Xi Jinping inspecteerde Qinghai en Ningxia (upd)

Tijdens zijn bezoek aan Qinghai waarbij hij een symbolische Tibetaanse tempel bezocht, riep president Xi op tot etnische eenheid en een voortgezette milieubescherming van het Tibet-Qinghai plateau. Hij vroeg de provinciale leiders om van Qinghai een nationaal hoogland met schone energie, een internationale bestemming voor ecotoerisme en een groene exportbasis te maken. Nadien bezocht hij nog de Autonome Hui regio Ningxia.

Bezoek aan symbolisch historische tempel Foto: Xinhua Disclaimer

De Chinese president Xi Jinping bezocht dinsdag een middelbare school voor Golok Tibetanen en de Tibetaans boeddhistische Hongjue Tempel in de hoofdstad Xining van de noordwestelijke provincie Qinghai.  Hoewel de Hongjue Tempel niet de grootste Tibetaans boeddhistische tempel in de stad is, was het wel de locatie van een van de belangrijkste ontmoetingen tussen het leiderschap van de Communistische Partij en een Tibetaans boeddhistisch leider in 1951. Het was namelijk Xi’s vader Xi Zhongxun- toen plaatsvervangend secretaris van het Noordwestelijke Bureau van de Communistische Partij en ondervoorzitter van het Noordwestelijke Militaire en Politieke Comité- die door Mao Zedong was aangesteld om de terugkeer van de 10e Panchen Lama Erdeni Chokyi Gyaltsen naar Shigatse in Tibet te regelen. Xi Zhongxun ontmoette de 10e Panchen Lama in de Hongjue Tempel op 15 december 1951 om de details te bespreken van de terugreis van de Panchen Lama als onderdeel van een verdrag dat toen door Beijing en Tibet werd ondertekend.

In zijn ontmoeting met provinciale vertegenwoordigers van de Communistische Partij en de regering en benadrukte de president het belang van het cultiveren van nationale eenheid in de provincie met geconcentreerde etnische minderheden. Hij vroeg de leiders ‘vast te houden aan de richting van sinisering van religie en het beheer van religieuze zaken te versterken, met name het beheer van religieuze ontmoetingsplaatsen’.

Bezoek aan middelbare school Foto Xinhua Disclaimer

Milieu: driestromenland

Hij benadrukte anderzijds ook de ‘grote missie’ van de provincie qua milieubescherming aangezien het Qinghai-Tibet Plateau ‘een rijk en divers maar kwetsbaar ecosysteem heeft’. Op het plateau ligt het Sanjiangyuan gebied, dat bekend staat als China’s “watertoren”. Het is de bron van de drie langste rivieren van Azië – de Jangtse, de Gele en de Lancang (Mekong) en het Nationale Park van driestromenland het eerste nationale park van het land. De hoogste prioriteit, zei Xi, is te zorgen voor het gezonde behoud van het Sanjiangyuan-gebied en hij voegde eraan toe dat de biodiversiteit van de regio moet worden beschermd en de capaciteit voor waterbehoud moet worden vergroot. Hij riep ook op tot stappen om de bouw van een systeem voor natuurbehoud te versterken met nationale parken als middelpunt en om voorbeeldige natuurreservaten met nationale en mondiale betekenis te creëren.

De provincie deelt een uitgestrekt plateau met de Tibetaanse autonome regio en heeft een rijkdom aan aardolie en aardgas. Het bezit ook ‘s lands grootste zoutmeergebied dat minerale rijkdommen bevat – zoals kalium en lithium die op grote schaal worden gebruikt in industrieën zoals hoogefficiënte landbouw en nieuwe energie. De president zei dat provinciale leiders ‘de bouw van een zoutmeer-industriële basis van wereldklasse moeten versnellen en [van de provincie] een nationaal hoogland voor schone energie-industrie, een internationale ecotoeristische bestemming en een basis voor de export van groene en biologische landbouw- en veeteeltproducten moeten maken’. De provincie staat overigens met 93% schone energie in de energiemix, op de eerste plaats in het land.

Zijn bezoek komt op het ogenblik dat een zevenkoppige delegatie van het US Congress met Nancy Pelosi in India een ontmoeting had met de inmiddels 89 jarige Dalai Lama die geboren werd in Qinghai. Xi Jinping bezocht ook een middelbare school in de provinciehoofdstad Xining. Het is een kostschool die wordt gefinancierd en gebouwd met hulp uit Shanghai en waar studenten van etnische minderheden uit de herdersgebieden in de Golog Tibetaanse Autonome Prefectuur verblijven.
Xi bezocht de kantine van de school, een slaapzaal en een klaslokaal waar hij luisterde naar de studenten die vertelden hoe hun woonplaats was veranderd en hij bekeek de tekeningen van de studenten. Hij benadrukte de opmerkelijke resultaten van de samenwerking tussen de oostelijke en westelijke regio’s van het land en de gepaarde hulp, met name in het onderwijs.

Ningxia

Bezoek aan buurtgemeenschap in Yinchuan Foto: Xinhua Disclaimer

Na zijn inspectie van Qinghai bezocht Xi de autonome Hui regio Ningxia waar hij In het dienstencentrum van een buurtgemeenschap in het Jinfeng-district in de regionale hoofdstad Yinchuan, leerde over hoe gemeenschapsdiensten werden verleend om het dagelijks leven en culturele activiteiten van mensen te vergemakkelijken. Van de meer dan 18.000 inwoners van de buurtgemeenschap behoort 38 % tot etnische minderheidsgroepen zoals Hui, Manchu, Mongools en Tibetaans.Hij sprak ook met buurtwerkers en bewoners. Xi benadrukte de sleutelrol van buurtgemeenschappen in het dienen van bewoners en benadrukte het versterken van partijorganisaties op primair niveau en het handhaven van een stabiel team van hartelijke gemeenschapswerkers. Hij zei dat gemeenschappen door moeten gaan met het verzamelen van ervaringen en het verkennen van nieuwe methoden om betere diensten te verlenen aan bewoner. Xi bezocht vervolgens het huis van inwoner Zhao Shoucheng, waar hij met de familie Zhao praatte om meer te weten te komen over zaken als werk, inkomen, vergoeding van ziektekosten en onderwijs voor de kinderen.

Tegenover de regionale leiders benadrukte de president het milieu behoud en de hoogwaardige ontwikkeling van het stroomgebied van de Gele Rivier. Ningxia ligt immers in het stroomgebied van de Gele Rivier, is aan drie kanten omgeven door woestijn en staat voor de grote taak om de ecosystemen te behouden en te herstellen. Xi vroeg Ningxia om ontwikkeling van hoge kwaliteit te coördineren met milieubescherming op hoog niveau, verdere hervorming en openstelling, nieuwe verstedelijking en revitalisering van het platteland te bevorderen en etnische eenheid en gemeenschappelijke welvaart te stimuleren.

Xi zei lokale partij- en regeringsfunctionarissen dat de ecologische en milieubescherming van de Gele Rivier, het Helan-gebergte, het Liupan-gebergte en de Luoshan-berg de basis moeten vormen voor de plannen van Ningxia voor hervorming en ontwikkeling. Xi vond dat de regio het strengste systeem voor het beheer van waterbronnen moet toepassen  en cruciale stappen moet nemen om de woestijnvorming aan te pakken in gebieden in de buurt van de bochten van de Gele Rivier, een van de drie mijlpaalprojecten van het land voor het ‘shelter-belt’-programma in het noordwesten, noorden en noordoosten van China. Hij riep ook op tot gecoördineerde inspanningen om de ecosystemen van bossen, graslanden, wetlands en woestijnen te behouden en te herstellen.

Om een concurrentieel modern industrieel systeem op te bouwen, zijn voortdurende inspanningen zijn nodig om de moderne steenkoolindustrie van Ningxia te ontwikkelen, evenals de industrie voor nieuwe materialen en schone energie, terwijl speciale nijverheden zoals wijn en gojibessen worden gecultiveerd, meende Xi.

Bronnen: China Daily, Peoples Daily, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email