Belt and Road Initiative schakelt versnelling hoger. (upd)

Het Belt and Road Initiative (BRI) werd 10 jaar geleden gelanceerd als een project voor betere Euraziatische connectiviteit. Deze week vond het derde BRI-forum plaats. President Xi deed er concrete voorstellen. Het project evolueert naar een platform van wereldwijde Zuid-Zuid samenwerking op alle gebieden van ontwikkeling

Foto Xinhua/Chen Bin Disclaimer

Aan het forum namen afgevaardigden van 150 landen en 30 internationale organisaties deel. Er waren een twintigtal staats- of regeringsleiders aanwezig en de secretaris-generaal van de VN hield een toespraak. Een duizendtal bedrijfsleiders uit heel de wereld hielden aparte bijeenkomsten waar zakendeals besproken werden.
(upd) Er werden 89 multilaterale overeenkomsten afgesloten en 369 zakendeals.

In zijn toespraak deed de Chinese president Xi Jinping concrete voorstellen om het BRI naar een hogere versnelling te schakelen.

Euraziatische corridor blijft belangrijk

China gaat de logistieke Euraziatische corridor uitbreiden en versterken
De belangrijkste uitbreiding die China steunt is de realisatie van een nieuwe zuidelijke spoorverbinding die deels per boot via de Kaspische zee loopt. Verbetering of versterking komt er aan de bestaande spoorweg en een rechtstreekse snelweg tussen China en Europa. Er wordt verder gewerkt aan de integratie van de havens langs de ‘maritieme zijderoute’ en de ‘land-zee verbindingen’ (met Piraeus als scharnier) en er komen ook meer vluchten.

Meer onderlinge handel en investeringen

China gaat internationale handel en investeringen vergemakkelijken.
Blikvanger is het afschaffen van alle beperkingen op buitenlandse investeringen in de sector van het maakwerk. Verder ligt de nadruk op vlottere e-commerce en handel in digitale producten. De toegang tot de Chinese markt wordt gemakkelijker met onder meer betere bescherming van intellectuele eigendom en openstelling van aanbestedingen door de staat. Er komt een jaarlijkse Global Digital Trade Expo. Xi schat de Chinese buitenlandse handel voor de periode 2024-2028 op 32.000 miljard dollar voor goederen en 5.000 miljard voor diensten.

Middelen voor betere levensomstandigheden.

Naast grote projecten komt er speciale steun voor ‘kleine slimme projecten’ met directe positieve impact op de levensomstandigheden. De China Development Bank en de Export-Import Bank of China zullen elk voor 350 miljard yuan (45 miljard euro) kredietmogelijkheden voorzien. Ze zullen enerzijds zakelijke projecten ondersteunen. Op de aparte conferentie van de bedrijfsleiders zijn voor bijna 100 miljard dollar intentieverklaringen ondertekend. Verder gaat China geld geven aan 1.000 kleine projecten om de levensomstandigheden te verbeteren en de beroepsopleiding uit te breiden via Luban workshops. Er komt meer aandacht voor de veiligheid op het werk bij BRI-projecten.

Alles groen

Het BRI wordt uitgesproken groen.
Blikvanger zijn 100.000 beurzen voor milieutraining voor de partnerlanden tegen 2030.. BRI zal meer investeren in groene energie, groen transport en groene infrastructuur. BRI projecten moeten voldoen aan de Green Investment Principles for the Belt and Road. De BRI International Green Development Coalition krijgt meer middelen en de BRI Green Innovation Conferences gaan verder.

Technologische samenwerking en gezonde AI-toepassingen

Technologische samenwerking krijgt een boost. In het kader van het Belt and Road Science, Technology and Innovation Cooperation Action Plan zal de eerste Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange gehouden worden. Binnen vijf jaar zullen er minstens honderd gezamenlijke labo’s opgezet worden met BRI-landen. Jonge wetenschappers krijgen kansen om voor een korte tijd in China onderzoek te doen.

China stelt ook een nieuw Global Initiative for Artificial Intelligence (AI) Governance voor, dat moet zorgen voor een gezonde en ordentelijke toepassing van AI.

Zuid-Zuid culturele samenwerking

BRI gaat een belangrijke rol spelen in culturele samenwerking. Er komen speciale fora voor interculturele dialoog, theaters, kunstenfestivals, musea, musea voor schone kunsten en bibliotheken. De International Tourism Alliance of Silk Road Cities is al gelanceerd. De Chinese regering zal verder culturele beurzen verlenen.

Een permanent secretariaat en cleane projecten

BRI-projecten moeten clean zijn. Samen met de BRI-partners zal China integriteitsprincipes opstellen en een controlesysteem installeren op bedrijven die aan BRI-projecten werken. Er zal op dit gebied samengewerkt worden met internationale organisaties voor onderzoek, training en promotie van integriteit.

Het Belt and Road Forum krijgt een permanent secretariaat in China. Met de partnerlanden zal gewerkt worden aan het versterken van samenwerkingsplatformen voor energie, belastingen, financiën, groene ontwikkeling, rampenbestrijding, corruptiebestrijding, denktanks, media en cultuur.

Een breed Zuid-Zuid samenwerkingsplatform

De voorstellen van president Xi gaan veel verder dan het oorspronkelijk BRI-project. Het BRI is geëvolueerd van een plan om harde infrastructuur te bouwen, voornamelijk langs de Euraziatische assen, naar een wereldwijd platform van samenwerking met landen uit het Zuiden op alle gebieden van ontwikkeling. De lessen uit de ervaringen van de eerste tien jaren zijn getrokken: er is meer nodig dan harde infrastructuur. Indien zelfs maar een deel van de huidige voorstellen gerealiseerd wordt dan wordt het BRI een Zuid-Zuid samenwerkingsplatform dat ontwikkelingslanden een alternatief biedt voor de afhankelijkheid van de rijke westerse landen.

Bron: Xinhua

Eerdere artikels over Belt and road forum:
https://www.chinasquare.be/belt-and-road-forum-over-chinas-wereldproject/
https://www.chinasquare.be/10-jaar-bri-in-een-breder-perspectief/
https://www.chinasquare.be/nieuwe-zijderoutes-10-jaar-oud/
https://www.chinasquare.be/de-zijderoute-en-de-arabische-landen/

Print Friendly, PDF & Email