Aanhoudende droogte en hitte wegen op industrie en landbouw

De aanhoudende droogte en hitte laten zich vooral voelen in het Yangzebekken. Dat heeft een keten van gevolgen tot in sommige industriesectoren en in de landbouw.

Baihetan dam, tweede in China
foto Zhang Wenyao/Xinhua Disclaimer

Het Yangtzebekken is hét waterreservoir van China. De aanhoudende droogte en hitte is de ergste sinds het begin van de Chinese metingen in 1961. De rechtstreekse gevolgen zijn vooral merkbaar in de provincie Sichuan. Die is gelegen langs de midden- en bovenloop van de rivier en verschillende belangrijke zijrivieren vervoegen er de hoofdstroom.

China hing in 2021 voor 16% van zijn elektriciteitsproductie af van waterkracht. Maar in Sichuan ligt dat dramatisch anders. 82% van de elektriciteitsproductie komt er van stuwdammen.

Door de droogte en de hitte is het waterniveau in de stuwmeren gedaald tot de helft van het normale niveau in deze periode van het jaar. Daardoor is de productiecapaciteit van elektriciteit gehalveerd en moet er bespaard worden.

In sommige fabrieken moet de productie al beperkt of stilgelegd worden en ook de 84 miljoen particulieren staan op rantsoen. Sichuan staat voor 7% van de Chinese scheikunJiang Wenyao/Xinhuadige nijverheid en voor 8% van de uitvoer van zonnecellen. Het heeft het hoofdkwartier van Tianqi Lithium, de leidende producent van lithium. Verder is er een belangrijke productiebasis van Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), de leider in de productie van batterijen voor elektrische voertuigen.

Probleem uitdeinend naar andere provincies

Sichuan levert 26% van alle Chinese elektriciteit op waterkracht. Dat is meer dan de eigen behoeften. De provincie levert aan andere provincies een capaciteit van 30,6 GW (het equivalent van een dertigtal grote thermische centrales) . Volgens plan moet dat tegen 2025 zelfs stijgen tot 66 GW.

De provincie Jiangxi krijgt 19% van zijn stroom uit Sichuan, megapool Shanghai 18%. Mocht Sichuan die leveringen verminderen, dan kunnen de sectoren van de autoproductie en de halfgeleiders in Shanghai in het gedrang komen met effecten die doorsijpelen in de hele economie. Tesla en staatsbedrijf SAIC hebben volgens Bloomberg al waarschuwingen naar de overheid gestuurd.

Ook andere provincies die deels op waterkracht leveren, zelfs niet uit Sichuan, kunnen besluiten om preventief elektriciteit te rantsoeneren. Zhejiang, Anhui en Jiangsu hebben de lokale bedrijven al gevraagd rantsoeneringsplannen op te stellen.

De droogte weegt ook op de landbouw. De totale regenval dit jaar is 40% lager dan vorig jaar. Van het landbouwland is momenteel 1,7% getroffen door watertekort. Het gaat vooral om de provincies Hubei, Hunan en Jiangsu die een zeer belangrijke landbouwrol spelen. Er is een mogelijk gevolg van de droogte op de herfstoogst van rijst en maïs.

Meer groene energie én meer steenkoolcentrales?

Chinese vijfjarenplan voorziet dat het aandeel van hernieuwbare energie van 28,8% in 2020 moet stijgen naar 33% in 2025. Experts gingen ervan uit dat deze doelstelling kon gehaald en overtroffen worden. Maar de huidige weersomstandigheden stellen een en ander in vraag.

Er zijn oproepen om gesloten steenkoolcentrales te heropenen. Steenkool produceerde in 2021 nog 56% van alle elektriciteit. Ondanks de nationale plannen om het steenkoolverbruik terug te dringen, is het aantal door de lokale overheden vergunde nieuwe steenkoolcentrales in 2022 hoger dan in 2021. In het eerste trimester ging het om 8,63 GW, overeenkomend met 8 grote centrales. De redenering gaat dat thermische productiecapaciteit ook nadat de capaciteit aan groene energie voldoende opgetrokken is, nog altijd als backup zal nodig zijn wanneer door omstandigheden de productie van zonne, wind- of waterkracht te laag is. Maar niet iedere Chinese expert is het er mee eens dat dit nog de bouw van nieuwe centrales rechtvaardigt. Wordt vervolgd…

Bronnen: Caixin, Natixis.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *