Waarheen met relaties Argentinië-China?

Argentinië krijgt een pro-Amerikaanse president. Hoe moet het verder met de relaties met China? Het Chinese dagblad Global Times, dat een onofficieel regeringsstandpunt weergeeft, verwacht vooral continuïteit op basis van de wederzijdse voordelen.

Chinese tram voor Argentinië Foto: China Daily Disclaimer

Javier Milei wordt de volgende president van Argentinië. Hij is extreem rechts, ultraliberaal en pro-Amerikaans. Tijdens de verkiezingscampagne liet hij zich negatief uit over de betrekkingen met China.

China bemoeit zich niet met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen en is dus voorstander van continuïteit in de samenwerking, ook met Milei. De Chinese regering heeft Milei gelukgewenst met zijn verkiezing. Maar wat gaat de nieuwe Argentijnse regering doen?

Na de verkiezingsoverwinning verklaarde Diana Mondino, hoofdadviseur buitenlandse politiek van Milei, aan Sputnik Brazil dat Argentinië de plannen voor toetreding tot de BRICS, de groepering van opkomende landen, niet zal uitvoeren. De regering zal eerst ‘analyseren’ of die toetreding het land voordelen opbrengt. De uitnodiging van Argentinië als lid is in augustus door de BRICS goedgekeurd. Mondino neemt zo een bocht van 180°, weg van het globale Zuiden richting VS.

Komt er een gelijkaardige bocht tegenover China? Global Times wijst erop dat de Argentijnse economie het erg slecht doet en de wereldsituatie onzeker is. In die omstandigheden zou het niet verstandig zijn de voordelige banden met China door te knippen.

Tijdelijke handelsstrubbelingen?

De krant verwacht dat er aanvankelijk verwarring kan ontstaan betreffende de handelsrelaties, maar die zijn tussen beide landen intussen zo sterk dat de nieuwe politieke oriëntatie geen hinderpaal mag zijn voor bilaterale samenwerking.

China is de tweede grootste handelspartner van Argentinië en de grootste uitvoermarkt voor Argentijnse landbouwproducten. De beide economieën zijn erg complementair en bieden grote kansen voor samenwerking. China is bereid verder te werken aan stabiele bilaterale relaties voor een langere termijn.

In 2022 bedroeg de bilaterale handel 19,8 miljard dollar, een stijging met bijna 15% in één jaar.
De Argentijnse uitvoer naar China bestaat vooral uit landbouwproducten, de invoer uit machines, elektronica en textiel.

Momenteel heeft Argentinië een handelstekort met China, maar er zijn voldoende mogelijkheden om met uitvoer van lithium en aardgas die balans te laten overslaan. Zo hebben Brazilië (door de uitvoer van ijzererts) en Chili (door uitvoer van koper) beide een handelsoverschot met China.

Cruciale investeringen en financiële noodhulp

Bovendien heeft China zich recentelijk verbonden om een aantal belangrijke investeringsprojecten in Argentinië te steunen. Dat gebeurde nadat Argentinië in 2022 toetrad tot het Belt and Road Initiative (de nieuwe zijderoutes).

Het gaat in totaal om 23 miljard dollar investeringen en samenwerking voor groene technologie, wetenschappelijke en technologische innovatie, bouw van infrastructuur zoals stuwdammen en hogesnelheidslijnen en landbouwsamenwerking.

Dit jaar heeft Argentinië al tweemaal een wanbetaling aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds) kunnen vermijden door een swap-wisseloperatie met Chinese yuan (de aanvaarding door het IMF van Chinese yuan in plaats van dollars was een primeur).

De economische-, handels- en investeringsrelaties tussen beide landen lijken te belangrijk voor de economische en sociale ontwikkeling van Argentinië om ze af te breken, zelfs indien het land ze kortstondig in vraag zou stellen uit politieke overwegingen.

Belangrijke bestaande overeenkomsten moeten/zullen gerespecteerd worden

China is overigens niet van plan met zich te laten sollen indien projecten met Chinese investeringen in het gedrang zouden komen. Het staat erop dat Argentinië de afgesloten overeenkomsten uitvoert.
De belangen van Chinese bedrijven mogen niet geschonden worden omwille van verschillende politieke oriëntaties in de twee landen. De Global Times denkt dat de nieuwe Argentijnse regering
wel zal inzien dat dit ook haar welbegrepen eigenbelang is.

Volgens Bloomberg heeft Even Milei in augustus overigens verklaard dat hij de bestaande overeenkomsten met China zou uitvoeren. Het gaat onder meer over de bouw van twee dammen in Patagonië en de bouw van een kerncentrale. Gezien de voordelen van deze projecten voor Argentinië bestaat er weinig twijfel over dat hij woord zal houden.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email