Wat wil strategie “Made in China 2025” bereiken?

De strategie “Made in China 2025” wil de nijverheid met de klemtoon op innovatie zo moderniseren dat in midden- en hightech eigen sterke merken ontstaan. In tegenstelling tot de Duitse strategie “Industrie 4.0” ligt de nadruk niet enkel op internetinnovatie, maar ook op het moderniseren van het traditionele apparaat met een klemtoon op de KMO’s/KMBs die het vaak aan innovatiekapitaal ontbreekt.

Premier Li Keqiang heeft vorige maand in zijn regeringsbericht aangekondigd China te willen moderniseren met een “Made in China 2025” en met een “Internet +”-strategie. Dit wordt als een antwoord gezien op de Duitse “Industrie 4.0”-strategie die vooral de informatisering nastreeft van de industrie in netwerkverband. Minister Miao Wei van Industrie en IT heeft verklaard dat het ultieme doel van de strategie is China op gelijke voet te krijgen met andere industriële wereldmachten, los of het gaat om modernisering van traditionele nijverheden of om de ontwikkeling van nieuwe industrieën. Het plan dat de nadruk legt op een tiental domeinen zoals informatietechnologie, nieuwe materialen en landbouwmachines heeft op de beurs al de aandelen op deze terreinen in waarde doen toenemen. Basis van de gehele strategie is “slim produceren”, aldus nog minister Miao Wei. Ondertussen wordt een stuurgroep samengesteld die het project moet sturen en deze bestaat niet enkel uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Industrie en IT maar ook afgevaardigden van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervormingen en het ministerie van Wetenschap en Technologie.
Volgens voorzitter Xiong Qunli van China Electronics Technology Group houdt slimme nijverheid robots5zowel het slim maken van de productie-uitrusting in, van de productielijn als van de organisatie van de productie. Het integreert een nieuwe generatie van IT in alle linken van de productieactiviteit en daarbij zijn zowel computerisering nodig als de werking in netwerkverband. Die bezitten in China al een zekere basis  gezien de populariteitsgraad van digitaal O&O en dito design tools 54% bereikt. De robotten die eerst hun ingang vonden in de autonijverheid werden later geïntroduceerd in  elektronica en in textiel. De robot is een belangrijke terminal, aldus expert Shi Jinhao bij China Electronics Technology Group, maar die bereikt pas het niveau van slimme vervaardiger wanneer hij gecombineerd wordt met nieuwe technologieën zoals cloud computing, big data en het Internet of Things.
Het ministerie van Industrie en IT noteert dat dit jaar 30 pilotprojecten qua slimme productie gelanceerd zullen worden en het bereik van deze projecten zal nog volgend jaar uitgebreid worden. De slimme productie vereist immers zowel een hoog technologisch niveau als financiële sterkte en werken met pilotprojecten is de aangewezen manier om vooruit te gaan.

 “Internet +”

ictproductieDe strategie « Made in China 2025 » wil het maakwerk verbeteren door het te koppelen aan de “Internet +” strategie. Dit is geen eenvoudige optelsom van Internet en maakwerk, aldus directeur Gong Xiaofeng van het Center for International Economic and Technical Cooperation bij het ministerie. Er wordt gestreefd naar een multiplicator effect doordat de nieuwe Internettechnologie diep gecombineerd wordt met het maakwerk om zowel de productie-, de investerings, de managements en de businessmodus van dit maakwerk te optimaliseren.
China heeft al wat ervaring met bepaalde sleutel technologieën zoals 4G, maar de nieuwe generatie van IT is nog onvoldoende geïntegreerd in de slimme productie. Vergeleken met Duitsland staat China zwak in maakwerk, maar is wel concurrentieel in Internet toepassingen en innovatie. Volgens directeur-generaal Chen Wei bij het Departement of Software Services van het ministerie is de volgende stap “Internet +” in de nijverheid te introduceren om het industrieel internet uit te bouwen en hier is nog veel te doen in de integratie van beide.

Hoe innoveren ?

Algemeen wordt aangenomen dat Amerika tot de voorhoede behoort op het industriële vlak, Duitsland en madeinchinacJapan volgen in tweede lijn en dat op de derde rang China, het VK, Frankrijk en Z-Korea volgen. Minister Miao Wei wil dat China binnen 10 jaar op de tweede rij geraakt en binnen dertig jaar op de eerste rij.
China staat qua productie vooraan bij 220 industrieproducten, maar die zijn meestal uit bedrijven met buitenlandse kapitaalinbreng zonder dat China zelf innoveert. Een van de redenen dat China wel groot maar weinig sterk is, ligt er aan dat de afgelopen jaren veel aandacht besteed werd aan het vervaardigen van het eindproduct, maar minder aan de capaciteit tot innovatie of aan de ondersteuning op vlakken zoals basismaterialen en basistechnieken. Dus wordt de industriële basis met kerntechnologie momenteel gecontroleerd door anderen.
Volgens voorzitter Li Yi van de China Federation of Industrial Economics moet het innovatiesysteem in de nijverheid geperfectioneerd worden door productie, studie, onderzoek & toepassingen te combineren; door het onderzoek te versnellen evenals de industrialisering van wetenschappelijke en technologische resultaten; door innovatie te promoten in sleutel gebieden en -bedrijven en tenslotte door de kerntechnologieën te vertalen in technologieën voor het geavanceerd maakwerk.

miaoweib

Minister Miao Wei

Innovatie is zo belangrijk, aldus viceminister Su Bo, omdat het noodzakelijk is dat de technologiekloof met andere landen gedicht wordt door innovatie. Volgens voorzitter Yang Yuanqing van Lenovo is het daarbij van even groot belang dat internationale bekende merken naar China komen als Chinese producten naar het buitenland gaan volgens de internationale standaarden en zich zo verbeteren in kwaliteit, technologie en diensten.
Bron: en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *