Witboek uit over buitenlandse hulp

De informatiedienst van de Chinese regering heft een Witboek gepubliceerd waarin een beeld wordt geschetst van de hulp die China bood de afgelopen decennia in het buitenland. Het gaat van ontwikkelingshulp over noodhulp tot medische bijstand.

Dokter verzorgt in Tanzania


China’s hulp aan het buitenland begon met hulp aan Noord-Korea en Vietnam. Tegen eind 2009 had China hulp geboden aan 161 landen en 30 internationale en regionale organisaties. Meer in detail gaat het om 259 miljard yuan in hulp aan andere landen waaronder 106 miljard giften, 75 miljard in intrestvrije leningen  en 73 miljard gunstige leningen . Deze gingen meestal naar arme ontwikkelingslanden. De hulpfondsen werden gebruikt voor landbouw, nijverheid, infrastructuur, openbare diensten, onderwijs en gezondheidszorg. De financiële hulp wordt bestuurd en gekontroleerd door het ministerie van Financiën en de uitkeringen worden gedaan door het ministerie van Handel.
Het Witboek stelt dat de buitenlandse hulp vooral de zuid-zuid-ontwikkeling dient waarbij China het grootste ontwikkelingsland is. Een van de kenmerken van deze hulp is dat China er naar streeft dat de ontvangende landen hun eigen ontwikkeling uitbouwen. Een ander kenmerk is dat China geen politieke voorwaarden stelt of oplegt want dat zou inmenging zijn in interne zaken of het zoeken van privileges. Het gaat om hulp op voet van gelijkheid, wederzijds voordeel en gemeenschappeljke ontwikkeling. Volgens het Witboek is de zuid-zuid samenwerking reeds een complement geworden van de noord-zuid samenwerking.
Naast de ontwikkelingshulp heeft China ook medische hulp verstrekt. 21.000 medische werkers hebben in totaal 260 miljoen patiënten in andere landen behandeld tot 2009. In 2009 hebben 1324 leden van Chinese geneeskundige teams diensten verstrekt aan 130 medische instellingen in 57 ontwikkelingslanden. Tenslotte nam China ook deel bij het verleen van noodhulp. Gedurende de laatste 5 jaren gebeurde dit bij 200 gelegenheden
Volledige tekst witboek

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar