WHA73: vooral levens redden en de pandemie stoppen, onder leiding van WHO (upd)

Op 18 en 19 mei organiseerde de WHO haar 73e Wereldgezondheidsvergadering, de World Health Assembly, de WHA73.

Meer dan 4,7 miljoen mensen zijn wereldwijd met het nieuwe coronavirus besmet. Meer dan 315.000 mensen zijn aan COVID-19 overleden. (zie Situation Report 118 van de WHO) De pandemie woedt verder.

WHO

Volle agenda

De agenda van de WHA73 stond vol met uiterst dringende punten die letterlijk van levensbelang zijn voor miljoenen mensen. WHO Directeur-Generaal Tedros maakte dat ook duidelijk in zijn toespraak voor de vergadering. Machtige politici en organisaties wilden echter van de situatie gebruik maken om bepaalde landen of de WHO zelf aan te vallen, zoals de VS gisteren en vandaag. Anderen streefden ernaar lang gekoesterde politieke dromen in vervulling laten gaan. Zij waren van plan punten aan de agenda van de Wereldgezondheidsvergadering toe te voegen of te laten toevoegen door anderen die als hun gevolmachtigde optreden. Twee sensationele punten konden ter tafel komen.

Taiwan

(UPD) Onder impuls van de VS hadden enkele landen voorgesteld om Taiwan voor de Wereldgezondheidsvergadering uit te nodigen. De statuten van de WHO laten dat niet toe omdat er alleen onafhankelijke staten mogen deelnemen. Het huidige bestuur van de Chinese provincie, die in de praktijk optreedt als een onafhankelijke entiteit, streeft uiteindelijk officiële onafhankelijkheid na, hoewel nog slechts een klein clubje landen diplomatieke betrekkingen onderhoudt met het eiland. Taiwan voert, geholpen door de VS regering en bevriende politici en media al maandenlang campagne voor het WHO-lidmaatschap van de provincie. Het secretariaat van de WHA heeft Taiwan inderdaad niet uitgenodigd. Een resolutie van een tiental overgebleven bondgenoten om het een waarnemersstatus te geven in de WHO maakte geen kans.

Onafhankelijk onderzoek

(UPD) Een aantal landen heeft met succes een resolutie ingediend voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en de aanpak van het coronavirus. De tekst was opgesteld door de EU en was aangepast. Hij kan niet langer worden geïnterpreteerd als een onderzoek gericht tegen China. Beijing heeft meegeschreven aan de tekst en heeft de resolutie uiteindelijk ondersteund. Dat is bevestigd door de woordvoerder Buitenlandse Zaken van China tijdens zijn persconferentie van 19 mei. Bovendien wordt er gesteld dat het een wetenschappelijk onderzoek moet zijn, uitgevoerd onder leiding van de WHO. Dr. Tedros, hoofd van de WHO, heeft gezegd dat er ‘zo spoedig mogelijk’ een onafhankelijke beoordeling zou komen, die zou nagaan welke lessen er te trekken zijn en welke aanbevelingen er mogelijk zijn.

Steun voor de WHO

Uiteindelijk is de EU erin geslaagd de meeste lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie verenigd te krijgen achter een tekst die de WHO ondubbelzinnig steunt. De EU en de meerderheid van de WHO-lidstaten hebben hiermee ook afstand genomen van de regering Trump. De Amerikaanse president had gisteravond nog een open brief gericht tot de WHO waarin hij ermee dreigde de financiering van de organisatie helemaal te stoppen en de VS uit de organisatie te laten stappen als binnen de 30 dagen de WHO niet zou hervormd zijn. Wat voor hervormingen Trump eiste werd niet duidelijk gezegd. In in de brief stonden beweringen over Taiwan en over het gerespecteerde medische blad The Lancet die moesten bewijzen dat China de internationale gemeenschap te laat zou hebben gewaarschuwd. Die beweringen waren aantoonbaar vals. Ze werden zowel door de WHO als door The Lancet weerlegd. Vertegenwoordigers van de lidstaten en wetenschappelijke experts zijn geschokt door de houding van de Amerikaanse regering. Uiteindelijk heeft de WHA73 begrepen dat de coronacrisis het leiderschap en de expertise van de WHO nodig heeft en enkel met internationale samenwerking doeltreffend kan worden aangepakt.

Onderzoek op zijn tijd

Het Chinese standpunt blijft echter dat andere activiteiten voorlopig de voorrang moeten krijgen. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken had dat op de persconferentie van 18 mei duidelijk gemaakt. ‘De landen zijn het erover eens dat de WHO, samen met de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) en met de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) op zoek moet gaan naar de diersoorten die de eerste dragers van het virus zijn geweest, en naar de transmissieroutes van het virus, voor de preventie’. ‘Een stapsgewijs, onafhankelijk en volledig onderzoek op een gepast tijdstip is nodig’.

Chinese visie

De meest volledige weergave van het Chinese standpunt over de strijd tegen COVID-19 in het algemeen is te vinden in de toespraak van president Xi Jinping, via videolink. Hij looft de buitengewone synergie die er al is tussen de landen. Xi benadrukt nog eens de inspanningen en de offers van zijn land, en de openheid en uitgebreide, tijdige communicatie naar de andere landen en naar de WHO toe (bijvoorbeeld de informatie vanaf 3 januari richting VS, de supersnelle bekendmaking van het genoom). China heeft volgens zijn president alles gedaan wat in zijn macht lag om landen te ondersteunen en bijstand te verlenen.

Urgentielijst van zes

Vervolgens geeft Xi aan wat in zijn ogen de zes prioriteiten nu moeten zijn. ‘Ten eerste moeten we mensenlevens redden, met medische expertise en voorraden, met preventie, quarantaine, detectie, en tracing. Er is internationale samenwerking nodig voor tests, klinische behandeling en de ontwikkeling van vaccins en medicatie’. ‘Ten tweede: laten we de Wereldgezondheidsorganisatie politiek en financieel steunen’ (met andere woorden de WHO niet verdacht maken en zijn fondsen afnemen). Ten derde: dringend hulp op alle gebied bieden aan de Afrikaanse landen. Onze vierde opdracht is het opzetten van een wereldwijd systeem voor openbare gezondheidszorg en bestrijding van epidemieën met onderzoek en voorraden. Het vijfde punt is scholen en bedrijven weer laten werken, maar alleen als het kan en op een voorzichtige, veilige manier. Ten zesde moeten we bedenken dat solidariteit en samenwerking nodig zijn om het virus te verslaan. In China noemen wij onze visie een ‘gemeenschap met een gezamenlijke toekomst voor de mensheid’.

Concrete beloften van China

Voor alle prioriteiten heeft de Chinese president concrete beloften gedaan. China geeft 2 miljard dollar voor de bestrijding van de pandemie, vooral in de ontwikkelingslanden.
China zal samenwerken met de Verenigde Naties om een ​​wereldwijd humanitair responsdepot en knooppunt in het land op te zetten en de werking van anti-epidemische toeleveringsketens te verzekeren. Het zal “groene corridors” instellen om te zorgen voor sneller transport en verwerking door de douane.
China zal zijn ziekenhuizen systematisch laten samenwerken met 30 Afrikaanse ziekenhuizen. Het zal de bouw van het Afrikaanse CDC-hoofdkantoor versnellen zodat het continent sneller en beter kan reageren op epidemieën.
Zodra China een vaccin tegen COVID-19 heeft dat veilig kan worden ingezet, zal het daarvan een wereldwijd publiek goed maken. Zo zal het de toegankelijkheid en betaalbaarheid van vaccins in ontwikkelingslanden waarborgen.
Bovendien zal China samenwerken met andere G20-leden en met de internationale gemeenschap om de schuldaflossing op te schorten en de zwaarst getroffen landen bij het oplossen van hun schuldprobleem te steunen.

VIDEO SPEECH Xi Jinping https://www.youtube.com/watch?v=g4ErsrW1atw

Wat is er nodig om herhaling te voorkomen.

Het grote argument van diegenen die een onderzoek naar de oorsprong van het virus willen is preventie. Xi Jinping vindt dat een goede zaak, maar hij geeft aan dat de andere taken op dit moment nog iets dringender zijn (prioriteit 1). Xi heeft echter nog twee voorstellen voor preventie. Voorstel 4: een grondig en allesomvattend onderzoek naar de aanpak wereldwijd, sterke en zwakke punten, gevoerd door de WHO, als de pandemie bezworen is. Voorstel vijf: de wereldwijde industriële relaties en de bevoorradingsketen open laten, en stabiel houden. Met andere woorden: geen protectionisme, handelsoorlogen of ontkoppeling.

WHO: de bestaande organisaties ondersteunen

Dr. Tedros, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, zei nog meer over het onderzoek naar de strijd tegen COVID-19. ‘Wij hebben geen onderzoek nodig om ons te vertellen dat we alles moeten doen wat we kunnen om herhaling te voorkomen…de belangrijkste les is juist dat we moeten leren van deze pandemie en dat we de wereld niet zo kwetsbaar mogen laten zijn als ze was voor de uitbraak. De wereld heeft geen nieuw plan, een systeem of een extra comité nodig. Ze moeten gewoon de bestaande systemen en organisaties,  dus ook de WHO, sterker maken en financieren’.

Bronnen: Guardian, SCMP, Xinhua, who.int, Health Policy Watch, Daily Sabah (Turkse krant), Financial Times, Wikipedia

Alle nieuws over de WHA73, met input van alle kanten en videobeelden van de werkzaamheden, is te zien op https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-third-world-health-assembly
De tweede dag van de WHA73 begint op 19 mei om 12 u en kan hier live worden gevolgd.
Volledig tekst speech Xi (in het Engels) http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/18/c_139067018.htm
Video https://www.youtube.com/watch?v=g4ErsrW1atw

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *