Voorzitter Xinjiang over 10 jaar 'Go West'

Map-xinjiangVoorzitter Nur Bekri van de Autonome Regio Xinjiang heeft voor het persagentschap Xinhua een balans opgemaakt van 10 jaar ‘Go West’-politiek.  Bij de resultaten heeft hij het eerst over het levensniveau, daarna over de infrastructuur, energie en nijverheid , vervolgens over het milieu, om te eindigen bij cultuur en onderwijs.
Levensniveau
Voorzitter Bekri vertrekt van het feit dat de uitgaven die in 2000 besteed werden voor het levensniveau van de bevolking, 40 % uitmaakten van het totaal, en dat dit percentage steeg tot 68 % van de uitgaven in 2008. In 2009 werd het record bereikt van 94 miljard yuan of 70 % van de begrotingsuitgaven. Ook bij de schatkistcertificaten die de staat voor Xinjiang uitschreef, zal het grootste deel van de 5,5 miljard yuan besteed worden aan uitgaven voor onderwijs en het bouwen van ziekenhuizen. Het gemiddeld stedelijk inkomen steeg van 5645 yuan in 2000 tot 11.432 yuan in 2009. Het gemiddeld ruraal inkomen nam in die periode toe van 1618 tot 3503 yuan en was in 2009 4000 yuan. Ruoqiang was het eerste kanton in Xinjiang waar het inkomen van boeren en herders 10.000 yuan overtrof.
Infrastructuur
De afgelopen 10 jaar investeerde Xinjiang 66 miljard yuan in transport. Zo’n 65.000 km nieuwe wegen werden aangelegd zodat het totaal aantal autowegen 150.000 km bereikt, en 145 miljard yuan gaat naar de tweede dubbelsporenlijn tussen Lanzhou en Xinjiang, die de afstand tussen Urumqi en Peking zal inkorten tot 11 à 12 uur. Xinjiang leidt tegenover de andere provincies en autonome regio’s qua aantal luchthavens: momenteel zijn er 14 en eind dit jaar wordt dit 17.
Energie & nijverheid
Xinjiang heeft zich uitgebouwd als een sleutelplatform inzake petroleum, aardgas en petrochemie. Xinjiang is nu China’s tweede grootste producent van petroleum, met 27 miljoen ton in 2008. Dat jaar bedroeg de productie van aardgas 23.000 m³, en hiermee staat Xinjiang eerste. Met zijn grote bodemschatten trekt de regio talrijke grote ondernemingen aan. Er hebben 89 nationale ondernemingen een afdeling in Xinjiang, en de investeringen die deze grote ondernemingen en groepen in 2009 deden, lagen boven de 100 miljard yuan.
Milieu
Meer dan 10 miljard aan uitgaven was gepland voor het herstel van de Tarimrivier en daarvan is 8,6 miljard reeds gespendeerd aan 200 verschillende projecten. Verder werd meer dan 10 miljoen mu verbouwde oppervlakte terug bebost. Daarvoor ontvingen 340.000 boerengezinnen en 1,5 miljoen herders een toelage. Daarnaast heeft Xinjiang de laatste 10 jaar een groot project voor bosbescherming doorgevoerd en 120 miljoen mu gedegradeerde grasgrond hersteld. De bossen op de Tianshan en Altai moeten absoluut behouden blijven en houthakkers werden omgevormd tot boomplanters. Tien jaar geleden steeg de woestijnvorming met 2 miljoen km² per jaar en in 2009 werd dit gereduceerd tot 800.000 km².

Nur Bekri

Nur Bekri


Onderwijs & cultuur
De 9 jaar durende leerplicht werd gepopulariseerd en het analfabetisme onder jongeren en personen van middelbare leeftijd uitgeroeid. Na de aardbeving in Wenchuan werd 2 miljard opzijgezet om alle gevaarlijke schoolgebouwen te slopen en te vervangen door scholen die aardschokbestendig zijn. Bij de kinderen wordt de tweetaligheid nagestreefd vanaf een zo vroeg mogelijke leeftijd. In Zuid-Xinjiang wordt nu in een pilootfase de leerplicht over 14 jaar uitgetest.
Uiteindelijk wil voorzitter Bekri zijn regio omvormen van “ver afgelegen gebied” tot een bruggenhoofd tussen China en het Westen. Geen kracht kan dit vaste voornemen van de eensgezinde talrijke nationaliteiten breken, aldus nog Bekri, toespelend op de incidenten van vorig jaar
Bekijk ook uitzending “Rediscovering China” over Xinjiang 27 min

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *