Tag: arbeid

Hoe erg zijn de gevolgen van vergrijzing?

Een studie van de denktank Bruegel onderzoekt de invloed van de vergrijzing van China op de werkende bevolking en de economische groei. Tot 2035 zou het effect gering zijn. Van dan af daalt het aantal arbeidskrachten overal en Bruegel schat als gevolg 1,1% minder groei per jaar. Een factor van onzekerheid in beide richtingen is de evolutie van de arbeidsproductiviteit.

Vijfjaarlijkse enquête bij Chinese werkers

De Chinese nationale vakbond heeft het resultaat van de negende vijfjarige enquëte naar de situatie van de werkende klasse gepubliceerd. Nieuwe ongunstige arbeidsstatuten, nood aan meer beroepsbekwaamheden, en het verlangen naar een beter werk/leven evenwicht springen in het oog.

Gendergelijkheid op het werk in China

De Hongkong krant South China Morning Post heeft vergelijkende cijfers over gendergelijkheid op het werk verzameld. Het gaat om tewerkstelling, ouderschapsverlof, lonen en seksuele intimidatie. En over het aantal vrouwen aan de top.

Laagste werkloosheidsgraad sinds 15 jaar in Chinese steden

Op het einde van 2017 was de geregistreerde werkloosheidsgraad in de stedelijke gebieden 3,9%. Reden tot tevredenheid, geen aanleiding voor triomfalisme. Het werkloosheidspercentage in de steden is het laagste sinds 2002. Het ministerie van Werknemersbeleid en Sociale Zekerheid heeft dat afgelopen maandag op een persconferentie bekendgemaakt. Banen in de stad You Jun, viceminister van het departement, merkte op dat er in de steden 13,51 miljoen nieuwe banen zijn gecreëerd. De werkloosheidsgraad is er daardoor in…

Nieuwe wetgeving collectief ontslag

Eind december heeft het Ministerie van Arbeid een ontwerpdecreet over collectief ontslag bekend gemaakt. Het verbetert de 20 jaar oude wetgeving voor het personeel en voegt enkele nieuwe elementen toe. Tot einde januari kunnen betrokkenen nog wijzigingen suggereren en dan treedt het decreet in werking.