Weerstand tegen crematie leidt tot grafschennis

Langs de grens tussen de autonome Zhuang minderheidsregio Guangxi en de provincie Guangdong is een lucratieve handel ontstaan in gestolen lichamen. De klanten zijn ambtenaren uit Guangdong die hun quota aan crematies moeten halen, of families die de wetgeving op crematie voor hun overleden verwant willen omzeilen.

kerkhofChina voert een nationale politiek van zoveel mogelijk crematies om geen landbouwgrond te moeten gebruiken voor graven. Dat botst op weerstand vooral bij de boeren op het platteland die geloven dat de geest van hun voorvaderen een graf nodig heeft. Recentelijk is de overheid begonnen de reglementen strenger toe te passen.
Gevolg is dat sommige bewoners middelen zoeken om hun verwant niet te moeten cremeren. Een gekocht lichaam in de plaats cremeren kan lukken. Of crematie weigeren. Dat schept een probleem voor de bevoegde ambtenaar, want in de landelijke streken van Guangdong is het behalen van voldoende hoge crematiequota van invloed op zijn verdere loopbaan. Sommige ambtenaren gaan dan maar zelf op zoek naar een vervangingslichaam. Guangxi is de ideale plaats daarvoor. Het beleid van positieve discriminatie tegenover de minderheden maakt dat de reglementering minder streng is in deze regio en er slechts 25% crematies zijn, tegen 90% in Guangdong. Grafschenders delven lichamen op en verkopen ze voor 1.500 tot 3.000 yuan, in sommige gevallen zelfs 5.000 yuan.
De dorpelingen in Guangxi kennen het probleem van grafschennis. Sommigen hebben het graf van hun verwant terug geopend om tot hun verbijstering vast te stellen dat de kist leeg is. Eerst werd nog gedacht dat het om een ‘geestenbruiloft’ kon gaan, een oude traditie om overleden ongehuwde mannen in het graf een vrouwenlichaam mee te geven. Maar het fenomeen bleek te wijdverspreid, de politie kwam erbij en zo kwam men op de gedachte van lijkenhandel. Soms verstoppen dorpelingen nu het graf van hun verwanten, anderen bewaken het iedere nacht tot het lichaam voldoende vergaan is. Het gerecht van de grensstad Beilu heeft onlangs drie personen aangeklaagd voor lijkenroof: twee ambtenaren van Guangdong en een lokale boer. Het zou om meer dan 20 lichamen gaan. De maximum straf is drie jaar. Het verschijnsel is echter niet nieuw: in 2005 was al een grotere bende opgerold die meer dan 100 lichamen verkocht. De bende verkocht de lichamen aan een tussenpersoon, die ze doorverkocht aan ambtenaren die ze uiteindelijk verkochten aan families die een lichaam zochten om te laten cremeren. Er zouden zelfs dieven geweest zijn die een volledig pakket aanboden aan de familie: de crematie van een vervanger en het regelen van een echte begrafenis voor het familielid; kostprijs: 5.000 tot 10.000 yuan.
In heel China worden bijna de helft van de overledenen gecremeerd. In april is aangekondigd dat tegen 2020 een aantal geselecteerde gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en schaarse landbouwgrond 100% crematie moeten uitvoeren. De campagne botst op passieve weerstand. Bevoegde ambtenaren moeten grote inspanningen leveren om te verhinderen dat lichamen clandestien begraven worden, vooral in landelijke gebieden. In sommige streken gaan ze zelfs over tot ontgravingen om alsnog te kunnen cremeren, wat nog meer kwaad bloed zet.
Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Weerstand tegen crematie leidt tot grafschennis

  1. worden ge-executeerde gevangenen gecremeerd of begraven door de overheid. want het komt vaker voor dat een veroordeelde gevangen niet in de familie graf mogen begraven worden.
    ik heb over familie graf van generatie lang van over groot opa tot klein kinderen met nevenfamilie erbij. het is een vreemd verschijnsel in China wanneer alle familie lid een som geld inzamelen om een advocaat in te huren, maar wanneer het advocaat het zaak verlies dan verbleek het familie alle banden met het veroordeelde familie lid.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *