Wang Yi spreekt voor het eerst OIC toe

De Chinese minister voor Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft in Islamabad voor het eerst de ‘Organisation of Islamitic Cooperation’ toegesproken. Wang stelde vier partnerschappen voor en deed drie voorstellen voor betere samenwerking.

Het was de eerste keer dat de Chinese minister voor Buitenlandse Zaken Wang Yi deelnam aan de overigens 48-ste zitting van de Council of Foreign Ministers behorend tot de Organisation of Islamitic cooperation. De OIC is de op de Verenigde Naties na de grootste internationale organisatie met een lidmaatschap van 57 staten verspreid over de vier continenten Azië, Europa, Afrika en Zuid-Amerika. China heeft ondertussen de VS vervangen als de grootste energie invoerder voor veel belangrijke energie-uitvoerders in de islamitische wereld. Bovendien is er recentelijk vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over een vrijhandelszone tussen China en de Gulf Cooperation Council evenals in de discussies met Saoedi Arabië om zijn olie te verkopen tegen Chinese yuan in plaats van dollars. De islamitische landen zijn evenmin meegegaan met de door het westen verspreide desinformatie over Xinjiang en hebben sinds de westerse kruistocht voor de ‘Arabische lente’ meer toenadering gezocht tot China. China zelf telt 25 miljoen moslims telt en de Islam is er een erkende godsdienst.

Partnerschappen

In zijn toespraak zei Wang Yi dat China als voorstander van echt multilateralisme vier partnerschappen voorstelt. Vooreerst stelde Wang het opbouwen van een partnerschap van solidariteit en coördinatie voor. China en islamitische landen moeten elkaar steunen bij het waarborgen van soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit en elkaar steunen bij het verkennen van een ontwikkelingspad dat past bij hun eigen nationale omstandigheden, aldus Wang. Ze moeten elkaar ook steunen bij het veilig stellen van hun rechtmatige ontwikkelingsbelangen en gemeenschappelijke belangen van de ontwikkelingslanden.

Ten tweede kan een partnerschap voor ontwikkeling en verjonging opgebouwd. China zal 300 miljoen doses COVID-19-vaccins aan islamitische landen verstrekken om hen te helpen de pandemie te bestrijden. Beide partijen moeten de handen ineen slaan om het Belt and Road Initiative uit te bouwen en het Global Development Initiative kwaliteitsvol uit te voeren om zo bij te dragen aan het realiseren van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030.

Ten derde, het opbouwen van een partnerschap van veiligheid en stabiliteit. China zal islamitische landen blijven ondersteunen bij het oplossen van de belangrijke wereldproblemen en Wang herhaalde de Chinese standpunten over Palestina, Afghanistan en Oekraïne.

Ten vierde, het opbouwen van een partnerschap van wederzijds leren tussen beschavingen. China is tegen het creëren van verdeeldheid en confrontatie door ideologische lijnen te trekken, aldus Wang, eraan toevoegend dat China ook tegen de ideeën van ‘superioriteit van een beschaving’ en ‘botsing der beschavingen’ is. Beide partijen zouden ook hun samenwerking op het gebied van preventief antiterrorisme en deradicalisering moeten verdiepen en zich moeten verzetten tegen een dubbele moraal in antiterrorisme en het koppelen van terrorisme aan een specifieke natie of religie, zei hij.

Voorstellen

Opmerkend dat vriendschap de hoofdstroom is van de betrekkingen tussen China en de islamitische landen, gelijkheid de basis is van wederzijdse communicatie tussen de partijen en win-win het doel is van wederzijdse samenwerking, deed Wang drie voorstellen om de communicatie tussen de twee partijen verder te stimuleren .

Ten eerste moeten China en de islamitische landen altijd vasthouden aan wederzijds respect en wederzijds vertrouwen en rekening houden met elkaars belangrijkste zorgen. China zal de krachtige steun van de islamitische landen bij het herstellen van zijn wettige zetel bij de Verenigde Naties nooit vergeten.

Ten tweede moeten de twee partijen altijd vasthouden aan eenheid en wederzijdse hulp en samenwerken voor de realisatie van gemeenschappelijke ontwikkeling. China heeft voor de nieuwe zijderoutes samenwerkingsdocumenten ondertekend met 54 islamitische landen voor bijna 600 grote projecten, wat tastbare resultaten heeft opgeleverd voor de volkeren van beide partijen, aldus Wang.

Ten derde moeten China en de islamitische landen altijd van elkaar leren en de diversiteit van beschavingen in de wereld beschermen. De twee partijen moeten putten uit de wijsheid van elkaars lange beschaving, voegde hij er nog aan toe.

Peoples Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *