Op een groen blaadje 29

Kort milieunieuws

Pekings verkeer iets meer ontlast
De Beijing Times meldt dat gedurende het eerste kwartaal in de hoofdstad een uur vermindering inzake verkeersopstoppingen te noteren viel. Volgens een speciale verkeersindex verminderde de verkeersdrukte met 16%. Daarentegen steeg het aantal gebruikers van het openbaar vervoer: de metro verdubbelde zijn gebruikers. Er werden 59 % min voertuigen per maand gekocht. Momenteel zijn er 4,9 miljoen voertuigen vergund in de hoofdstad. Van de 83.000 nieuw gekochte wagens, kregen er maar 12.000 een autoplaat.
Geld terug uit onwettelijke gronddeals
China heeft vorig jaar 18 miljard yuan gerecupereerd uit onwettelijke grondovereenkomsten. Volgens het ministerie werden 8612 personen hiervoor verantwoordelijk gesteld. Routineonderzoeken in 77 steden hebben geleid naar verder onderzoek van 10.800 goedkeuringen op provinciaal niveau en dit aangevuld door meer dan 3800 inspecties ter plaatse. 4160 ha werden terug gegeven voor landbouw. China probeert zo veel mogelijk zijn 1,8 miljard mu landbouwgrond op peil te houden om de voedselveiligheid te garanderen.
Massale vissterfte door lozing afvalwater
Duizenden dode vissen werden aangetroffen in de Waiqin-rivier (Prov Jiangsu) rond Nanjing.  Testen van de miieudienst wezen uit dat dat de vissterfte te maken had met de sluiting van een waterzuiveringsstation dat elke dag 100.000 ton behandelde.  Het station was tijdelijk gesloten voor een herstelling. Gedurende de herstellingswerken draineert het stadsbestuur meer water naar de bovenrivier om het onbehandelde gedeelte te verdunnen. Het zuiveringsstation zou maar één week stil liggen.
Naar meer ontzilting van zeewater

Ontziltingsinstallatie


Het meestal goed ingelicht blad Shanghai Securities News zegt dat de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie een politiek aan het opstellen is die de ontzilting van zeewater moet stimuleren. Momenteel is maar 60 % van de ontziltingsinstallaties van eigen makelij. Diverse pilootprojecten zouden worden opgestart evenals ingenieurscentra en labo’s . Een voorkeur fiscaal en belastingregime zou volgen. Over de komende 10 jaren zou het gaan om een markt van 14 miljard yuan. Momenteel heeft China maar een capaciteit van 640.000 ton per dag en gedurende het twaalfde vijfjarenplan moet dit tot 2 miljoen ton worden opgevoerd.
Beschadiging Yushu-kloosters dit jaar hersteld

Trangu na beving


Eind dit jaar zouden de renovatiewerken aan 62 Tibetaanse kloosters die getroffen werden door de aardbeving te Yushu moeten klaar zijn. De hoofdstructuur van de 25 andere zal ook af zijn, aldus het lokaal bestuur. Hoofd Wang Yuhu van de prefectuur Yushu zei dat de regering één miljard yuan heeft uitgetrokken voor de renovatie van de kloosters na de aardbeving. 78 kloosters waren beschadigd en van 10 schoot niets meer over. Het ergst getroffen Trangu klooster (één van de 3 lokaal belangrijkste) wordt heropgebouwd op een weide kilometers van de oorspronkelijke site. Het klooster had 3000 Boeddha-bustes en duizenden Boeddhistische geschriften waarvan de meesten gered konden worden. Het  bouw-winterverlof in het koude gebied is nu afgelopen.
Nationaal labo voor schone energie
In september wordt te Dalian de opening verwacht van een nationaal laboratorium voor schone energievormen. Het onderzoek zal zowel gaan over petrochemie, aardgas, steenkool, biomassa, waterstofenergie als zonnecellen. Volgens een rapport van Pew investeerde China het meest in schone energievormen namelijk 54 miljard % wat 39 % was dan het jaar voordien. Het labo zal verder bouwen op een bestaand instituut dat gespecialiseerd is in onderzoek naar toepassingen van zonne-energie. Het initiatief gaat uit van de Chinese Academie van Wetenschappen. Dalian staat ook sterk in de productie van uitrusting voor winenergie. Het nieuws over het labo kwam er op een wetenschapsconferentie over “Clean Energy Science” waar 300 wetenschappers aan deelnamen uit 25 landen.
Strengere straffen op rijden onder invloed
Dronken chauffeurs kunnen hun rijbewijs ingetrokken zien aldus een recent amendement op de Wet op Verkeersveiligheid. Na de intrekking zullen ze 5 jaar moeten wachten vooraleer terug de weg op te kunnen. Het amendement stipuleert dat de intrekking permanent kan zijn indien het rijden onder invloed een ongeval veroorzaakt dat een misdaad is. Diegene die betrapt worden maar niet boven een grens van 80 mg/100 ml bloed zitten, kunnen een boete krijgen tussen 1000 en 2000 yuan plus een intrekking van hun rijbewijs gedurende 6 maanden. De niewe amendementen specifiëren ook de straffen voor zij die rijden met een valse nummerplaat/rijbewijs  en ook voor zij die rijden met een plaat die aan een ander voertuig  toebehoort.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.