Xinjiang ontving 40 % meer toeristen in 2019

Zowel de 200 miljoen toeristen die de A.R. Xinjiang vorig jaar bezochten als de 340 miljard yuan die dit opbracht, betekenden een vooruitgang met 40%. Dit vermeldde voorzitter Shohrat Zakir van de regio in zijn regeringsrapport waarin ook andere interessante cijfers staan.

Januari is traditioneel de maand dat de lagere besturen de resultaten voorleggen van het afgelopen jaar en al vooruitblikken naar de politiek tijdens het nieuwe jaar. Volgens het rapport van voorzitter Shohrat Zakir (foto) aan het 13-de Volkscongres van de autonome regio trok die vorig jaar 200 miljoen toeristen aan en zij spendeerden voor 340 miljard yuan. Beide cijfers zijn goed voor een aangroei met 40%. Van het brp wordt verwacht dat het opliep tot 1,4 biljoen yuan of 6 % meer dan in 2018.

Volgens het rapport verbetert de kwaliteit en de efficiency van landbouw en veeteelt zodat het fruit dat in Zuid Xinjiang groeide voor het eerst op een grootschalige wijze werd uitgevoerd. Van de investeringen in de industrie wordt verwacht dat ze aangroeiden met 9% terwijl de waarde van de productie steeg met 5%. De tertiaire sector droeg voor 63 % bij tot de regionale economie, aldus het rapport. Voor dit jaar wordt gemikt op 300 miljoen toeristen. Shohrat Zakir legde verder nog uit dat Xinjiang 70 % van zijn begroting heeft besteed aan het garanderen en het verbeteren van het welzijn van de bevolking. Vorig jaar werden er 480.000 banen bij geschapen en 2,8 miljoen migranten zijn te werk gesteld in andere gebieden.

Armoedestrijding

Oude en nieuwe huisvesting

Vorig jaar hebben 645.000 personen de armoede achter zich gelaten. Dit was vooral het geval in 976 arme dorpen en 12 districten. In 2019 werd 37 miljard yuan uitgegeven om zowel de waterkwaliteit te verbeteren als voor de verbetering van de woonkwaliteit. Deze gelden zijn ten goede gekomen aan de 346.000 personen zonder drinkwater en aan 9355 arme gezinnen die leefden in afgetakelde woningen. Het dertiende vijfjarenplan (2016-2020), heeft de herhuisvesting van de arme bevolking uit onherbergzame gebieden tot een sleutelelement gemaakt in de strijd tegen de armoede. Eén jaar vroeger dan voorzien werd de verhuis voltooid van 169.400 personen naar oorden met betere levensvoorwaarden. In 2020 is Xinjiang van plan om het restant van 165.000 arme personen boven de armoedegrens te tillen en nog eens tien districten uit de lijst van arme gebieden te halen.

Herhuisvestingswijk Yecheng

Bronnen: Peoples Daily   chine.in

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *