WB: “Technische en beroepsopleidingen in Xinjiang moeten beter”

Als Xinjiang zijn doel wil waarmaken om qua groei per hoofd aan te sluiten bij de rest van het land staat het voor ernstige uitdagingen in het technisch-en beroepsonderwijs. Dit is het oordeel van een Wereldbank-publicatie die de huidige opleidingen gedetailleerd heeft onderzocht en een aantal remedies op korte- en langere termijn aanreikt.
xinjiangclassVergeleken met de nationale cijfers bedraagt Xinjiangs 20% aandeel van de landbouw in het brp het dubbele, de secundaire sector haalt met 47% de nationale verhoudingen, maar Xinjiangs  diensten scoren 10 %  onder  het nationaal niveau van 48% . Binnen de landbouw neemt de productie van gewassen het leeuwendeel. Gezien 60 % van de bevolking in Xinjiang  uit etnische minderheden  bestaat die niet gebonden zijn aan de geboortepolitiek, bedraagt de aangroei van de bevolking meer dan het dubbele van het nationaal cijfer. Ook de werkende bevolking groeide aan, namelijk tot bijna 16 miljoen. Xinjiang zal langer van het demografisch dividend genieten dan de rest van het land.
De bevolking die in Xinjiang de arbeidsmarkt betreedt, heeft echter maar 10 jaar school achter de rug, terwijl nationaal gezien kinderen 12,4 jaren naar school gaan. Nauwelijks 30 % van Xinjiangs leerlingen volgde hoger middelbaar, veel minder dan het nationaal gemiddelde  67%. Het bestuur van de Regio beschikt wel over een plan om deze kloven tegen 2020 te dichten . Tijdens de afgelopen 10 jaar kwamen er vooral meer banen bij in de dienstensector. In deze tertiaire sector groeiden vooral de gemeenschapsdiensten als volksgezondheid, gezinshulp, sociale zekerheid en welvaart en daalden de meer traditionele dienstensectoren als hotels, groot- en kleinhandel. Voor de komende 5 jaar worden 300.000 nieuwe banen verwacht in de steenkoolnijverheid, vooral voor technici en managers.
Opdat Xinjiang zijn doel zou kunnen bereiken om qua groei per hoofd aansluiting te vinden bij het  xinjiangrobotnationaal gemiddelde, is echter een ernstige inhaalbeweging vereist. Landbouw zal meer moeten gaan werken met innovatieve technologie, in de nijverheid zal eveneens meer de klemtoon komen te liggen op technologische intensieve sectoren en ook de tertiaire sector zal zich meer wenden tot moderne diensten. Xinjiang kent echter een tekort aan geschoold talent. 70% van de ondernemingen vindt moeilijk arbeidskrachten en 30% ondervindt moeilijkheden bij het rekruteren van beroepstechnici. Het is minder bij de algemene scholing dat het schoentje knelt dan bij het technisch- en het beroepsonderwijs. Nochtans groeide dit snel de afgelopen 10 jaar: het aantal ingeschrevenen in het secundair beroepsonderwijs steeg van 160.000 in 2001 tot 261.600 in 2010 en dat bij het tertiaire beroeps tot 111.800. Toch blijft dit segment zwak vergeleken met de algemene vorming en dit zowel qua aantal scholen, leerlingen als gediplomeerden.
Terwijl nationaal 90 % van de leerlingen uit het lager secundair onderwijs verder hoger secundair volgen, is dit maar 83% in Xinjiang. 15 % van de afgestudeerden uit het lager secundair betreedt de arbeidsmarkt zonder beroepsopleiding en dit bedraagt 46% bij diegenen die hoger middelbaar voleindigen. De studie van de Wereldbank heeft een zeer gedetailleerde analyse en beoordeling gemaakt van de bestaande instellingen van technisch- en beroepsonderwijs en daarna een plan met doelstellingen opgemaakt voor de korte- en langere termijn. Dit gaat van meer investeren in faciliteiten, verbeteren van het bewakingssysteem van de kwaliteit en samenwerking tussen diverse betrokkenen tot medewerking van de privésector.
Voor meer details  Rapport Wereldbank

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *