Aanpak PM2.5 fijnstof een succesvol maar complex verhaal

De Chinese regering voert een serieuze strijd tegen PM2.5 fijnstof. Ook in westerse kringen beginnen academici en waarnemers dat in te zien. Het blijft echter een langdurig en zeer ingewikkeld gevecht.

PM2.5 fijnstof

foto China Daily

De milieudienst van Beijing wil het PM2.5 fijnstof in de stad zoveel mogelijk verminderen.

Boetes en controle

De gemeentelijke dienst heeft in 2018 strengere straffen uitgedeeld aan vervuilers. Er werden voor 30 miljoen euro boetes opgelegd. Dat is een stijging met 22 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijna 5000 overtredingen werden op die manier aangepakt. Het ging voor de helft om zaken van luchtvervuiling. Daarnaast waren er ook meer niet aangekondigde inspecties. De overheidsdiensten voor openbare veiligheid en die voor stadsbeheer werkten nauwer samen. Ze maakten hierbij doeltreffender gebruikt van technologische middelen.

Boosdoener diesel

Van het PM2.5 fijnstof in Beijing zelf is 45 % percent afkomstig van voertuigen. Dieselwagens dragen daarvoor de grootste verantwoordelijkheid. Zware dieselvoertuigen werden in 2018 extra onder de loep genomen. Er werden meer dan twee miljoen van dat soort wagens gekeurd. Dat heeft geleid tot vijf keer meer dagvaardingen voor overtredingen dan in 2017. De milieudienst onderzocht 17.800 tankstations, olietanks en -trucks. Tientallen daarvan moesten een boete betalen omdat de kwaliteit van de door hen aangeboden olieproducten ondermaats was. Dit jaar zal Beijing de productie laten stopzetten bij 300 vervuilend en energievretende bedrijven. Dieselwagens worden geleidelijk vervangen door voertuigen die rijden op nieuwe energie.

Wegens succes vervolgd

In Beijing is de dichtheid van de vervuiling met PM2.5 vorig jaar met 12 % gedaald. Die dichtheid bedraagt nu nog ‘slechts’ 51 microgram per kubieke meter (mcg/m3). Dat is 5 mcg/m3 lager dan het streefdoel waarop het huidige Vijfjarenplan (2016-20) mikt. De gemeentelijke overheid van de Chinese hoofdstad laat nadrukkelijk weten dat het steeds moeilijker zal worden om nog beter te doen. Alle grote maatregelen die snel resultaat kunnen opleveren zijn genomen. Uiteraard zal de gemeente de inspanningen wel voortzetten. Beijing wil absoluut de targets voor 2020 halen voor schonere lucht en bodem en voor zuiverder water.

Vervuiling en armoede, één strijd

De milieurevolutie in China volgt een kronkelend pad dat steil bergop gaat. Dat blijkt uit deze video van de South China Morning Post: https://www.scmp.com/video/china/2182558/chinas-battle-blue-skies-takes-toll-rural-life. Een reporter van de SCMP praat met bewoners van een dorp in het noorden van China. Zij ‘steunen de regering, want zij weten dat het milieu belangrijk is’, maar het lukt amper. De overheid vraagt dat ze alleen nog verwarmen en koken met gas of elektriciteit. Dat is echter veel te duur. Sommigen onder hen nemen zelfs hun toevlucht tot het stoken met absoluut verboden brandstoffen. Hier ontmoeten twee grote overheidscampagnes van dit moment elkaar: de strijd tegen de armoede en die tegen de vervuiling.

Mijlpaal 2013

Uit een recent artikel, alweer uit de SCMP, blijken drie dingen. De Chinese regering levert serieuze en succesvolle inspanningen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Chinese en Amerikaanse academici werken op een correcte en productieve manier samen. De inspanningen om PM2.5 te verlagen hebben ook perverse neveneffecten. Westerse onderzoekers erkennen dat China sinds 2013 de campagne tegen luchtvervuiling en smog sterk heeft opgevoerd. Strenge controles, onder andere op voertuigen (zoals in Beijing dus) en het gebod om over te schakelen op groene energie en aardgas zijn de methodes. Daarnaast is er nu een groot netwerk om de luchtkwaliteit te meten. Dat heeft grondig onderzoek mogelijk gemaakt.

Neveneffecten

Men merkte daarbij echter dat de hoognodige en succesvolle vermindering van PM2.5 ook op een manier contraproductief is. Fijn stof absorbeert namelijk gassen die de ozonvervuiling laten toenemen. Ozonvervuiling is schadelijk en veroorzaakt kleinere oogsten in de landbouw. Het is dus zaak de wetenschap te hulp te roepen om deze ingewikkelde knoop te ontwarren. Bovendien kan het volgens activisten geen kwaad ondernemingen nog meer te verplichten hun uitstootgegevens bekend te maken.

Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *