VS provoceren China in Zuid-Chinese Zee

 1. De Amerikaanse actie werd aangekondigd. China was voorbereid. Heel veel tromgeroffel, maar van weinig wezenlijk belang voor de VS want ze schieten in eigen voet.
  Door deze actie kan China zich sterk maken dat verdere militarisering nodig is voor zijn eigen veiligheid. De VS bereikt het omgekeerde effect die ze beogen.

 2. Natuurlijk, veel landen kunnen veel gebieden claimen. Denk maar aan het imperialisme van de 18e/19e eeuw. Maar dat wil in onze tijd nog niet zeggen dat dat allemaal ook correct is. Die tijd zijn we hopelijk voorbij.De vraag is of het construeren van kunstmatige eilanden duizenden kilometers uit de nationale kust, provocerend is.

 3. @Huub
  Of een actie als correct geclassificeerd mag worden, moeten er eerst regels opgesteld worden. Wat zijn volgens jou de regels? Daarna kunnen we ook jouw vraag onderzoeken of kunstmatige eilanden construeren provocerend is.
  In aansluiting hierop kun je misschien ook een voorstel formuleren volgens welke regels de disputen rond de Zuid-Chinese kunnen opgelost worden.

 4. Zoals ik schreef in het artikel: alle betrokken landen zijn al jaren bezig met de feitelijke bezetting van zoveel mogelijk eilanden in de zone. Alle aandacht nu op de Chinese constructies richten is misleidend. Blijkbaar rekent iedereen erop dat de feitelijke toestand ook de definitieve zal worden.

 5. Lok,
  Die regels zijn er. En ze zijn met één muisklik te vinden op het internet.
  Zie VN Zeerechtverdrag.
  Waar China haar handtekening onder heeft gezet.
  Lees je in, zou ik zeggen, en kom dan terug.

 6. Ik denk dat Tinus het antwoord geeft. Laat me eraan toevoegen dat bv de grenzen in de Noordzee in overleg tussen de verschillende aangrenzende staten is geregeld. Dus er is internationaal recht, er is een praktijkvoorbeeld. Nu China nog.

 7. China heeft het VN-Zeerechtenverdrag ondertekend en geratificeerd. Het land volgt de regels dan ook strict op. In de teksten van het verdrag wordt er niets gezegd over de soevereiniteit van eilanden en atollen. Zij die iets anders beweren, graag een specifieke verwijzing! Volgens hetzelfde verdrag is het construeren van kunstmatige eilanden (zelfs op open zee) wetmatig onder bepaalde voorwaarden.
  De VS beroept zich op het internationaal recht en het VN-Zeerechtenverdrag, maar lapt het internationaal recht dagelijks aan hun voeten en heeft dat verdrag niet eens geratificeerd!
  Het internationaal recht zegt dat er 3 gronden zijn om de soevereiniteit op te eisen:
  1. Effectieve controle gedurende een bepaalde periode
  2. Historische basis
  3. Onderhandelingen
  Dit is de praktijk!

 8. Indien deze eilanden bijdrage leveren aan de soevereiniteit en nationale veiligheid van China worden gegarandeerd zou ik gerust nog een paar opspuiten en nadien tot de tand bewapenen, voordat een land aan de ander kant vd oceaan nog meer krankzinnige idee krijgt om zomaar een land binnen te vallen op basis van valse informatie en op basis van preventief oorlogvoering.

 9. Lok,
  Beweer je maar wat, of heb je daadwerkelijk mijn advies gevolgd door je in te lezen in het verdrag?
  Zoals ik zei, vijf minuten onderzoek en je leest genoeg om te weten dat men op basis van voormeld verdrag geen territoriale rechten kan ontlenen aan opgespoten eilanden.
  Dat weten de Chinezen natuurlijk ook, reden waarom zij zich op voorhand niet gebonden achten aan aan arbitragezaak.
  Fijne avond.

 10. @tinus
  Als je maar 5 minuten hebt besteed aan de tekst van het verdrag, neem ik je echt niet kwalijk dat je het verschil niet kent tussen soevereiniteit en de daaruit voortvloeiende rechten. Het verdrag bepaalt de territoriale aanspraken op basis van soevereiniteit.
  Nu is de soevereiniteit over de eilanden, atollen en de omringende wateren niet vastgelegd. Hoe leid je dan af dat er geen territoriale aanspraken gemaakt kunnen worden op opgespoten eilanden?
  Jouw beweringen lijken geplukt uit de Amerikaanse propagandamachine. Graag meer samenhang in je redenering i.p.v. direct eindconclusies te trekken. Want zo heb je mij alvast niet overtuigd.

 11. Wel of geen verdragen over deze eilanden, het blijft een provocatie van de VS. Een poging om China tot een militaire reactie te verleiden. Nu de VS overal op de wereld klappen krijgen en hun dollar op instorten staat, lijkt dat meer een poging om te redden wat er te redden valt. Een kat in het nauw….

 12. Lok,
  Met je laatste bewering over vermeende propaganda zet je jezelf te kijk (en dat laat ik het op de man spelen waar je post mee begint maar even voor wat het is).
  Ik hou het bij mijn welgemeende advies Lok, om jezelf eens écht te verdiepen in het verdrag.
  De tekst van het verdrag staat op internet en is goed overzichtelijk, met kopjes enzovoorts.
  Het verdrag maakt duidelijk dat er geen territoriale rechten kunnen worden ontleend aan opgespoten eilanden.
  Dat weet China natuurlijk ook, reden waarom ze zich op voorhand niet willen conformeren aan de uitkomst van een arbitrageprocedure.

 13. Gerrit,
  Varen in de territoriale wateren van een ander land = provocatie.
  Vragen in internationale wateren = geen provocatie.
  De rest van het betoog over de vermeende staat van de US of A is onjuist en niet ter zake doende.

 14. vragen = varen natuurlijk.
  @Chinasquare, een correctieknop zou op prijs worden gesteld.

 15. Er werd een vraag gesteld of kunstmatige eilanden construeren provocerend is. Er is geantwoord dat dit wetmatig is onder bepaalde voorwaarden. Niemand heeft iets gevraagd of beweerd over territoriale rechten aan opgespoten eilanden.
  Misschien niet zinvol of technisch mogelijk om midden in de Stille Oceaan een kunstmatige eiland te creëren, maar volgens internationaal recht is dit wetmatig. Daaruit leid je inderdaad geen territoriale rechten af volgens het VN-Zeerechtenverdrag.
  Of China territoriale rechten kan ontlenen aan de opgespoten eilanden, is nog geen uitgemaakte zaak, omdat de soevereiniteit over de eilanden, atollen en de omringende wateren nog niet vastgelegd is.
  Als zelfs experts in internationaal recht gerieflijk toegeven dat ze over bepaalde kwesties geen uitspraak kunnen doen, dan lijkt het mij voorzichtiger om meer nuances te leggen.
  P.S. Het Hof van Arbitrage heeft vandaag meegedeeld dat ze niet zullen uitspreken over de soevereiniteit van de maritieme structuren.

 16. Neem simpelweg het Noordzee-verdrag als voorbeeld. Daarin zijn grenzen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden na overleg geregeld.

 17. De landen rondom de Noordzee hebben een goedwerkende deal bereikt. Dat moet in de Zuid-Chinese Zee ook mogelijk zijn. Gezamenlijk overleg, elkaar ieders deel gunnen en dan is er geen vuiltje aan de lucht

 18. @Huub
  1 Er was geen geschil over de soevereiniteit van de (ei)landen.
  3 Al de betrokken landen behoren tot eenzelfde kamp (onder leiding van de VS).
  4 Er was geen enkele uitgesproken grootmacht tussen de eisende partijen.
  2 Ook rondom de Noordzee werd er onderhandeld (en was de uitkomst niet zomaar afhankelijk van een verdrag of iets dergelijks).
  5 Er was geen onruststoker tijdens de onderhandelingen.
  Elke situatie is anders. Zomaar kopiëren werkt niet. De eerste stap die gezet moet worden in de Zuid-Chinese Zee is via onderhandelingen de soevereiniteitsvraagstuk oplossen. En dit kan enkel als de VS zich terugtrekt.

 19. aan huub: waarom de Noordzee en niet de Griekse en Turkse eilanden als voorbeeld.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Imia/Kardak
  beide zijn lid van de navo en toch is er een problem.
  nu deze probleem vertienvoudigen met de Chinese zee crisis.
  4 verschillende landen claimen het met verschillende proxy oorlog mentaliteit en geschiedenis dat is gecreëerde door de blanken kolonie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *