Wuhan is vriendelijk voor interne migranten uit Xinjiang

De stad Wuhan levert grote inspanningen om interne migranten uit de Autonome Oeigoerenregio Xinjiang te verwelkomen en te integreren. Dat geeft zowel discussie als tevredenheid.

Groot Wuhan telt meer dan 10 miljoen inwoners. Het is de hoofdstad van Hubei, een provincie in het centrum van China. Ongeveer 2.000 werknemers en zakenmensen uit Xinjiang vinden in Hubei banen en zakelijke mogelijkheden.

Voorzieningen voor moslims

Velen van hen zijn moslims. Voor deze doelgroep bouwt de gemeente moskeeën en aangepaste begraafplaatsen. Een netwerk voor de productie en handel in halal voedsel heeft in de hele stad vestigingen en breidt uit.

Bevordering van integratie

Centra voor ondersteuning van etnische minderheidsgroepen voorzien in gratis telefonische vertaalhulp en juridische bijstand. De leden van de grote minderheidsgroep van de Oeigoeren (vandaar de status van autonome regio voor Xinjiang) spreken een taal die verwant is aan het Turks. Ook de toegang tot het onderwijs is in Wuhan gratis voor allen. Kinderen die met hun ouders meeverhuisd zijn vanuit Xinjiang kunnen dus zoals andere kinderen in China genieten van de schoolplicht. De plaatselijke instellingen van de overheid en de partij hebben 21 academici uit Xinjiang in dienst genomen.

Planmatig

Aan al die maatregelen ligt een plan ten grondslag. De urbanisatie van China voltrekt zicht steeds sneller. Het is de bedoeling om de communicatie en de integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de snel groeiende Chinese steden vlot en bevredigend te laten verlopen. Zo kan iedereen in gelijke mate van de vooruitgang genieten. Culturele diversiteit wordt ook nagestreefd, want het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit goed is voor de ontwikkeling van Wuhan op lange termijn.

Controverse

Sommigen zien dat niet zo zitten. De Global Times maakt gewag van een (op eigen verzoek) anonieme expert die vindt dat de stad geen goed doet met al die extra voorzieningen. Hij of zij vindt dat de cultuur van minderheden wel respect verdient, maar geen aanmoediging of promotie. Deze mensen moet voor haar of hem vooral vaderlandsliefde en eerbied voor de wet worden bijgebracht. De afdeling voor het werk en de eenheid onder diverse bevolkingsgroepen van de communistische partij is echter tevreden over de aanpak in Wuhan. Ze heeft die als voorbeeld gesteld op haar WeChat-account.
Bron: Global Times
 

Print Friendly, PDF & Email

7 comments for “Wuhan is vriendelijk voor interne migranten uit Xinjiang

  1. Alleen Muslims mogen begraven worden volgens de wet terwijl anderen moeten worden verbrand na hun dood. En nadat ze zijn begraven mogen ze niet meer opnieuw uit het graf worden gehaald volgens de shariawet. Over een paar jaar zou er wat terrorisme kunnen plaatsvinden over de begraafplaats.

  2. Oeigoeren integreren in Wuhan: laat me niet lachen ze kunnen zich niet eens integreren in Ningxia. Een burgemeester uit een klein dorpje had ooit een Oeigoerse moskee laten slopen. Een buitenlands medium maakt een reportage over onderdrukking. De burgemeester zelf was van de Hui minderheid en zei: ”ze hebben nooit een bouwvergunning aangevraagd en de moskee is een bouwgevaar”. Meer moskeeën betekent meer halal straten en bij een halal buurt mag geen alcohol worden verkocht. Insinueren dat de migranten zich niet willen aanpassen buiten Xinjiang is nonsens. Meeste Oeigoeren kunnen Xinjiang niet eens uitstaan. Vanwege hun huwelijk met niet moslims, onderwijs, en hun geloof (atheïsme en bekering tot christendom) zijn ze just naar afgelegen plekken verhuisd waar er geen Oeigoeren zijn. Migranten in Beijing kunnen hun kinderen niet eens naar school sturen in Beijing. En deze mensen krijgen gratis onderwijs?

  3. @ hahaha
    Dat kaderleden van de CPC en de frontorganisaties zich inspannen om bevolkingsgroepen in China in respect en vrede te laten samenleven en de mensen vriendschap te laten sluiten, kan ik alleen maar toejuichen.

  4. https://www.youtube.com/watch?v=EC_lKzAghoQ Dit is al eerder gedaan door Xi met Hui moslims en had succes. Blijkbaar proberen nu wat andere ambtenaren met ambitie het na te apen. Maar ze begrijpen niet dat Hui volken spreken Chinese en hebben erg hoge begrip voor Chinese cultuur. Oeigoeren die zijn toch wat anders dan Hui. Of ze passen zich erg goed aan zoals 400 jaar geleden de Oeigoeren in Hunan. https://en.wikipedia.org/wiki/Taoyuan_County De meeste Syriëgangers komen uit Europa met een dubbel paspoort. Moslimvrouwen in Europa dragen meestal een hoofddoek terwijl in hun thuis land ze het nooit zouden dragen voordat ze immigreren. Blijkbaar als je wat mensen uit hun eigen omgeving rukt worden ze just fanatieker dan ooit. Deze ambtenaren zijn gewoon naïef.

  5. Er is geen reden om cynisch te denken dat de ambtenaren uit Wuhan alleen maar ambitieus zijn. Dikke kans dat het overtuigde mensen zijn die Hui, Oeigoeren en Han nader tot elkaar willen brengen. Daarbij kunnen ze natuurlijk fouten maken, maar van fouten kun je leren. Het belangrijkste is dat je datgene probeert te verwezenlijken wat je denkt dat in het belang van de bevolking en van het land is.
    Mensen radicaliseren in Europa om andere redenen dan in China. Een van de oorzaken van haat en fanatisme in Europa is de woede om de vele interventies van bijna alle Europese landen, inmenging waaraan China zich niet schuldig maakt. Misleide Europeanen reageren met terrorisme soms ook tegen discriminatie en een hetze tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Ook dat komt in China niet op grote schaal en systematisch voor.

  6. Jullie hebben zelf een reportage gemaakt over Oeigoerse terroristen in een Mongoolse autonome prefect in Xinjiang. Hoe het dorp overbevolkt raakt met Oeigoeren in 20 jaar tijd en de oorspronkelijk Mongoolse volk eruit zijn verhuisd. Meeste goed afgestudeerde Oeigoeren gaan zelden terug naar Zuid Xinjiang. Wanneer ze terug zijn komen ze met een schrik hoe fanatiek mensen in het Zuiden zijn geworden. Kinderen, ouderen en zieken vasten tijdens ramadan. Vrouwen lopen 2 meter achter hun man in een burka. Dansen en zingen wordt nu haram gemaakt door de imam. Radicaliseren in Europa komt door Saudi gesponsorde moskeeën wat nu ook in Zuid Xinjiang gebeurt. Maar western media geeft meestal China de schuld. Oeigoeren worden geweigerd in de meeste goedkope hotels in China. Kan wel voorstellen, omdat meestal deze hotels nooit de inspectie zouden passeren en ze willen geen problemen lokken

  7. Dat Saudi-Arabië de kans krijgt om met geld te interveniëren in Xinjiang of de rest van China is betwijfelbaar. Ik heb ook nog geen bewijzen daarvoor gezien. Wij zijn het eens over de vaststelling dat de westerse media de regering en de communistische partij telkens weer de schuld geven, openlijk of door insinuaties, van (soms zware) problemen in Xinjiang en dat dit onterecht is. In de Chinese Autonome Oeigoerenregio is de situatie complex en er komen vanuit allerlei bronnen diverse geruchten.
    ChinaSquare probeert veelzijdige en betrouwbare informatie te geven.
    Wat wij hebben geschreven over de autonome Oeigoerenregio is te vinden onder de tag Xinjiang. ‘Allen daarheen’ zou ik willen zeggen. En: laten we deze discussie tijdelijk schorsen. Dit onderwerp komt vanzelf weer aan de orde en er zijn nog meer thema’s die onze aandacht vragen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *