1 meiviering gewijd aan nieuwe rol en herwaardering van de arbeid

De nationale 1 meiviering 2015 in China bestaat uit een lang artikel in de partijkrant Renmin Ribao (People’s Daily, Volksdagblad). Eerder deze week was er een ceremonie in de aanloop naar de Dag van de Arbeid, waarbij ongeveer 3.000 modelarbeiders zijn gehuldigd door de hoogste leiding van de CPC.

model workersDe Renmin Ribao legt in een redactioneel artikel, voorlopig alleen in de Chinese versie uit, hoeveel belang de Communistische Partij van China hecht aan de arbeidersklasse en op welke manier de partij dat doet. In het commentaar staat dat ‘het Centraal Comité de vakbonden steunt en een beleid wil dat het bestaan van de arbeiders steeds verbetert’. President Xi Jinping benadrukt regelmatig dat het hele land nog steeds kan rekenen op de onverdeelde inzet van de arbeidersklasse. Xi zingt volgens de Renmin Ribao ‘vaak de lof van het harde werk dat volgens hem de meest respectabele en geweldigste deugd is. De president meent dat eerlijke arbeid de manier bij uitstek is waarop mensen hun dromen kunnen realiseren en de problemen van een land in ontwikkeling kunnen oplossen’. Xi zou van zijn tijd als jonge intellectueel op het platteland hebben geleerd hoe je als communist door hard te werken je attitude en je band met de bevolking kunt verbeteren.

3000 modelarbeiders en 7 partijleiders

Verder herinnert de partijkrant eraan dat afgelopen dinsdag het voltallige Permanent Comité van het Politiek Bureau, de hoogste politieke leiding, een viering voor modelarbeiders heeft voorgezeten in de Grote Zaal van het Volk in Beijing. In totaal 2.968 mensen kregen voor de 1 meiviering een medaille van ‘nationale modelarbeider’ ofwel van ‘nationale geavanceerde arbeider’. Het ging om 1471 werknemers uit diverse bedrijven, 593 boeren en werknemers uit andere sectoren, ook intellectuelen. Het was van 1979 geleden dat de huldiging nog op die manier had plaatsgevonden. Staatsmedia zinspelen erop dat dit in dat jaar een teken was van het ‘hernemen van de economische activiteiten na de ravage van de Culturele Revolutie’.
Xi en model workerDe zeven hoogste politieke leiders van de CPC leidden de ceremonie. Partijleider Xi Jinping beloofde een betere belangenbehartiging, hogere lonen en een erkenning van de grote rol die arbeidersklasse speelt bij het verwezenlijken van de Chinese Droom. Hij zei ook dat hij deze thema’s altijd aankaart bij de lokale overheid tijdens zijn inspectiereizen. Volgens de krant heeft Xi gezegd: ‘er zijn ambtenaren die de neiging hebben kapitaal en technologie te veel te benadrukken, terwijl ze de rol van de werknemers veronachtzamen’. Verder zegt Xi dat de vakbonden moeten worden versterkt en dat het een belangrijke functie is van de overkoepelende vakbondsfederatie All China Federation of Trade Unions (ACFTU) om de band tussen partij en arbeiders te versterken.

Innovatie, innovatie, innovatie

Su Bin, hoofd van de afdeling Economie en Technologie in de ACFTU, vestigde de aandacht op die werknemers die werden gehuldigd voor de technologische verbeteringen en innovaties die ze hadden aangebracht. China telt nu meer dan 58.000 werkplaatsen voor innovatie. Li Wanjun, de beste lasser van de Fabriek voor Treinstellen in Changchun, sprak een dankwoord uit waarin hij voorspelde dat de werknemers de missie zouden opnemen om van China ‘een welvarende maatschappij in alle opzichten’ te maken, de ontwikkelingsfase die door de CPC is afgekondigd. China mag volgens hem niet de hele tijd blijven bouwen op buitenlands talent. De Chinese arbeiders moeten ‘gemaakt in China’ omzetten in ‘bedacht en ontworpen in China’. Li heeft met zijn werkteam 21 nationale patenten gescoord, de afgelopen vijf jaar. Buitenlandse ondernemers hebben hem contracten aangeboden, maar hij blijft zijn bedrijf (waar hij al 28 jaar werkt) trouw. Premier Li Keqiang noemde hem ‘onze meesterlasser van de hogesnelheidstreinen’.

Arbeiders vroeger en nu

Su Binbin, China's eerste vrouwelijke meesterlasser

Su Binbin, China’s eerste vrouwelijke meesterlasser


De Renmin Ribao en Xinhua spreken in dit verband over een fundamentele nieuwe invulling van de rol die de arbeidersklasse speelt in China. Tijdens de revolutie bestond de CPC vooral uit gewone arbeiders en boeren. Na de revolutie moest de industrie door hen van de grond af worden opgebouwd. De Grondwet noemde China een land, geleid door de arbeidersklasse en gebouwd op de bondgenootschap van arbeiders en boeren, en die formule staat nog steeds in de tekst. De samenstelling van de maatschappij en van de partij is veranderd. Nu ontwikkelt zich in China een stedelijke economie met – terecht – hogere lonen, en gericht op diensten en innovatie. De werkende klasse zal de zeer belangrijke rol krijgen om door technologische innovatie de industrie te moderniseren en duurzaam te helpen maken, aldus de staatsmedia, ter gelegenheid van de 1 meiviering 2015 .
Xinhua, People’s Daily, China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *